Науково-методична робота

Дисертаційні дослідження викладачів кафедри:

Дайнеко В.В. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості парних словосполучень сучасної англійської мови, 1988 р.

Чернуха І.А. Имплицитная предикация сложных предложений английского языка и их текстовых семантических эквивалентов, 1989 р.

Журавлева І.О. Способы номинации в геологической терминологии (на материале французского языка), 1991 р.

Ніколаєва Л.О. Навчання професійно орієнтованого перекладу, 1992 р.

Мірам Г.Е. Дистрибутивная модель синтаксиса и семантики научного текста для систем автоматической обработки информации, 1994 р. (докторська дисертація)

Гон О.М. Поетична спадщина Свінберна у контексті творчих пошуків англійських митців, 1995 р.

Татьянченко О.О. Спілкування як засіб навчання іноземної мови, 1997р.

Іванова С.В. Просодичні засоби реалізації семантики здивування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичні дослідження), 1998 р.

Плахотнюк Н.О. Слово как архетип культуры, 2000 р.

Григорова О.В. Художній світ Патріка Зюскінд, 2000 р.

Рудковська А.Ю. Лінгвістичні особливості французької готичної прози, 2006 р.

Орел А.Л. Концепт "Жіночність" у вікторіанській лінгвокультурі, 2007 р.

Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідеальні особливості, 2007 р.

Прушковська І.В. Творчість Шейха Ґаліба у контексті літератури індійського стилю, 2007 р.

Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження), 2008 р.

Михайленко Т.В. Національне Виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.),     2008 р.

Васік Ю.А. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії), 2008 р.

Стоянова І. Д.  Дискурс антиутопії (на матеріалі англійської, української та російської мов), 2009 р.

Каращук А.Я. Дистрибутивна модель текстів франкомовного суспільно-політичного дискурсу, 2012 р.

Cоколовська Л.А. Розвиток освітнього процеcу в колегіумах України (XVIII – початок XІX століття),     2012 р.

Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі, 2013 р.

Чумак Н.А. Вербалізація етнореалій-галліцизмів в англомовній картині світу (на матеріалі публіцистичного дискурсу кінця ХХ - початку ХХІ століть), 2013 р.

Котенко В.Л. Лінгвопрагматичні особливості іспанськомовного спортивного дискурсу, 2016 р.

Владика С.А. Правове регулювання оподаткування в Європейському Союзі, 2016 р.

Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: ґенеза, еволюція, поетика, 2016 р. (докторська дисертація)

Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу, 2017 р.

Гон О.М. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда, 2018 р. (докторська дисертація)

Вилінський С.І. "М’яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії, 2019 р.

Наукові конференції

Основні публікації викладачів кафедри іноземних мов