Освітні програми

Освітні програми

Рівень вищої освіти: перший / бакалавр

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

Міжнародні відносини

2

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

3

 
 
 

4

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

5

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

6

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance)

7

293 Міжнародне право

Міжнародне право

8

Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: другий / магістр 

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

2

Дипломатія і міжнародне співробітництво

3

Екологічна та енергетична безпека в міжнародних відносинах (мова навчання українська/англійська) / Environment and Energy Security in International Relations

4

Міжнародні комунікації

5

Міжнародна журналістика

6

Регіональні студії

7

Зовнішня політика та національна безпека

8

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

9

Міжнародний бізнес

10

Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова навчання українська/англійська) / International Management and Marketing

11

Міжнародні фінанси та інвестиції

12

293 Міжнародне право

Міжнародне право

13

Міжнародне публічне право

14

Міжнародне приватне право

15

Міжнародний судовий процес (мова навчання українська/англійська) / International Litigation

16

Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова навчання українська/англійська) / International Trade Regulation

Європейське бізнесове право (мова навчання українська/англійська) / European Business Law

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: третій / доктор філософії 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право  Міжнародне право

Рішення про акредитацію.

 

Рівень вищої освіти: другий / магістр (заочна форма)

Інститут післядипломної освіти / Інститут міжнародних відносин 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика) (заочна форма)

Зовнішня політика (заочна форма)

292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародна комерція (заочна форма)
 
 
293 Міжнародне право
Міжнародне право (заочна форма)
 

Рішення про акредитацію.