Про освітню програму

Міжнародні економічні відносини

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється з 1972 року.

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів. Одночасно студенти отримують фахове знання двох іноземних мов (англійська – основна, друга – німецька, французька, іспанська, арабська, китайська).

Випускники бакалаврату отримують:

освітню кваліфікацію:

·       бакалавр міжнародних економічних відносин;

професійну кваліфікацію: 

·       фахівець з міжнародних економічних відносин;

·       фахівець з перекладу.

Випускники магістратури отримають:

освітню кваліфікацію:

·       магістр міжнародних економічних відносин;

професійну кваліфікацію:

·       економіст-міжнародник;

·       перекладач.

 

Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин здійснюється в рамках наступних освітніх програм:

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
(ОР «бакалавр»)

Гарант програми – д.е.н., проф. Резнікова Н.В.

Термін навчання – 4 роки

Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·      Економіка Європейської інтеграції;

·      Міжнародна комерція;

·      Світова економічна кон’юнктура;

·      Міжнародна сервісна економіка;

·      Міжнародні фінанси;

·      Міжнародні інвестиції.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (ОР «магістр»)

Гарант програми – д.е.н., проф. Шнирков О.І.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Підготовка економістів-міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·       Європейський бізнес  (англомовна спеціалізація);

·       Міжнародна комерція;

·       Кон'юнктура міжнародних ринків;

·       Міжнародна сервісна економіка;

·       Міжнародні фінанси;

·       Міжнародні інвестиції.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»
(ОР магістр, без додаткової кваліфікації перекладача)

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ФІНАНСИ / INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE» 
(мова навчання - англійська)
(ОР «магістр»)

Гарант програми – д.е.н., доц. Стаканов Р.Д.

Термін навчання – 1 рік 5 місяців

Підготовка економістів-міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

· Міжнародна торгівля (International Trade);

· Міжнародні фінанси (International Finance).

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ"
(заочна форма навчання, на базі профільної освіти за ОР «бакалавр»)
(ОР «магістр»)

Гарант програми – к.е.н., доц. Батрименко В.В.

Термін навчання2 роки

Підготовка економістів-міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·      Економіка Європейської інтеграції;

·      Міжнародна комерція;

·      Світова економічна кон’юнктура;

·      Міжнародна сервісна економіка;

·      Міжнародні фінанси;

·      Міжнародні інвестиції.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЯ"
 (заочна форма навчання, без профільної освіти)
(ОР «магістр»)

Гарант програми – к.е.н., доц. Хватов Ю.Ю.

Термін навчання  2 роки

Підготовка економістів-міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·     Міжнародна торгівля;

·     Європейський бізнес.

 

 Практика студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»:

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

·       Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»),

·       Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»),

·       Виробнича (переддипломна) практика (ОР «магістр»).

Базами практик є Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Національний банк України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури України, Антимонопольний комітет України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Посольства та консульства України, Торгово-промислова Палата України, Національна Академія наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури, громадські організації та ін.

Працевлаштування випускників:

Випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, аналітик з кредитування, економіст з податків і зборів, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст із ціноутворення, економетрист, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з договірних та претензійних робіт, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, член правління акціонерного товариства, член ревізійної комісії, член наглядової ради, молодший науковий співробітник, викладач (асистент) вищого навчального закладу, економічний радник, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

Наші випускники працюють:

• на керівних і виконавчих посадах у державних органах та установах України та 90 інших країн світу;

• у транснаціональних корпораціях, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

• у міжнародних економічних міжурядових і неурядових організаціях;

• у бізнес-структурах усіх сфер економіки України та зарубіжних країн;

• у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.

Науково-педагогічний потенціал навчального процесу:

Основний навчальний процес за спеціальністю забезпечують дві кафедри – світового господарства і міжнародних економічних відносин (випускаюча) (завідувач кафедри та кафедри Жана Моне д.е.н., професор ШНИРКОВ О.І.) і міжнародних фінансів (завідувач кафедри д.е.н., професор РОГАЧ О.І.).

