Бакалаврські програми

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин акредитовано освітні програми першого рівня вищої освіти (бакалавр).

Нижче представлено інформацію про акредитовані програми. Дані постійно оновлюються.

Рівень вищої освіти: перший / бакалавр

Спеціальність

Освітня програма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародні відносини

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Відомості самооцінювання

Країнознавство (американістика та сходознавство)

Міжнародно-політичне країнознавство (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Відомості самооцінювання

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce and Finance

Рішення Агентства

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law

Рішення Агентства


Довідкові дані:

 

Інформація про відкриті зустрічі під час акредитаційної експертизи

2022 рік

 

2020 рік