Про кафедру

Дайнеко Валентина Вікторівна
Дайнеко Валентина Вікторівна
кандидат філологічних наук, професор

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов створена у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права у 1976 році для забезпечення мовної підготовки студентів. Її першими завідувачами були доценти І.І. Борисенко, К.Є. Смірнова.

На кафедрі склалася авторитетна в Україні й університетах зарубіжжя науково-методична школа викладання іноземних мов для спеціальних цілей (наукової та професійної комунікації), зорієнтована на мовну підготовку фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, міжнародної інформації. Весь процес вивчення іноземних мов студентами тісно пов’язаний з характером їхньої майбутньої професійної діяльності.

При викладанні іноземних мов дедалі активніше застосовуються новітні методики, що ґрунтуються на використанні сучасних технічних засобів навчання: комп’ютеризованих лінгафонних класів, системи синхронного перекладу, аудіо- та відеокомплексів, мультимедійних комп’ютерних класів. Набутий у цій справі досвід дав змогу кафедрі ввести до навчальної програми новий розділ “Основи усного перекладу”. Очолювана професором Г.Е. Мірамом творча група педагогів, до якої входять доцент О.М. Гон, викладачі В.П. Морозов, А.Я. Каращук, розробляє такі напрямки ефективного використання новітніх технологій, як “Тренування професійного перекладача”, “Методи навчання синхронного та послідовного перекладу”, “Мова сучасної реклами”, “Методика навчання іноземних мов та організації самостійної роботи студентів у мультимедійному класі”, “Використання мультимедійних технологій у підготовці викладачів”, “Лінгвістичний коментар до мультимедійних текстів”. Розроблено спеціальні відеокурси, CD-курси, курси для самостійної роботи студентів у комп’ютерному класі, створено на основі сучасних методик і новітніх технологій бібліотеку електронних текстів.

Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів. Колективом кафедри впроваджено у навчальний процес систему мовного тестування студентів і абітурієнтів. Фонди кафедральної бібліотеки налічують 10 000 примірників навчальної та навчально-методичної літератури.

Завдяки активній навчально-методичній роботі та постійному пошуку ефективних методик, що ґрунтується на використанні сучасних комп’ютерних технологій, кафедра посилила роль головного науково-методичного центру України з викладання мови для спеціальних цілей та використання мультимедійних засобів у навчанні мовам та перекладу. Вона є ініціатором і організатором регулярного проведення міжнародних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів. Досвід кафедри пройшов апробацію і отримав схвалення на фахових міжнародних конференціях та у закордонних університетах.

На кафедрі налагоджено чітку систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Викладачі пройшли стажування в університетах та наукових центрах Великої Британії, США, Австрії, Франції, Іспанії, Канади, Малайзії, Мексики, Бельгії, Німеччини, Єгипту, Ірландії, Греції.

Науково-педагогічний колектив кафедри щорічно поповнюється випускниками інституту, які прослухали курс методики викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах і успішно пройшли мовно-педагогічну практику на базі кафедри. Для викладацької роботи на кафедрі запрошуються фахівці із зарубіжних університетів: США, Франції, Єгипту, Німеччини, Ірану, Японії, Республіки Корея.

Студенти незмінно успішно представляють інститут у різних змаганнях з мовної програми, працюють перекладачами на міжнародних конференціях різних рівнів, демонструють професійне володіння мовами під час навчання і стажування у зарубіжних університетах. Високий рівень володіння іноземними мовами підтверджують і численні позитивні відгуки організацій та установ, що прийняли на роботу випускників інституту.

Завідувач кафедри

З 1990 року кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук, професор Дайнеко Валентина Вікторівна. У 1969 році закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1969 року почала працювати в Київському університеті на факультеті романо-германьскої філології. З 1976 року – на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права, згодом – Інституті міжнародних відносин. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості парних словосполучень сучасної англійської мови”. У 1991 році присвоєно звання доцента. З 1999 року – Заслужений працівник освіти України. Вчене звання професора присвоєно у 2003 році. Нагороджена орденом княгині Ольги (ІІІ ступінь) у 2009 році.

Дайнеко В.В. – досвідчений науковець, педагог, методист. Автор понад 100 наукових праць та розробок, серед яких “Англо-український словник парних словосполучень” (1994р.), “Англійська мова в міжнародних документах та дипломатичній кореспонденції” (1999 р.), “Короткий шлях до англійської мови”, “Основи перекладу” (2002 р.), “Manual on Foreign Currency Options” (2003р.), “Практичний переклад” (2005 р.), “Особливості мови комерційної кореспонденції та документації” (2005 р.), “Англійська мова в міжнародній торгівлі” (2007 р.), “Англійська мова в дипломатичному листуванні” (2009 р.), “Тренінг-курс по синхронному перекладу” (2010 р.), “Англійська мова в міжнародних договорах ” (2011 р.), “Коучінг для усних перекладачів” (2011 р.), науково-методичні розробки, навчальні завдання. Читає нормативний курс з мови фаху (Англійська мова в міжнародних документах та дипломатичній кореспонденції) та теорії і практики перекладу.

Проходила стажування в університетах США, Австрії, Канади, Єгипту, Бельгії, Великої Британії, Греції, Ісландії.

Контакти

Старший лаборант – Казьміна Анжела Володимирівна
Старший лаборант – Новікова Людмила Павлівна
телефон кафедри: 481-45-34