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин (випускаюча) була створена в 1974 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права у зв’язку з початком підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»; сучасна назва – з 1999 р. З 2008 р. кафедру очолює д.е.н., проф. О.І. Шнирков.

Сьогодні у складі кафедри працюють чотирнадцять викладачів. Серед них – чотири професори, доктори економічних наук; три доценти, доктори економічних наук; шість доцентів, кандидатів економічних наук; один асистент, кандидат економічних наук.

За роки роботи кафедри склалися такі наукові напрямки: «Європейський Союз у світовій економіці», керівник проф. О.І. Шнирков; «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», керівник проф. А.С. Філіпенко; «Розвиток світового ринку послуг», керівник проф. Р.О. Заблоцька; «Економічна неозалежність в умовах глобалізації», керівник проф. Н.В. Резнікова; «Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку», керівник д.е.н. В.І. Мазуренко.

Кафедра підтримує міжнародні наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами університетів Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Італії, Ірану, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції та інших країн. На кафедрі реалізовано більше 20 міжнародних масштабних довготривалих  наукових проектів ТАСІС, ІНТАС, ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+, НАТО, ЮНЕСКО, Оксфорд економікс, Жана Моне тощо. У 1991 р. при кафедрі створено Центр міжнародних економічних досліджень, у 2002 р. – Центр досліджень глобалізації світової кон’юнктури, у 2017 р. – Центр «Синергія».

На кафедрі працюють студентські гуртки «Економіка європейської інтеграції» під керівництвом проф. О.І. Шниркова, «Актуальні тенденції розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин» під керівництвом проф. А.С. Філіпенка.

Кафедра міжнародних фінансів створена 1999 р. під назвою кафедра міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин; сучасна назва – з 2009 р., завідувач кафедри д.е.н., проф. О.І. Рогач.

Науковий потенціал кафедри представляють десять викладачів. Серед них – чотири професори, доктори економічних наук; чотири доценти, кандидати економічних наук; і два асистенти.

За роки роботи кафедри склалися такі наукові напрямки: «Транснаціональні корпорації», керівник проф. О.І. Рогач; «Зовнішня торгівля», керівник проф. І.І. Пузанов; «Міжнародна банківська діяльність», керівник проф. С.А. Циганов, «Економіка фінансових систем і теорія грошей, функціонування міжнародних фінансових ринків», керівник проф. О.В. Сніжко.

Кафедра міжнародних фінансів плідно співпрацює з університетами Норвегії, Іспанії, Польщі, Литви, Китаю, Азербайджану та Туреччини. Також кафедра бере активну участь у міжнародних програмах і співпрацює з: Національним Еразмус+ офісом в Україні; Місією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні; Представництвом ООН в Україні; Центром інформації та документації НАТО в Україні; Німецькою службою академічних обмінів в Україні (DAAD); Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP); Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO); Норвезько-українською торгівельною палатою; Американською торгівельною палатою в Україні та іншими міжнародними організаціями. За останні 15 років викладачі кафедри брали участь у 3 багатосторонніх довгострокових масштабних проектах: Проект PRORES (Pro-ecological restructuring for jobs) в рамках 7-ої Рамкової програми Європейської Комісії (2011-2015); Проект програми TEMPUS «Міжнародні фінанси в університетах України» (2001-2004); Проект програми ІNТАS «Інфраструктурна політика стабільного росту в Росії, Білорусії та Україні» 1997-1998). На кафедрі створено наукові студентські гуртки, зокрема під керівництвом д.е.н. проф. Рогача О.І., к.е.н. доц. Фаренюк Н.В. та к.е.н. доц. Підчоси О.В.

Навчальний процес також забезпечують інші кафедри Інституту: кафедра міжнародного регіонознавства, кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедра міжнародного права, кафедра міжнародного приватного права, кафедра порівняльного і європейського права, кафедра міжнародної інформації, кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедра іноземних мов, кафедри інших інститутів і факультетів університету.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, викладачі провідних навчальних закладів зарубіжжя тощо.