Викладачі та співробітники

Викладачі та співробітники

Нинішній склад кафедри налічує 19 викладачів, серед них 5 докторів наук, професорів та 13 кандидатів наук, доцентів та асистентів. Всі викладачі  кафедри поєднують науково-викладацьку роботу з участю у міжнародних бізнесових проєктах. До навчального процесу  активно залучено успішних бізнесменів-практиків, у тому числі - випускників Інституту різних років, а також зарубіжну професуру.

Расшивалов Дмитро Петрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: завідувач кафедри
Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, страхування й перестрахування в міжнародному бізнесі.
Закінчив факультет  міжнародних  відносин та міжнародного права Київського університету в 1981 р., аспірантуру кафедри міжнародних економічних  відносин даного факультету – у 1984. Трудова діяльність у Київському університеті: 1985-1991 рр. -  асистент  кафедри міжнародних економічних  відносин, з 1991 р. -  асистент, доцент кафедри управління зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингу факультету  міжнародних  відносин та міжнародного права (тепер  кафедра міжнародного бізнесу  ІМВ). У 1990-91 рр. -  заступник декана даного факультету. З 1 вересня 2015 року виконуючий обов’язки завідувача кафедри.
Пройшов стажування з питань  страхування й перестрахування у британських  страхових брокерських компаніях СТ Bowrіng (Marsh&McLennan) і Wіllіs Lіmіted.  Поєднує  викладацьку, дослідницьку та практичну діяльність на міжнародному страховому ринку -  співпрацює  з українськими та закордонними страховими компаніями. У складі міжнародної групи експертів  брав  участь  у розробці   програми страхування й міжнародного перестрахування ризиків проекту пiд  керуванням ЕБРР "План перетворення об'єкта  "Укриття" в екологічно  безпечну систему" (Shelter Іmplementatіon Plan). Автор понад 50 наукових праць.

                                           

Вергун Володимир Антонович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор
Дисципліни: Історія економічних вчень, Міжнародний бізнес (вступ до спеціальності), Сучасні економічні системи, Основи наукових досліджень, Актуальні проблеми наукових досліджень в міжнародному бізнесі, Економічна дипломатія.
Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного бізнесу як інституційно-функціональної системи, розвиток теорій міжнародного бізнесу в рамках економічної нобелелогії, інтеграція українських компаній у сучасну систему міжнародного бізнесу.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет у 1972 році та аспірантуру на кафедрі політекономії економічного факультету (1975 р.). У 1976 році захистив кандидатську дисертацію «Критика футурологічних буржуазних теорій», у 1992 роцi захистив докторську дисертацію «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)». Трудова діяльність в Київському університеті на факультеті - інституті міжнародних відносин: 1975 - 1996 рр. асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного бізнесу. У 1994-1996 рр. - заступник директора Інституту міжнародних відносин з наукової роботи. У 1996 - 2000 рр. радник і в 2001-2003 рр. - радник-посланник Посольства України у ФРН. З 2003 р до 1 вересня 2015 - завідувач кафедри міжнародного бізнесу. Автор понад 100 наукових праць. Двічі проходив стажування в Інституті світового господарства м. Кіль (Німеччина). Стипендіат DAAD. У 2004 році стажувався в Канаді, університет м. Торонто.

Основні праці: Економіка зарубіжних країн (чл. авт. кол.). – К.: Либідь, 1996., Масова комунікація (у співавт.). – К.: Либідь, 1997., Україна в європейській архітектурі безпеки (у співавт., нім. мовою). – Баден-Баден, ФРН, 1997., ЄС, НАТО та відносини між трансформаційними державами Східної Європи (чл. авт. кол., англ. мовою). – Баден-Баден, ФРН, 2002., Міжнародний бізнес: підручник (голова авт. кол.) – К.: Київський університет, 2007, 2009 та 2014 рр.),  Фірма в умовах глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки: монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, І.І. Черленяк, І.Є. Голубій та ін. – Ужгород: ПП «АУТОДОР - ШАРК», 2015. – 460 с.

