Викладачі та співробітники

Викладачі та співробітники

Нинішній склад кафедри налічує 16 викладачів, серед них 5 докторів наук, професорів та 11 кандидатів наук, доцентів та асистентів. Всі викладачі  кафедри поєднують науково-викладацьку роботу з участю у міжнародних бізнесових проектах. До навчального процесу  активно залучено успішних бізнесменів-практиків, у тому числі - випускників Інституту різних років, а також зарубіжну професуру.

Расшивалов Дмитро Петрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: завідувач кафедри

Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, страхування й перестрахування в міжнародному бізнесі.

Освіта: Закінчив факультет  міжнародних  відносин та міжнародного права Київського університету в 1981 р., аспірантуру кафедри міжнародних економічних відносин даного факультету – у 1984. Кандитатська  дисертація «Экономическое сотрудничество между освободившимися государствами как новое звено в мирохозяйственных отношениях современного капитализма (на материалах Афро-Азиатских стран)». Трудова діяльність у Київському університеті: 1985-1991 рр. - асистент  кафедри міжнародних економічних  відносин, з 1991 р. -  асистент, доцент кафедри управління зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингу факультету  міжнародних  відносин та міжнародного права (тепер кафедра міжнародного бізнесу  ІМВ). У 1990-91 рр. -  заступник декана даного факультету. Автор понад 50 наукових праць. З 2014 р. - завідувач кафедри міжнародного бізнесу.

Пройшов стажування з питань  страхування й перестрахування у британських  страхових брокерських компаніях СТ Bowrіng (Marsh&McLennan) і Wіllіs Lіmіted.  Поєднує  викладацьку, дослідницьку та практичну діяльність на міжнародному

Дисципліни: Ризик-менеджмент  у міжнародному   бізнесі;  Страхування у міжнародному бізнесі;  Розрахунки та платежі  у міжнародних транзакціях.

Дмітрієв Віталій Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів:  Транснаціональні компанії, транснаціональні банки, Фінансові технології (фінтех)

Освіта:  Закінчив у 2007 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з англійської мови.  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються». З 2018 р. асистент кафедри міжнародного бізнесу.

Дисципліни: Blockchain-технології в міжнародному бізнесі;  Інноваційний маркетинг міжнародних компаній; Розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі; Сучасні трак національні корпорації; Економікс

                                           

Вергун Володимир Антонович

Науковий ступінь:  доктор економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного бізнесу як інституційно-функціональної системи, розвиток теорій міжнародного бізнесу в рамках економічної нобелелогії, інтеграція українських компаній у сучасну систему міжнародного бізнесу.

Освіта: Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет у 1972 році та аспірантуру на кафедрі політекономії економічного факультету (1975 р.). У 1976 році захистив кандидатську дисертацію «Критика футурологічних буржуазних теорій», у 1992 роцi захистив докторську дисертацію «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)». Трудова діяльність в Київському університеті на факультеті - інституті міжнародних відносин: 1975 - 1996 рр. асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного бізнесу. У 1994-1996 рр. - заступник директора Інституту міжнародних відносин з наукової роботи. У 1996 - 2000 рр. радник і в 2001-2003 рр. - радник-посланник Посольства України у ФРН. З 2003 р до 2014р. - завідувач кафедри міжнародного бізнесу. Автор понад 150  наукових праць. Двічі проходив стажування в Інституті світового господарства м. Кіль (Німеччина). Стипендіат DAAD. У 2004 році стажувався в Канаді, університет м. Торонто.

За тривалу і сумлінну роботу професор В.А.Вергун був відзначений нагородами  1980 р. – Грамота КНУ, 1983 – Медаль до 1500 річчя Києва, 1984 – Премія, 1985 – Подяка, 1986 – Подяка, 1993 – Премія, 2002 – Почесний Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», 2004 – Подяка ректора університету, пам’ятна медаль та іменний годинник, 2004 – Почесна відзнака МЗС України, 2007 – Ветеран праці, 2009 – Почесне звання «Заслужений економіст України», 2009 – Відзнака Університету з нагоди ювілею, 2010 – Почесна грамота ВАК України.

Почесний професор Благоєвградського університету (Болгарія), почесний професор Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні»

Дисципліни: Вступ до спеціальності; Міжнародний бізнес; Методологія та організація наукових досліджень у міжнародному бізнесі.

 

 

Якубовський Валерій Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: теорія міцності, надійності та ресурсу, теорія менеджменту організацій, аналіз та оптимізація  бізнес-процесів, системні методи менеджменту.

