Навчальні курси

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Нормативні дисципліни:

Міжнародні фінанси

Макроекономіка

Основи міжнародної мікроекономіки

Світова економіка

Теорія грошей та світовий грошовий обіг

Основи аудиту та економічного аналізу

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Транснаціоаналізація світової економіки

Міжнародні фінансові ринки

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

Економічні ризики у міжнародних транзакціях

Міжнародні банківські операції

Міжнародний податковий менеджмент

Фінансові системи країн світу

Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу

Інститути міжнародного бізнесу

 

Дисципліни спеціалізації:

Фондовий ринок ЄС

Фінансові та банківські системи країн Європи

Міжнародний фінансовий менеджмент

Фондовий ринок зарубіжних країн

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Податкові системи зарубіжних країн

Глобальні маркетингові стратегії

Комп'ютерні технології у комерційній діяльності

Кредитування міжнародної торгівлі

Міжнародний кредит

Світовий ринок деривативів

Міжнародна фінансова аналітика

Міжнародні портфельні інвестиції

Транснаціональні злиття і поглинання

Теорія і практика валютного курсу

Міжнародний банківський бізнес

Фінанси міжнародних корпорацій

Сучасні транснаціональні корпорації

Маркетинг транснаціональних банків

 

Англомовні курси

Фінанси міжнародного підприємництва (International Entrepreneurial Finance)

Міжнародний інвестиційний менеджмент (International Investment Management)

Податковий менеджмент у міжнародному підприємництві (Tax Management in International Entrepreneurship)

Управління людськими ресурсами в міжнародному підприємництві (Human Recourse Management in International Entrepreneurship)

Cтратегії і організація міжнародного  підприємництва (Strategies and Management of International Entrepreneurial)

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»

Нормативні дисципліни

Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин

Основи міжнародних фінансів

Міжнародна макроекономіка

Міжнародні фінансові ринки

Міжнародне портфельне інвестування

Міжнародна банківська діяльність

Міжнародне підприємство та прямі інвестиції

Професійна та корпоративна етика

 

Дисципліни за вибором ІМВ

Теорії прямих іноземних інвестицій

Міжнародні фінансові та інвестиційні ризики

Страхування міжнародного бізнесу

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу

Міжнародне кредитування

Міжнародний фінансовий менеджмент

 

Спеціалізація «Міжнародна фінансова діяльність»

Міжнародна фінансова аналітика

Валютний курс та валютний ринок

Теорії міжнародного портфельного інвестування

Світовий ринок фінансових деривативів

Міжнародний фінансовий інжиніринг

Міжнародний аудит і фінансовий аналіз

 

Спеціалізація «Міжнародна інвестиційна справа»

Міжнародний інвестиційний менеджмент

Міжнародні інвестиційні проекти

Інвестиційна кооперація Україна-ЄС

Глобальні вартісні ланцюги міжнародного підприємства

Податковий менеджмент міжнародного підприємства

Бізнес план міжнародного підприємства