Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Бакалаврська освітня програма

Перелік дисциплін

Кредити

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

 

Вступ до університетських студій та спеціальності

2

Економічна теорія

4

Країнознавство

3

Міжнародна інформація

3

Основи міжнародної мікроекономіки

4

Основи міжнародної макроекономіки

4

Світова економіка

4

Історія міжнародних економічних відносин

3

Міжнародні відносини та світова політика

6

Теорія міжнародних економічних відносин

7

Регулювання міжнародних економічних відносин

8

Міжнародне публічне право

6

Філософія

4

Міжнародний бізнес

3

Іноземна мова (базовий курс)

18

Іноземна мова (нормативний курс)

18

Друга іноземна мова (базовий курс)

8

Друга іноземна мова (нормативний курс)

8

 

Дисципліни вибору Інституту

 

Математика для економістів

4

Міжнародна статистика

4

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів

4

Міжнародні фінанси

5

Міжнародне приватне право

3

Сучасні інформаційні системи і технології

3

Дипломатична історія України

3

Мова фаху

8

Мова фаху (мова міжнародних документів)

4

Теорія і практика перекладу

12

Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій)

4

Друга іноземна мова (мова фаху)

4

 

Дисципліни вільного вибору студента

 

 

Спеціалізація "Економіка європейської інтеграції"

 

Економіка країн Європейського Союзу

4

Валютна та фінансова інтеграція в ЄС

4

Конкурентна політика ЄС

4

Соціальна та міграційна політика ЄС

4

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

4

Інфраструктурна і регіональна політика в ЄС

4

Спільна комерційна політика ЄС

4

Єдиний внутрішній ринок ЄС

4

 

Спеціалізація "Міжнародна комерція"

 

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій

4

Контракти у зовнішньоекономічній діяльності

4

Міжнародний цифровий маркетинг

4

Кон'юнктурні дослідження світових ринків

4

Конкуренція на світових ринках

4

Страхування у міжнародній комерції

4

Кредитування міжнародної торгівлі

4

Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності

4

 

Спеціалізація "Міжнародна сервісна економіка"

 

Міжнародна торгівля послугами

4

Інвестиційні послуги в глобальній економіці

4

Регулювання ринків послуг зарубіжних країн

4

Міжнародні транспортні операції

4

Міжнародний ринок страхових послуг

4

Міжнародне банківництво

4

Міжнародні туристичні послуги

4

Управління міжнародними проектами

4

 

Спеціалізація "Міжнародні фінанси"

 

Міжнародний фінансовий менеджмент

4

Стратегії монетарної політики зарубіжних країн

4

Фондовий ринок зарубіжних країн

4

Міжнародний податковий менеджмент

4

Міжнародний фінансовий інжиніринг

4

Міжнародні фінансові центри

4

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

4

Міжнародне фінансування стартапів

4

 

Спеціалізація "Світова економічна кон'юнктура"

 

Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

4

Фактори світової загальноекономічної кон’юнктури

4

Методи кон’юнктурного аналізу світової економіки

4

Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури світових ринків

4

Кон’юнктура економік зарубіжних країн

4

Глобальні маркетингові стратегії

4

Основи прогнозування світової економічної кон’юнктури

4

Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки зарубіжних країн

4

 

Спеціалізація "Міжнародні інвестиції"

 

Теорії прямих іноземних інвестицій

4

Фінанси міжнародних підприємств

4

Соціальна відповідальність міжнародних підприємств

4

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

4

Міжнародні інституційні інвестори

4

Регулювання міжнародних інвестицій

4

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

4

Транскордонні операції злиття і поглинання

4

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 

Перелік № 1 - Міжнародні економічні організації; Механізми функціонування СОТ;

3

Перелік № 2 - Міжнародна логістика; Інфраструктура міжнародної комерційної діяльності;

3

Перелік № 3 - Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України; Україна у міжнародних економічних організаціях;

3

Перелік № 4 - Міжнародна ринкова ризикологія; Комерційна діяльність в офшорних зонах;

3

Перелік № 5 - Міжнародний менеджмент і маркетинг; Міжнародна патентно-ліцензійна практика;

4

Перелік № 6 - Облік зовнішньоекономічної діяльності; Фінансова математика і міжнародний фінансовий аналіз;

3

Перелік № 7 - Економічна дипломатія; Логіка;

3

Перелік № 8 - Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної діяльності; Бухгалтерський облік та експертиза зовнішньоекономічної діяльності;

3

Перелік № 9 - Економічна інтеграція України з ЄС; Фінансова математика в міжнародних економічних відносинах;

3

 

Магістерська освітня програма

Перелік дисциплін

Кредити

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

 

Науково-аналітичні дослідження міжнародних економічних відносин

3

Міжнародна ділова етика

3

Транснаціоналізація світової економіки

3

Міжнародна макроекономіка

4

Практикум перекладу (всього)

12

Економіка міжнародної інтеграції

3

Міжнародна політична економія

3

Міжнародні фінансові ринки

3

Міжнародний інвестиційний менеджмент

3

Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин

5

Зовнішньоекономічна політика України

3

 

Дисципліни вільного вибору студента

 

 

Спеціалізація "Європейський бізнес"

 

Кон’юнктура європейських ринків товарів та послуг

3

Європейське бізнес-середовище

3

Організація торгівлі з європейськими компаніями

3

Операції на інвестиційних ринках ЄС

4

Кредитні та розрахункові інструменти європейського бізнесу

4

 

Спеціалізація "Кон'юнктура міжнародних ринків"

 

Міжнародне товарознавство

3

Ціноутворення на світових ринках

3

Кон’юнктура міжнародних ринків товарів та послуг

3

Кон’юнктура міжнародних  фінансових ринків

4

Практикум з кон’юнктурного моніторингу міжнародного ринку

4

 

Спеціалізація "Міжнародна сервісна економіка"

 

Дослідження міжнародних ринків послуг

3

Послуги з міжнародного інтернет-маркетингу

3

Техніка операцій на міжнародному ринку ділових послуг

3

Світовий ринок лізингових операцій

4

Організація публічних закупівель у зарубіжних країнах

4

 

Спеціалізація "Міжнародні фінанси"

 

Міжнародні платіжні системи

3

Операції на світових ринках деривативів

3

Міжнародна фінансова аналітика

3

Стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування

4

Міжнародний фінансовий та інвестиційний консалтинг

4

 

Спеціалізація "Міжнародна комерція"

 

Митні процедури у міжнародній торгівлі

3

Нетарифне регулювання міжнародної комерції

3

Конкуренція у міжнародній комерції

3

Міжнародна електронна комерція

4

Офшори у міжнародній комерції

4

 

Спеціалізація "Міжнародні інвестиції"

 

Управління міжнародними інвестиційними проектами

3

Міжнародні стратегії податкової оптимізації

3

Практикум: прямі іноземні інвестиції

3

Аутсорсинг багатонаціональних підприємств

4

Міжнародні венчурні інвестиції та стартапи

4

 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

 

Перелік № 1 - Міжнародна економічна політика основних центрів світового господарства; Глобальні проблеми міжнародного економічного розвитку; Економіка міжнародної дезінтегарції

4

Перелік № 2 - Офшорингові фінанси; Міжнародна аудиторська діяльність; Економічні ризики у міжнародних транзакціях

4

Перелік № 3 - Міжнародне торгове право; Європейське матеріальне право; Регулювання спорів у міжнародній комерційній діяльності

4

 


Англомовна магістерська програма «Міжнародне підприємництво»

БУКЛЕТ