Освіта: Закінчив у 1973 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації. Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Докторську дисертацію захистив у 1993 р. у МВТУ ім. Н.Е. Баумана, Росія. Президент та співзасновник Українського Товариства Якості, член Ради Конкурентоспроможності України. Автор та співавтор 4 монографій, понад 100 статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Дисципліни: Міжнародна логістика та менеджмент ланцюгів постачання; Корпоративне управління міжнародних компаній;  Системні методи менеджменту в міжнародному бізнесі; Міжнародна комерційна логістика / Operations and Supply Chain Management; Стратегічне управління міжнародними компаніями / Іnternational business strategy

Ступницький Олексій Іванович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: проектний менеджмент, інноваційний та інвестиційний менеджмент, кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках.

Освіта:  Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет (1975-1980), кандидат економічних наук (1983), доцент кафедри міжнародних економічних відносин (1989), професор кафедри міжнародного бізнесу ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка (2010), директор «Української школи міжнародного та інноваційного підприємництва, права і комунікацій» Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2017).  Почесний професор Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Почесний професор Вісконсінського міжнародного університету (США), почесний член Європейської Асоціації міжнародної освіти, нагороджений почесною медаллю  «За визначний внесок у поширення їдеї єдності Європи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Опубліковано 264 наукові та навчально-методичні праці, з них індивідуальних монографій та монографій у співавторстві – 22, підручників та навчальних посібників – 24 для студентів спеціальностей міжнародні економічні відносини і міжнародний бізнес.

Був керівником 12 міжнародних освітніх проектів гуманітарної і технічної допомоги, профінансованих міжнародними донорськими організаціями в Україні – USAID, World Bank, Tacis, CIDA, Euroasia Foundation, Academy of Education Development Agency, Soros Foundation, Supremacy of Low.

Пройшов стажування з міжнародних освітніх програм у наступних іноземних вищих навчальних закладах: Університет Дж. Вашінгтона (США, «Інноваційні дослідження і стратегії»), Університет штату Коннектикут (США, «Менеджмент у малих і середніх компаніях»), Університет м.Сент-Луїс (США, «Корпоративні фінанси»), Інститут соціально-правових досліджень та адвокатури (США, «Управління соціальними програмами»), Технологічний Університет м.Тампере (Фінляндія, «Індустріальний маркетинг»), Лейбцігський університет (Німеччина, «Фінансовий менеджмент»), Університет Буенос-Айресу (Аргентина, «Корпоративний менеджмент»).

Дисципліни: Ціноутворення на світових товарних ринках; Ділові переговори у міжнародному бізнесі; Менеджмент міжнародних бізнес-проектів; Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному бізнесі; Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі

Голубій Ігор Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада:  доцент.

Сфера наукових інтересів: зовнішньоторговельна політика держави, менеджмент ЗЕД, управління міжнародним бізнесом, фондові ринки та операції з цінними паперами.

Освіта: Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, економіст-міжнародник, 1994 р. У 1994-1996 рр. - аспірант кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1996-2001 рр. – асистент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 25.06.1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків». У 2001-2004 рр. працював на  посаді доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю. За час роботи на даній посаді, а саме у 2001-2002 рр. був учасником навчальної програми по підготовці викладачів-мультиплікаторів з проблем ЄС та євроінтеграції України (Міністерство економіки України та фонд Карла Дуйсберга, Німеччина). 18 лютого 2003 р. І.Є. Голубію присвоєно вчене звання доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004-2007 рр. навчався у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  З вересня 2007 р. й до теперішнього часу – працює на посаді доцента кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (з 2009 р. кафедри міжнародного бізнесу) Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  З лютого 2016 року по квітень 2019 р. працював на посаді заступника директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 50 наукових праць.

Дисципліни: Міжнародний корпоративний менеджмент; Менеджмент і маркетинг; Міжнародний менеджмент; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств; Міжнародні фондові ринки.

 

Мазуренко Валентина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: економіко-статистичний та маркетинговий аналіз, маркетингові дослідження ринку, міжнародний маркетинг.

Освіта:  Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1979 р., економіст, викладач політичної економії. Кандидатська дисертація «Індексний метод в соціально-економічних дослідженнях» (1996), У 1979: зав. лаб. навчально-методичної  роботи і організації контролю якості учбового процесу при Навчального  відділі університету, асистент, доцент. У 1997-2002 вчений секретар спеціалізованої ради із захисту дисертацій  на здобуття наукового ступеню кандидата та доктора  економічних наук. З 2002 заступник завідувача кафедри з навчальної роботи кафедри УЗЕД, (тепер кафедра міжнародного бізнесу). Фахівець у галузі маркетингу, міжнародного маркетингу, стратегічного маркетингу та менеджменту. Досліджує основні тенденції розвитку міжнародного і національного ринків споживчих товарів та послуг та найважливіші напрямки й чинники розвитку міжнародного  бізнесу, розглядає методи їх аналізу, прогнозування та моделювання.  Автор понад 170 публікації, з них 117 наукового та 55 навчально-методичного характеру ( у тому числі 6 підручників з Грифом МОН України (з яких 1 – одноосібний), 5 навчальних посібників (з яких 4 – одноосібних), 6 монографій у співавторстві) в українських та зарубіжних професійних виданнях, у т.ч. 1 публікація, що входить до бази scopus.