 

 

Якубовський Валерій Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: теорія міцності, надійності та ресурсу, теорія менеджменту організацій, аналіз та оптимізація  бізнес-процесів, системні методи менеджменту.
    
Закінчив у 1973 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації. Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Докторську дисертацію захистив у 1993 р. у МВТУ ім. Н.Е. Баумана, Росія. Президент та співзасновник Українського Товариства Якості, член Ради Конкурентоспроможності України.
Автор та співавтор 4 монографій, понад 100 статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Основні праці: Міжнародний бізнес: підручник, 2-е вид., К., 2009 (у співавт.), Міжнародне корпоративне управління: навч. посібник, К., 2012 (у співав.).
 

Ступницький Олексій Іванович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: проектний менеджмент, інноваційний та інвестиційний менеджмент, кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет (1975-1980), кандидат економічних наук (1983), доцент кафедри міжнародних економічних відносин (1989), професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2010), директор «Української школи міжнародного та інноваційного підприємництва, права і комунікацій» Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2017),

Почесний професор Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Почесний професор Вісконсінського міжнародного університету (США), почесний член Європейської Асоціації міжнародної освіти, нагороджений почесною медаллю  «За визначний внесок у поширення їдеї єдності Європи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Опубліковано 264 наукові та навчально-методичні праці, з них індивідуальних монографій та монографій у співавторстві – 22, підручників та навчальних посібників – 24 для студентів спеціальностей міжнародні економічні відносини і міжнародний бізнес.

Був керівником 12 міжнародних освітніх проектів гуманітарної і технічної допомоги, профінансованих міжнародними донорськими організаціями в Україні – USAID, World Bank, Tacis, CIDA, Euroasia Foundation, Academy of Education Development Agency, Soros Foundation, Supremacy of Low.

Пройшов стажування з міжнародних освітніх програм у наступних іноземних вищих навчальних закладах: Університет Дж. Вашінгтона (США, «Інноваційні дослідження і стратегії»), Університет штату Коннектикут (США, «Менеджмент у малих і середніх компаніях»), Університет м.Сент-Луїс (США, «Корпоративні фінанси»), Інститут соціально-правових досліджень та адвокатури (США, «Управління соціальними програмами»), Технологічний Університет м.Тампере (Фінляндія, «Індустріальний маркетинг»), Лейбцігський університет (Німеччина, «Фінансовий менеджмент»), Університет Буенос-Айресу (Аргентина, «Корпоративний менеджмент»).

Голубій Ігор Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: заступник директора з міжнародних зв’язків, доцент.
Сфера наукових інтересів: зовнішньоторговельна політика держави, менеджмент ЗЕД, управління міжнародним бізнесом, фондові ринки та операції з цінними паперами.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, економіст-міжнародник, 1994 р. Аспірантура: 1994 – 1998 рр. КНУ ім. Т. Шевченка.
 

 

Мазуренко Валентина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: економіко-статистичний та маркетинговий аналіз, маркетингові дослідження ринку, міжнародний маркетинг.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1979 р., економіст, викладач політичної економії.
 

Приятельчук Олена Анатоліївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: міжнародний менеджмент, управління зовнішньоекономічною діяльністю, менеджмент людських ресурсів.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин, 2003р.; кандидат економічних наук (2006), доцент кафедри міжнародного бізнесу (2010).
 

Рубцова Марина Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: менеджмент транснаціональних корпорацій, соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються, макроекономічні аспекти глобального аутсорсингу.
Освіта: Київський політехнічний інститут, теплоенергетичний факультет, 1983 р., теплофізик.
 

Карп Вікторія Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: нейромаркетинг, маркетинг впливу, міжнародний маркетинг-менеджмент, маркетингові стратегії міжнародних компанії, розробка та впровадження бізнес-планів, маркетинг міжнародних послуг, міжнародний менеджмент, електронний бізнес, Інтернет-маркетинг, управління міжнародним маркетингом.

Закінчила з відзнакою в 2003 р. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)».

