Міжнародні наукові зв’язки

Кафедра країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка є базовою кафедрою Інституту міжнародних відносин по співробітництву з іноземними дипломатичними представництвами, урядовими та неурядовими організаціями з питань проведення днів культури іноземних держав, відзначення їх визначних дат, організації конференцій, круглих столів, відкритих лекцій провідних вітчизняних та закордонних фахівців та дипломатів з країнознавчої тематики. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних фахових конференціях.

У 2012 році в рамках програми спільних країнознавчих досліджень кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з кафедрою міжнародних відносин Євразійського національного університету ім. М.С.Гумільова (Астана, Республіка Казахстан) було видано підручник «Страноведение».