Мазуренко В.П. активно сприяла створенню в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин», а з квітня 2013 р. по теперішній час є Головою Правління  зазначеної організації.

Дисципліни: Міжнародний маркетинг; Менеджмент і маркетинг;  Теорія статистики; Маркетингові дослідження та аналіз інформації.

Приятельчук Олена Анатоліївна

Науковий ступінь:  доктор економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: міжнародний менеджмент, управління зовнішньоекономічною діяльністю, менеджмент людських ресурсів.

 Освіта: Закінчила у 2003р Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин; кандидат економічних наук (2006), Кандидатська дисертація «Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій)» (2006). У Київ. ун-ті: 2000-03 перекладач Управління міжнародних. зв’язків Київського університету; З 2003 асистент кафедри УЗЕД (тепер кафедра міжнародного бізнесу), з 2008 – доцент кафедри міжнародного бізнесу. Науково-педагогічне стажування в Загребському університеті (Хорватія) в 2011 році.

У 2019 р. захистила докторську дисертацію «Соціалізація економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства»

Автор понад 80 наук. праць

Дисципліни: Контролінг у міжнародному бізнесі;  Менеджмент людських ресурсів; Управляння персоналом у міжнародних компаніях; Історія економічних вчень та економічного розвитку;  Міжнародний менеджмент людських ресурсів та бізнес-етика / Human Resource Management and Business Ethics;

Панікар Герман Юрійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: менеджмент транснаціональних корпорацій, соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються, макроекономічні аспекти глобального аутсорсингу.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин

Дисципліни: Макроекономічна політика й моделювання в міжнародному бізнесі;  Кон’юнктура світових товарних   ринків;  Креативний менеджмент в міжнародному бізнесі;

Кризовний менеджменту міжнародному бізнесі; Реінжиніринг в міжнародних компаніях; Техніка міжнародних банківських операцій

Карп Вікторія Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: нейромаркетинг, маркетинг впливу, міжнародний маркетинг-менеджмент, маркетингові стратегії міжнародних компанії, розробка та впровадження бізнес-планів, маркетинг міжнародних послуг, міжнародний менеджмент, електронний бізнес, Інтернет-маркетинг, управління міжнародним маркетингом.

Освіта: Закінчила з відзнакою в 2003 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)». Вчене звання доцента кафедри міжнародного бізнесу отримала у 2011 р.

Автор понад 60 наукових праць, зокрема: «Міжнародний бізнес». К., 2014;  «Сучасна фірма: Виклики та управління змінами». К., 2016; «Вплив мобільних технологій на вибір споживачів міжнародних туристичних послуг». К., 2016; «Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі». 2018; «Особливості соціокультурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності компаній». 2019; «Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін». К., 2019; «Вступ до спеціальності». К., 2019.

Дисципліни: Маркетинг послуг на міжнародних ринках; Маркетинг-менеджмент; Digital-маркетинг; Маркетингові технології міжнародного ринку послуг.

Глухова Дар’я Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: питання міжнародного бізнесу та інновацій, бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності.

Освіта: Закінчила в 2007р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 р. - асистент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (тепер кафедра міжнародного бізнесу). Кандидатська дисертація «Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України» (2011). З 2012 р. доцент кафедри міжнародного бізнесу. Автор понад 60 наукових праць.

Дисципліни: Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку фінансової звітності; Цінові стратегії в міжнародному бізнесі; Фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях; Кроскультурний менеджмент; Кроскультурний маркетинг та етика бізнесу.

Морозов Володимир Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: управління міжнародним бізнесом, HR & Recruitment, IT, міжнародний менеджмент кар’єри, регулювання економіки та бізнесу у ФРН.

Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови (1998 р.). Навчався і стажувався за кордоном в: університеті ім. М. Лютера (Галле, ФРН), Інституті світової економіки та університеті ім. К. Альбрехта (Кіль, ФРН), Вестфальському університеті ім. Вільгельма (Мюнстер, ФРН).

У 2001  р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання прямих іноземних інвестицій в ЄС». Звання доцента кафедри міжнародного бізнесу отримав у 2012 р.

Автор понад 100 публікацій з міжнародного бізнесу (у т.ч. автор монографії «Німецька модель регулювання економіки», співавтор підручників: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Практичного посібника з пошуку роботи в умовах кризи»).

