Освітня програма "Міжнародні фінанси та інвестиції"

Магістерська освітня програма

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»  (ОР магістр)

Програма розрахована на випускників бакалаврату всіх економічних спеціальностей.

Студенти програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» отримують необхідні знання й практичні навички для роботи в системі міжнародних фінансових ринків та управління ними; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, зокрема у багатонаціональних підприємствах та їхніх філіях, спільних підприємствах; у науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг; у системі підготовки кадрів та підвищення їхньої кваліфікації тощо.

 

Навчальний план освітньої програми включає:

Обов’язкові навчальні дисципліни: 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин, Основи міжнародних фінансів, Міжнародна макроекономіка, Міжнародні фінансові ринки, Міжнародне портфельне інвестування, Міжнародна банківська діяльність, Міжнародне підприємство та прямі інвестиції, Професійна та корпоративна етика, Іноземна мова спеціальності.

Дисципліни вибору Інституту:

Теорії прямих іноземних інвестицій, Міжнародні фінансові та інвестиційні ризики, Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства, Страхування міжнародного бізнесу, Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу, Міжнародне кредитування, Міжнародний фінансовий менеджмент.

 

Дисципліни вільного вибору студента:

Спеціалізація «Міжнародна фінансова діяльність» - Міжнародна фінансова аналітика, Валютний курс та валютний ринок, Теорії міжнародного портфельного інвестування, Світовий ринок фінансових деривативів, Міжнародний фінансовий інжиніринг, Міжнародний аудит і фінансовий аналіз.

Спеціалізація «Міжнародна інвестиційна справа» - Міжнародний інвестиційний менеджмент, Міжнародні інвестиційні проекти, Інвестиційна кооперація Україна-ЄС, Глобальні вартісні ланцюги міжнародного підприємства, Податковий менеджмент міжнародного підприємства, Бізнес-план міжнародного підприємства.

Професійними компетенціями випускника є: володіння методами аналізу інвестиційних проектів, поведінки економічних агентів та фінансових ринків; практичні навички управління міжнародними інвестиційними портфелями та їх оптимізації; уміння використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань; здатність управляти організаціями, підрозділами, групами співробітників та проектами; здатність узагальнювати й критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, формулювати актуальні наукові проблеми.

 

Працевлаштування випускників:

Випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, аналітик з кредитування, економіст з податків і зборів, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з ціноутворення, економетрист, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з договірних та претензійних робіт, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, член правління акціонерного товариства, член ревізійної комісії, член спостережної (наглядової) ради, молодший науковий співробітник, викладач (асистент) вищого навчального закладу, економічний радник, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

 

Наші випускники працюють:

• на керівних та виконавчих посадах у державних органах і установах України та 90 країн світу;

• у багатонаціональних підприємствах, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

• у міжнародних економічних міжурядових та неурядових організаціях;

• у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн;

• у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.