Освітні програми

Освітні програми

Рівень вищої освіти: перший / Бакалавр

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародні відносини

2

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

3

 
 
 

4

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

5

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

6

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance)

7

293 Міжнародне право

Міжнародне право

8

Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law

 

Рівень вищої освіти: другий / Магістр 

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

2

Дипломатія і міжнародне співробітництво

3

Екологічна та енергетична безпека в міжнародних відносинах (мова навчання українська/англійська) / Environment And Energy Security In International Relations

4

Міжнародні комунікації

5

Міжнародна журналістика

6

Регіональні студії

7

Зовнішня політика та національна безпека

8

Зовнішня політика (заочна)

10

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси (заочна форма))

11

Міжнародний бізнес

12

Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова навчання українська/англійська) / International Management And Marketing

13

Міжнародні фінанси та інвестиції

14

293 Міжнародне право

Міжнародне право

15

Міжнародне публічне право

16

Міжнародне приватне право

17

Міжнародний судовий процес (мова навчання українська/англійська) / International Litigation

18

Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова навчання українська/англійська) / International Trade Regulation

Європейське бізнесове право (мова навчання українська/англійська) / European Business Law

 

Рівень вищої освіти: третій / доктор філософії 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право  Міжнародне право

 

Інститут післядипломної освіти / Інститут міжнародних відносин 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)
292 Міжнародні економічні відносини
 
293 Міжнародне право