Викладачі та співробітники

Викладачі та співробітники

Нинішній склад кафедри налічує 19 викладачів, серед них 5 докторів наук, професорів та 13 кандидатів наук, доцентів та асистентів. Всі викладачі  кафедри поєднують науково-викладацьку роботу з участю у міжнародних бізнесових проектах. До навчального процесу  активно залучено успішних бізнесменів-практиків, у тому числі - випускників Інституту різних років, а також зарубіжну професуру.


Вергун Володимир Антонович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор
Дисципліни: Історія економічних вчень, Міжнародний бізнес (вступ до спеціальності), Сучасні економічні системи, Основи наукових досліджень, Актуальні проблеми наукових досліджень в міжнародному бізнесі, Економічна дипломатія.
Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного бізнесу як інституційно-функціональної системи, розвиток теорій міжнародного бізнесу в рамках економічної нобелелогії, інтеграція українських компаній у сучасну систему міжнародного бізнесу.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет у 1972 році та аспірантуру на кафедрі політекономії економічного факультету (1975 р.). У 1976 році захистив кандидатську дисертацію «Критика футурологічних буржуазних теорій», у 1992 роцi захистив докторську дисертацію «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)». Трудова діяльність в Київському університеті на факультеті - інституті міжнародних відносин: 1975 - 1996 рр. асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного бізнесу. У 1994-1996 рр. - заступник директора Інституту міжнародних відносин з наукової роботи. У 1996 - 2000 рр. радник і в 2001-2003 рр. - радник-посланник Посольства України у ФРН. З 2003 р до 1 вересня 2015 - завідувач кафедри міжнародного бізнесу. Автор понад 100 наукових праць. Двічі проходив стажування в Інституті світового господарства м. Кіль (Німеччина). Стипендіат DAAD. У 2004 році стажувався в Канаді, університет м. Торонто.

Основні праці: Економіка зарубіжних країн (чл. авт. кол.). – К.: Либідь, 1996., Масова комунікація (у співавт.). – К.: Либідь, 1997., Україна в європейській архітектурі безпеки (у співавт., нім. мовою). – Баден-Баден, ФРН, 1997., ЄС, НАТО та відносини між трансформаційними державами Східної Європи (чл. авт. кол., англ. мовою). – Баден-Баден, ФРН, 2002., Міжнародний бізнес: підручник (голова авт. кол.) – К.: Київський університет, 2007, 2009 та 2014 рр.),  Фірма в умовах глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки: монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, І.І. Черленяк, І.Є. Голубій та ін. – Ужгород: ПП «АУТОДОР - ШАРК», 2015. – 460 с.

Кредісов Анатолій Іванович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор
Дисципліни: політична економія та суспільствознавство.
Сфера наукових інтересів: історія економічної науки, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методичні питання організації навчального процесу ВНЗ.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1967 р.

Якубовський Валерій Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: теорія міцності, надійності та ресурсу, теорія менеджменту організацій, аналіз та оптимізація  бізнес-процесів, системні методи менеджменту.
    
Закінчив у 1973 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації. Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Докторську дисертацію захистив у 1993 р. у МВТУ ім. Н.Е. Баумана, Росія. Президент та співзасновник Українського Товариства Якості, член Ради Конкурентоспроможності України.
Автор та співавтор 4 монографій, понад 100 статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Основні праці: Міжнародний бізнес: підручник, 2-е вид., К., 2009 (у співавт.), Міжнародне корпоративне управління: навч. посібник, К., 2012 (у співав.).
 

Ступницький Олексій Іванович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: проектний менеджмент, інноваційний менеджмент і науково-технічна політика, кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1980, економіст, аспірантура - кафедра гуманітарних факультетів економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат економічних наук, 1983 р., асистент кафедри міжнародних економічних відносин, 1983 р., доцент (1989р.) кафедри міжнародних економічних відносин, а згодом кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю.
 

Голубій Ігор Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: заступник директора з міжнародних зв’язків, доцент.
Сфера наукових інтересів: зовнішньоторговельна політика держави, менеджмент ЗЕД, управління міжнародним бізнесом, фондові ринки та операції з цінними паперами.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, економіст-міжнародник, 1994 р. Аспірантура: 1994 – 1998 рр. КНУ ім. Т. Шевченка.
 

 

Мазуренко Валентина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: економіко-статистичний та маркетинговий аналіз, маркетингові дослідження ринку, міжнародний маркетинг.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, 1979 р., економіст, викладач політичної економії.
 

Приятельчук Олена Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: міжнародний менеджмент, управління зовнішньоекономічною діяльністю, менеджмент людських ресурсів.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин, 2003р.; кандидат економічних наук (2006), доцент кафедри міжнародного бізнесу (2010).
 

Рубцова Марина Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: менеджмент транснаціональних корпорацій, соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються, макроекономічні аспекти глобального аутсорсингу.
Освіта: Київський політехнічний інститут, теплоенергетичний факультет, 1983 р., теплофізик.
 

Карп Вікторія Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародного бізнесу, міжнародного ринку туристичних послуг, міжнародного менеджменту, електронного  бізнесу, інформаційних та інноваційних технологій в маркетингу, маркетингу міжнародних послуг, управління міжнародним маркетингом.
Закінчила в 2003р. ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2007р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)». Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Міжнародний бізнес. Підручник. Соавторство. К.: ВПЦ "Київський університет", 2009, 2-ге видання, доп. та перероб. Гриф МОН України; Торгівля міжнародними туристичними послугами на прикладі країн ЦСЄ. Монографія. К., 2013.
 

