Навчальні курси

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Обов’язкові дисципліни:

Міжнародні фінанси

Макроекономіка

Основи міжнародної мікроекономіки

Світова економіка

Теорія грошей і світовий грошовий обіг

Основи економічного аналізу та аудиту

Підприємства у зовнішній торгівлі

Транснаціоналізація світової економіки

Міжнародні фінансові ринки

Міжнародний інвестиційний менеджмент

Економічні ризики в міжнародних операціях

Міжнародна банківська справа

Міжнародний податковий менеджмент

Фінансові системи зарубіжних країн

Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу

Інститути міжнародного бізнесу

 

Дисципліни вибіркових спеціалізованих блоків:

Фондовий ринок ЄС

Фінансова та банківська системи Європи

Міжнародний фінансовий менеджмент

Фондові ринки зарубіжних країн

Валютні системи зарубіжних країн

Податкові системи зарубіжних країн

Глобальні маркетингові стратегії

Комп'ютерні технології в комерційній діяльності

Фінанси міжнародної торгівлі

Міжнародний кредит

Міжнародний ринок деривативів

Міжнародна фінансова аналітика

Міжнародні портфельні інвестиції

Транскордонні злиття та поглинання

Теорія і практика валютного курсу

Міжнародний банківський бізнес

Фінанси багатонаціональних корпорацій

Сучасні багатонаціональні корпорації

Маркетинг транснаціональних банків

 

Дисципліни англійською мовою:

Міжнародні фінанси підприємств

Міжнародний інвестиційний менеджмент

Податковий менеджмент у міжнародному підприємництві

Управління людськими ресурсами в міжнародному підприємництві

Стратегії та менеджменту міжнародного підприємництва

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»

 

Обов’язкові дисципліни:

Міжнародний фінансовий менеджмент

Міжнародне кредитування

Міжнародне підприємство та прямі інвестиції

Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність

Міжнародне портфельне інвестування

Теорії прямих іноземних інвестицій

Теорії міжнародних фінансів

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

 

Дисципліни вибіркових спеціалізованих блоків:

 

Блок «Міжнародна інвестиційна справа»:

Глобальні вартісні ланцюги міжнародного підприємства

Бізнес-етика в міжнародному інвестуванні

Бізнес-план міжнародного підприємства

Міжнародний інвестиційний менеджмент

Міжнародні інвестиційні проекти: кейс-стаді

 

Блок «Міжнародна фінансова діяльність»:

Сучасні проблеми міжнародних фінансів

Міжнародний фінансовий інжиніринг

Податковий менеджмент міжнародного підприємства

Світовий ринок деривативів

Міжнародна фінансова аналітика

 

Дисципліни з переліків на вибір студента:

Перелік № 1:

Фундаментальний аналіз міжнародних фінансових ринків

Міжнародний аудит і фінансовий аналіз

Перелік № 2:

Офшорингові фінанси

Податкова політика зарубіжних країн

Перелік № 3:

Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу

Стратегії оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів