Викладачі

Викладачі

Дорошко Микола Савович

 

 

Науковий ступінь: доктор історичних наук
Посада: завідувач кафедри, професор

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць з історії України ХХ ст., міжнародних відносин і країнознавства, у т.ч. монографій «Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки» (2003, у співавторстві), «Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний  аналіз» (2004), «Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.)» (2008); навчально-методичних праць: «Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник» (2008), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки» (2012, у співавторстві), «Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору: Навчальний посібник» (2011), «Країнознавство. Підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство. Підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Ігнатьєв Павло Миколайович

Науковий ступінь: доктор політичних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: питання міжнародних відносин, країнознавства і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць з міжнародних відносин, країнознавства і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки, у т.ч. монографії «Індія на шляху до лідерства в Південній Азії» (2006), навчально-методичних праць: «Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник»  (2006), «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник» (2014), «Країнознавство. Підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство. Підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві); науково-популярних книг про Південну Азію: «Шрі-Ланка: країнознавчий портрет» (2009), «Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення» (2014), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Кравчук Олена Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: країнознавство держав Латинської Америки.

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць з країнознавства держав Латинської Америки, в т.ч. підручників та навчальних посібників:  «Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навчальний посібник» (2006, у співавторстві), «Країнознавство: підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебное пособие: в 4-х частях» (2013, у співавторстві), «Регіонознавство: підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Сербіна Наталя Федорівна

Науковий ступінь:  кандидат історичних наук
Посада:  доцент
Сфера наукових інтересів: країнознавство країн пострадянського простору.

Автор 85 наукових ( з них 3 – в іноземних виданнях) та навчально-методичних праць з країнознавства країн пострадянського простору, країн Європи, в т.ч. навчальних посібників:  «Малі країни Європи» (2007, у співавторстві), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки» (2012, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016), підручників: «Країнознавство» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство» (2014, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та інших.
 

Кривонос Роман Анатолійович

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада:  доцент
Сфера наукових інтересів: проблеми міжнародних відносин і країнознавства.
    
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з проблем міжнародних відносин і країнознавства, у т.ч. монографій «Німеччина у структурі європейської співпраці» (2004), «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин» (2011, у співавторстві), навчально-методичних праць «Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник» (2008, у співавторстві), «Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підручник» (2008, у співавторстві), «Країнознавство: підручник» (2009 та 2012, у співавторстві), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Міжнародні відносини та світова політика: підручник» (2010, у співавторстві), «Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: навч. посібник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Страноведение: учебное пособие: в 4-х частях» (2013, у співавторстві), «Регіонознавство: підручник» (2014, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство: навчальний посібник» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.
 

Цирфа Юлія Анатоліївна

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародних відносин у Європі та Північній Америці.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з питань міжнародних відносин у Європі та Північній Америці, у т.ч. навчального посібника  «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.
 

Волошенко Інна Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада:  доцент
Сфера наукових інтересів: питання регіональної безпеки в Центральній Азії, міжнародних відносин на пострадянському просторі.
    

Автор понад 15 наукових та навчально-методичних робіт з питань регіональної безпеки в Центральній Азії, міжнародних відносин на пострадянському просторі, у т.ч. навчального посібника  «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.
 

 

Бут Станіслав Анатолійович

 

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада:  асистент

Сфера наукових інтересів: питання міжнародних відносин в Азії, зовнішня політика КНР, китайсько-російські взаємини

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних робіт із проблематики міжнародних відносин держав Азії та зовнішньої політики Китаю, у т. ч. навчально методичних праць «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві), «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.

Черкас Богдан Олександрович

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада:  асистент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародних відносин у Африці, Азії, Океанії та Карибському регіоні.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з питань міжнародних відносин у Африці, Азії, Океанії та Карибському регіоні, у т.ч. навчально-методичних праць: «Страноведение: учебное пособие в 4 частях» (2013, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та ін.
 

Мішин Олександр Васильович

 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада:  асистент
Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини країн Азії, Африки та Океанії, політичні системи країн Сходу, проблеми міжнародної безпеки, зовнішня політика та геостратегія України

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних робіт з питань політичного та безпекового розвитку країн Африки та Близького Сходу, у т.ч. статей до Української дипломатичної енциклопедії (2013) та підручника «Балто-Чорноморські студії» (2019, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві).

Пілаш Денис Михайлович

 

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: загальні проблеми країнознавства, внутрішньої та зовнішньої політики країн Латинської Америки.

Автор понад 15 наукових праць з історії міжнародних відносин і політичних рухів, питань країнознавства, внутрішньої та зовнішньої політики країн і регіонів світу.