Кафедра міжнародних фінансів

Кафедра міжнародних фінансів


Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Рогач Олександр Ігорович

Історія кафедри

Кафедра міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин була створена 1999 року. Вона стала першим в Україні осередком підготовки спеціалістів у сфері міжнародних фінансів. Від початку створення кафедри її очолює доктор економічних наук, проф. О.І. Рогач, фахівець у галузі світової економіки та міжнародних інвестицій.

На кафедрі міжнародних фінансів працює 10 викладачів: 4 доктори економічних наук, професори (О.І. Рогач, І.І. Пузанов, С.А. Циганов, О.В. Сніжко), 4 доценти, кандидати економічних наук (П.В. Дзюба, Н.В. Кузнєцова, Н.В. Фаренюк, В.Є. Намонюк),  2 асистенти, кандидати економічних наук (О.В. Підчоса, Ю.В. Корнєєва), наукові співробітники: к.е.н. О.Ю. Анісімова, к.е.н. Ю.О. Шкрабалюк, 2 докторанти та 10 аспірантів.

Кафедра МФ є профілюючою для бакалаврських та магістерських спеціалізацій «Міжнародні фінанси» та «Міжнародні інвестиції». Викладачі кафедри також читають лекції на інших спеціалізаціях відділень МЕВ, МБ, країнознавства. З 2016 року кафедра є базовим підрозділом для впровадження нової магістерської освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» зі спеціалізаціями «Міжнародна фінансова діяльність» та «Міжнародна інвестиційна діяльність».

Викладачами кафедри розроблені і викладаються такі базові нормативні навчальні дисципліни, як: основи міжнародної мікроекономіки, макроекономіка, світова економіка, міжнародні фінанси, світові фінанси, транснаціоналізація світової економіки, кредит і банківська справа, міжнародний фінансовий менеджмент, основи економічного аналізу та аудиту, економіка підприємства, податки і системи оподаткування, валютно-фінансова та кредитна система України. Серед дисциплін спеціалізації, викладання яких здійснюється викладачами кафедри, такі нормативні та спеціалізовані курси: міжнародні фінансові ринки, фінансовий менеджмент корпорацій, управління міжнародними портфельними інвестиціями, податкові системи зарубіжних країн, фондовий ринок, грошово-кредитні системи зарубіжних країн, корпоративні фінанси, фінансові системи зарубіжних країн, теорія та практика валютного курсу, фінансові ризики у міжнародних транзакціях, міжнародні банківські операції, похідні цінні папери, міжнародний інвестиційний менеджмент, міжнародна фінансова та ділова аналітика, транскордонні злиття та поглинання.

 Зусиллями колективу кафедри за участю авторитетних вітчизняних фахівців у галузі міжнародних фінансів підготовлено понад 25 монографій, підручників, навчальних посібників. Фундаментальні підручники: «Міжнародні фінанси» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2003,  «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2009, «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2014 є базовим навчальним матеріалом для курсів із проблематики міжнародних фінансів. Підручники: «Міжнародні інвестиції» / К., 2005 (проф. О.І. Рогач); «Міжнародний інвестиційний менеджмент» / К., 2009 (проф. О.І. Рогач, доц. П.В. Дзюба); «Транснаціональні корпорації» / К., 2009 (проф. О.І. Рогач); «Міжнародні валютно-кредитні відносини: Контроль за рухом капіталу» / доц. Н.В. Кузнєцова. К., 2008 є методичною основою курсів спеціалізації «Міжнародні інвестиції».

Серед досягнень кафедри -  захист 4 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

На кафедрі створено наукові студентські гуртки, зокрема під керівництвом проф. Рогача О.І., доц. Фаренюк Н.В., асист. Підчоси О.В. працює гурток «Актуальні проблеми світових фінансів», проф. Циганов С.А., ас. Намонюк В.Є. керують гуртком «Актуальні проблеми міжнародного банківництва».

Освітня програма - МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Контакти:

проф., д. е. н. Рогач Олександр Ігорович

Телефон: +38 (044) 481-44-89

Факс:  +38 (044) 481-44-89