Пройшов міжнародну сертифікацію у «Bureau Veritas» та «Savings Banks Foundation for International Cooperation» (м. Бонн, ФРН).

Має більше, ніж 20-річний успішний досвід керівної та проектної бізнес-діяльності, у т.ч.: 

у міжнародному та українському міжнародно-орієнтованому бізнесі (HR&Recruitment, IT та інші консультаційні послуги, зовнішньоекономічна та торговельно-інвестиційна сфери діяльності); співпраці з представниками великого іноземного та українського бізнесу (у т.ч. «TOP 5»); державної служби (дипломатичної роботи); GR-кооперації з представниками урядових і державних кіл, європейської та української громадськості.

Автор понад 70 публікацій з міжнародного бізнесу (у т.ч. автор монографії «Німецька модель регулювання економіки», співавтор підручників: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Практичного посібника з пошуку роботи в умовах кризи»)

Дисципліни: Галузеві аспекти міжнародного бізнесу; Похідні фінансові інструменти у міжнародному  бізнесі;  Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу; Міжнародний бізнес-консалтинг; Міжнародний менеджмент кар’єри.
 

Крикун Вікторія Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, міжнародний стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, бізнес-комунікації, когнітивний маркетинг, поведінкова економіка, соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу.

Освіта: Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародний бізнес", 2008р., економіст-міжнародник, перекладач з англійської мови; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», 2011р., кваліфікація юрист. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів». З 1 вересня 2011 року працювала асистентом, а з 1 червня 2016 року – доцентом кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У  2018 році отримала звання доцента. З 2013 року успішно викладає на англомовній програмі для слухачів магістерської програми спеціальності міжнародний бізнес. Автор понад 50 наукових праць.

Приймає активну та плідну участь в роботі БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та на громадських засадах з квітня 2013 р. по теперішній час є його виконавчим директором. Співорганізатор таких заходів як День кар’єри ІМВ, Велика зустріч випускників ІМВ, тощо. Бере участь у щорічних Загальноуніверситетських Днях відкритих дверей – КНУ Ехро.

Дисципліни: Бренд-менеджмент в міжнародному бізнесі, Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг, Глобальні маркетингові стратегії, Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі, Соціальний маркетинг, Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі, Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти міжнародного бізнесу,  Міжнародне управління маркетингом /International marketing management.

   

Хмара Марина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка, глобальні виробничі системи, глобальні виробничі мережі.

Освіта: Закінчила в 2007 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобула кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з іспанської мови. Кандидатська дисертація на тему «Розвиток високотехнологічних кластерів в країнах ЄС» (2010 р.).

Автор понад 80 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 9 колективних монографій. Основні праці: Теоретичні основи формування високотехнологічних кластерів// Стратегія розвитку України. №6. К., 2007; Direction of optimization innovation and technology cluster, 2010; Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: Монографія. К., 2011 (за заг. ред. А.П. Румянцева) (у співавт.); Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи. Монографія. К., 2011 (за ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка) (у співавт.); ”Високотехнологічні кластери Європйського Союзу”. Монографія. К., 2011, Cluster de tecnología para aumentar la competitividad de la ciencia y la tecnología en Ucrania, 2011. Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”. Входить до складу редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць  «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); eлектронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар); іноземне фахове видання «Journal оf Global Economy Review» (University of Western Macedonia (Greece)). Голова Ради молодих вчених Інституту міжнародних відносин. Проходила підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV на тему «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (м. Люблін, Польща, 2013 р.).

Гуменюк Ярослав Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: аграрний сектор економіки України та його місце в глобальні економічній системі; продовольча безпека в умовах геоекономічних викликів.

Освіта:  Закінчив в   2013  році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з німецької мови.  У   2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації».  З 2013 р.  асистент кафедри міжнародного бізнесу.

Дисципліни: Економікс; Міжнародний менеджмент; Міжнародний корпоративний менеджмент; Міжнародний маркетинг; Міжнародний бізнес 

 

Підвисоцький Ян Володимирович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада:  асистент

Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, фінансовий інжиніринг, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, логістичний менеджмент тощо

Освіта:  Закінчив в 2009 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з німецької мови, захистив у 2013 році кандидатську дисертацію на тему «Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів».  З 2018 року працює асистентом кафедри міжнародного бізнесу. Автор більше 20 наукових праць.

 

 Дисципліни: Eкономіка фірми; Oснови логістики;  Логістичний менеджмент; Hовітні фінансові інструменти та технології;  Міжнародний фінансовий інжиніринг; Методи прийняття  управлінських рішень в міжнародному бізнесі /Quantitative reasoning for managerial decision making in international business та ін.