Кафедра міжнародного регіонознавства

Кафедра міжнародного регіонознавства

Історія кафедри

Історія кафедри бере початок 1960 року, коли  у складі підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка було створено кафедру гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано у кафедру порівняльної політології і регіонознавства. У 2003 році кафедра була перейменована на кафедру країнознавства. З 13.04.2018р. кафедра отримала сучасну назву - кафедра міжнародного регіонознавства.

2012 р. в Інституті міжнародних відносин розпочалася під­готовка фахівців за спеціальністю «Країнознавство», відповідно, кафедра набула статусу випускної.

Навчання здійснюється за освітньо-професійною про­грамою «бакалавр», з 1 вересня 2016 р. розпочалося навчання за освітньо-професійною програмою «магістр».
 

Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри: 2 професори, доктори наук, 3 доценти, кандидати наук, 5 асистентів, кандидатів наук та викладачів інших навчальних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бакалаврські освітні програми:

1) Країнознавство

2) Країнознавство (Американістика та сходознавство)

3) Міжнародно-політичне країнознавство

4) Країнознавство (Американістика, Африканістика, Європейські студії, Сходознавство)

 

Магістерські програми:

1) Регіональні студії (1р. 9міс.)

2) Міжнародно-політична регіоналістика (1р. 6міс.)

Програма розвитку кафедри

За наступним посиланням можна ознайомитись із презентацією результатів роботи викладачів Кафедри зі студентами у віддаленому доступі під час карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19. 

Старший лаборант кафедри – Бондар Артур Олександрович

Методист спеціальності – Однолько Лариса Вікторівна

Телефон кафедри: 481-45-32

countrystudy345@gmail.com

БУКЛЕТ КАФЕДРИ

БУКЛЕТ КАФЕДРИ 2 

 

Згідно Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році до Інституту міжнародних відносин в межах бакалаврської освітньої програми «Країнознавство» вперше здійснюється набір за спеціалізаціями «Сходознавство» (арабістика, африканістика, тюркологія, близькосхідні студії, сінологія) та «Американістика» (латиноамериканістика, північноамериканські студії) за єдиним конкурсом.

Зарахованим на навчання за освітньою програмою «Країнознавство» студентам буде запропоновано до вивчення за спеціалізацією «Сходознавство» арабську, китайську і турецьку мови (на вибір); за спеціалізацією «Американістика» - англійську й іспанську мови (на вибір). Зарахування до мовних груп проводитиметься згідно рейтингу абітурієнтів складеного за результатами ЗНО з іноземної мови з урахуванням побажань студентів. По завершенню навчання в бакалавраті студенти отримають диплом бакалавра з країнознавства за двома професійними кваліфікаціями: «фахівець з країнознавства» і «фахівець з перекладу». Для отримання детальної інформації щодо вступу просимо звертатись за телефоном (044) 481 45 32.

Кафедра країнознавства Інституту міжнародних відносин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка