Англомовні бакалаврські програми

Англомовні бакалаврські програми

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, КОМЕРЦІЯ ТА ФІНАНСИ (ВІДЕО)

Буклет освітньої програми

Спеціальність - Міжнародні економічні відносини

Освітня програма - Міжнародний бізнес, комерція та фінанси

Освітня кваліфікація - бакалавр з міжнародних економічних відносин

Термін навчання – 8 семестрів (4 роки)

Мова навчання – англійська

Початок навчання – 09/01/2019

Закінчення - 06/30/2023

Ліцензійний обсяг прийому – 30 осіб

Вартість навчання -  65 100 грн за рік

Програма вступних випробувань
 

Дисципліни (обов’язкові)

Вступ до міжнародного бізнесу, комерції та фінансів

Основи макроекономіки

Основи мікроекономіки

Політична економіка міжнародної торгівлі

Світова економіка

Міжнародний бізнес

Багатонаціональні підприємства

Міжнародний менеджмент

Міжнародний маркетинг

Міжнародний банківський бізнес

Кредитування міжнародної торгівлі

Міжнародний лізинг

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій

Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод

Практика - виробнича практика (переддипломне стажування)

Контактна особа (координатор): - Кандидат економічних наук Намонюк Василь - namonyuk@gmail.com

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА: МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Освітня програма «Міжнародне право» (Спеціальність «Міжнародне право)

Опис програми:
Бакалаврська програма «Міжнародне право» включає глибоке вивчення порівняльного правознавства, міжнародного приватного права і права Європейського Союзу. Спеціалізовані дисципліни націлені на покращення професійних навичок, необхідних для представлення держав, організацій, індивідуумів та корпорацій в/на міжнародних та національних судах і трибуналах, міжнародних міжурядових і неурядових організаціях та інших органах. Успішне закінчення бакалаврської програми дасть випускникам можливість підготувати аналітичні матеріали, рекомендації, проводити консультації державним органам, приватним особам і юридичним суб’єктам щодо питань публічного, приватного міжнародного права й права ЄС.