Глухова Дар’я Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародного бізнесу та інновацій, бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності.

Закінчила в 2007р. ІМВ Київського  унiверситету. У Київському  унiверситеті з 2007 р. -  асистент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (тепер кафедра міжнародного бізнесу ІМВ Київського унiверситету). Кандидатська дисертація «Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України» (2011). Автор понад 30 наукових праць.
Основні праці: Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні// Економіка та держава. Київ: № 12, 2010; Проблеми забезпечення інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 94.Ч. ІІ.- Київ. ІМВ, 2010; Нанотехнологічна парадигма сучасного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 76. Ч. ІІ. – Київ. ІМВ, 2008; Інституалізація глобальної фінансової стабільності // Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Научный журнал «Культура народов Причерноморья».-2012; Глобальні виміри інвестиційно – інноваційної діяльності ТНК // Інвестиції: практика та доКандидат економічних наук, доцент. Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998 р., магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови Сфера наукових інтересів: управління міжнародним бізнесом, прямі іноземні інвестиції, рекрутинг, міжнародний менеджмент кар’єрисвід. – Київ, 2013

Морозов Володимир Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: управління міжнародним бізнесом, прямі іноземні інвестиції, регулювання економіки та бізнесу у ФРН, рекрутинг, міжнародний менеджмент кар’єри
Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998 р., магістр з міжнародних економічних відносин та референт-перекладач з  німецької мови.
Автор понад 70 публікацій з міжнародного бізнесу (у т.ч. автор монографії «Німецька модель регулювання економіки», співавтор підручників: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Практичного посібника з пошуку роботи в умовах кризи»)
 

Крикун Вікторія Андріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, міжнародний стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, бізнес-комунікації, поведінкова економіка, соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність"Міжнародний бізнес", 2008р., економіст-міжнародник, перекладач з англійської мови; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», 2011р., кваліфікація юрист. Аспірантура: КНУ ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011р.
 
Буряк Гліб Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Міжнародний бізнес”, „Міжнародний менеджмент і маркетинг”, „Економічне середовище країн СНД”
Сфера наукових інтересів: нова інституційна теорія, тіньовий сектор економіки і корупція, організаційне управління, ірраціональна поведінка.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародного бізнесу.  

Хмара Марина Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка, глобальні виробничі системи, глобальні виробничі мережі.
Закінчила в 2007 році Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобула кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з іспанської мови. Кандидатська дисертація на тему “Розвиток високотехнологічних кластерів в країнах ЄС” (2010 р.).
Автор понад 80 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 9 колективних монографій. Основні праці: Теоретичні основи формування високотехнологічних кластерів// Стратегія розвитку України. №6. К., 2007; Direction of optimization innovation and technology cluster, 2010; Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: Монографія. К., 2011 (за заг. ред. А.П. Румянцева) (у співавт.); Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи. Монографія. К., 2011 (за ред. Н.А. Тітової, В.Д. Рожка) (у співавт.); ”Високотехнологічні кластери Європйського Союзу”. Монографія. К., 2011, Cluster de tecnología para aumentar la competitividad de la ciencia y la tecnología en Ucrania, 2011. Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”. Входить до складу редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць  «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); eлектронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар); іноземне фахове видання «Journal оf Global Economy Review» (University of Western Macedonia (Greece)). Голова Ради молодих вчених Інституту міжнародних відносин. Проходила підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV на тему «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (м. Люблін, Польща, 2013 р.).

 

 

Гуменюк Ярослав Миколайович

Посада: асистент
Сфера наукових інтересів: аграрний сектор економіки України та його місце в глобальні економічній системі; продовольча безпека в умовах геоекономічних викликів.

Расшивалов Дмитро Петрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: завідувач кафедри
Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, страхування й перестрахування в міжнародному бізнесі.
Закінчив факультет  міжнародних  відносин та міжнародного права Київського університету в 1981 р., аспірантуру кафедри міжнародних економічних  відносин даного факультету – у 1984. Трудова діяльність у Київському університеті: 1985-1991 рр. -  асистент  кафедри міжнародних економічних  відносин, з 1991 р. -  асистент, доцент кафедри управління зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингу факультету  міжнародних  відносин та міжнародного права (тепер  кафедра міжнародного бізнесу  ІМВ). У 1990-91 рр. -  заступник декана даного факультету. З 1 вересня 2015 року виконуючий обов’язки завідувача кафедри.
Пройшов стажування з питань  страхування й перестрахування у британських  страхових брокерських компаніях СТ Bowrіng (Marsh&McLennan) і Wіllіs Lіmіted.  Поєднує  викладацьку, дослідницьку та практичну діяльність на міжнародному страховому ринку -  співпрацює  з українськими та закордонними страховими компаніями. У складі міжнародної групи експертів  брав  участь  у розробці   програми страхування й міжнародного перестрахування ризиків проекту пiд  керуванням ЕБРР "План перетворення об'єкта  "Укриття" в екологічно  безпечну систему" (Shelter Іmplementatіon Plan). Автор понад 50 наукових праць.