Автор понад 60 наукових праць, зокрема: «Міжнародний бізнес». К., 2014;  «Сучасна фірма: Виклики та управління змінами». К., 2016; «Вплив мобільних технологій на вибір споживачів міжнародних туристичних послуг». К., 2016; «Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі». 2018; «Особливості соціокультурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності компаній». 2019; «Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін». К., 2019; «Вступ до спеціальності». К., 2019.

Глухова Дар’я Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародного бізнесу та інновацій, бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності.

Закінчила в 2007р. ІМВ Київського  унiверситету. У Київському  унiверситеті з 2007 р. -  асистент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (тепер кафедра міжнародного бізнесу ІМВ Київського унiверситету). Кандидатська дисертація «Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України» (2011). Автор понад 30 наукових праць.
Основні праці: Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні// Економіка та держава. Київ: № 12, 2010; Проблеми забезпечення інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 94.Ч. ІІ.- Київ. ІМВ, 2010; Нанотехнологічна парадигма сучасного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 76. Ч. ІІ. – Київ. ІМВ, 2008; Інституалізація глобальної фінансової стабільності // Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Научный журнал «Культура народов Причерноморья».-2012; Глобальні виміри інвестиційно – інноваційної діяльності ТНК // Інвестиції: практика та доКандидат економічних наук, доцент. Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998 р., магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови Сфера наукових інтересів: управління міжнародним бізнесом, прямі іноземні інвестиції, рекрутинг, міжнародний менеджмент кар’єрисвід. – Київ, 2013

Морозов Володимир Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: управління міжнародним бізнесом, прямі іноземні інвестиції, регулювання економіки та бізнесу у ФРН, рекрутинг, міжнародний менеджмент кар’єри
Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998 р., магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови.
Автор понад 70 публікацій з міжнародного бізнесу (у т.ч. автор монографії «Німецька модель регулювання економіки», співавтор підручників: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Практичного посібника з пошуку роботи в умовах кризи»)
 

Крикун Вікторія Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, міжнародний стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, бізнес-комунікації, поведінкова економіка, соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність"Міжнародний бізнес", 2008р., економіст-міжнародник, перекладач з англійської мови; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», 2011р., кваліфікація юрист. Аспірантура: КНУ ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011р.
 
   

Хмара Марина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка, глобальні виробничі системи, глобальні виробничі мережі.
Закінчила в 2007 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобула кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з іспанської мови. Кандидатська дисертація на тему “Розвиток високотехнологічних кластерів в країнах ЄС” (2010 р.).
Автор понад 80 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 9 колективних монографій. Основні праці: Теоретичні основи формування високотехнологічних кластерів// Стратегія розвитку України. №6. К., 2007; Direction of optimization innovation and technology cluster, 2010; Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: Монографія. К., 2011 (за заг. ред. А.П. Румянцева) (у співавт.); Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи. Монографія. К., 2011 (за ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка) (у співавт.); ”Високотехнологічні кластери Європйського Союзу”. Монографія. К., 2011, Cluster de tecnología para aumentar la competitividad de la ciencia y la tecnología en Ucrania, 2011. Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”. Входить до складу редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць  «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); eлектронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар); іноземне фахове видання «Journal оf Global Economy Review» (University of Western Macedonia (Greece)). Голова Ради молодих вчених Інституту міжнародних відносин. Проходила підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV на тему «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (м. Люблін, Польща, 2013 р.).

Гуменюк Ярослав Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: асистент
Дисципліни: “Економікс”, “Міжнародний менеджмент”, “Міжнародний корпоративний менедмент”, “Міжнародний маркетинг”, “Міжнародний бізнес” та ін.

Сфера наукових інтересів: аграрний сектор економіки України та його місце в глобальні економічній системі; продовольча безпека в умовах геоекономічних викликів.

 

 

 

Підвисоцький Ян Володимирович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: асистент
Дисципліни: "Eкономіка фірми", "Oснови логістики", "Логістичний менеджмент", "Hовітні фінансові інструменти та технології", "Quantitative reasoning for managerial decision making in international business" та ін.

Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, фінансовий інжиніринг, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, логістичний менеджмент тощо
 
Освіта: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин
 
Автор більше 20 наукових праць