Кафедра міжнародного бізнесу

Кафедра міжнародного бізнесу

Історія кафедри

Кафедру засновано наказом ректора університету 20 вересня 1990 року як кафедру управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетингом. Першим завідувачем новоствореної кафедри став к.ек.н., доцент В.Д. Прилюк (до 1993 року).

У 1993 р. кафедру перейменовано на кафедру управління зовнішньоекономічною діяльністю, яку протягом десяти років очолював д.ек.н., професор, А.І. Кредісов.

З 2003 р. по 01 вересня 2015 р. кафедрою керував український дипломат, заслужений економіст України, д.ек.н., професор В.А. Вергун.

Ухвалою Вченої Ради Київського університету кафедра з 2009 р. отримала свою сучасну назву – кафедра міжнародного бізнесу.

З 01 вересня 2015 р. кафедру очолює  к.ек.н., доцент Д.П. Расшивалов.

З 2000р. вперше в Україні в ІМВ розпочалася під­готовка фахівців зі спеціальності «Міжнародний бізнес», а кафедра набула статусу випускової. Навчання здійснюється за освітньо-професійними про­грамами бакалавра та магістра. Програми побудовані на  викладанні професійно-орієнтованих навчальних курсів. У відповідності до нових навчальних планів кафедра забезпечує викладання комплексу нормативних, факультативних дисциплін та дисциплін професійної i практичної підготовки. Викладачі кафедри читають понад 40 професійно орієнтованих дисциплін.

За 25 років викладачі кафедри підготували і захистили 3 докторські та 57 кандидатських дисертацій.

Колективом кафедри підготовлено та опубліковано перший в Україні підручник «Міжнародний бізнес», який користується великим попитом в українських студентів і фахівців та витримав три видання (2007, 2009 та 2014 рр.)

Кафедра  проводить щорічні міжнародні науково-практичні конференції з питань розвитку міжнародного бізнесу в Ук­раїні. З нагоди свого 20-річного ювілею колективом кафедри у  2011 р. організо­вано і проведено велику міжнародну науково-теоретичну конференцію «Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи».

За 25-річну історію навчально-методичної та науково-дослідної роботи колективом кафедри видано низку унікальних підручників, навчальних посібників і наукових монографій. Серед них підручники: «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» за редакцією професора А.І. Кредисова (2003), перший вітчизняний підручник «Міжнародний бізнес» за ре­дакцією професора В.А. Вергуна (2007, 2009 та 2014),  «Міжнародна статистика», автор – професор В.П. Мазуренко (2008), «Кон’юнктура світових товарних ринків», автор – доцент С.М. Березовенко (2008). Навчальні посібники: «Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій і управління корпоративними фінансами», автор – професор О.І. Ступницький (2010), «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі» автор – доцент Д.П. Расшивалов (2014). Наукові монографії останніх років: «Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі», автори – професор В.А. Вергун і професор О.І. Ступницький (2011), Ступницький О.І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 416 с., Дикий О.В. Мультиагентні інвестиційні організації: сучасний механізм реалізації державно-приватного партнерства в будівництві. монографія. – Київ: Акцент Інвест-трейд, 2013. – 404 с., Морозов В.С. Німецька модель регулювання економіки. монографія. -  К.: ВАДЕКС, 2013. – 513 с., Карп В.С. Торгівля міжнародними туристичними послугами на прикладі країн Центрально-Східної Європи. монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 271 с., Якубовський В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе. Монографія. / К.: «Освіта України». – 2014. – 744 с. Фірма в умовах глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки: монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, І.І. Черленяк, І.Є. Голубій [та ін.]; за заг. Ред.. д-ра держ. Упр. І.І. Черленяка. – Ужгород: ПП «АУТОДОР - ШАРК», 2015. – 460 с.

Програма розвитку кафедри