Наукова робота

Напрями наукових досліджень:

  • "міжнародні інвестиції, багатонаціональні підприємства в світовій економіці" (д.е.н., проф. Рогач О.І.);
  •  "банки в трансформаційній системі" (д.е.н., проф. Циганов С.А.);
  •  "проблеми зовнішньої торгівлі України" (д.е.н., проф. Пузанов І.І.);
  • "оцінка стабільності світової фінансової системи" (д.е.н., проф. Сніжко О.В.);
  •  "регулювання міжнародного руху капіталу" (к.е.н., доц. Кузнєцова Н.В.);
  •  "міжнародні портфельні інвестиції" (д.е.н., доц. Дзюба П.В.);
  •  "трансформація світових фондових ринків в умовах глобалізації" (к.е.н., доц. Фаренюк Н.В.);
  • "просторові аспекти глобальної економіки, міжнародна податкова конкуренція" (к.е.н., доц . В.Є. Намонюк);
  •  «Проблеми глобального сталого розвитку, нова промислова (ресурсна) революція» (к.е.н., доц. О.В. Підчоса);

Наукові публікації:

·        Рогач О.І., Багатонаціональні підприємства. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2019.- 383 с.

Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2018.- 687 с.

·        Рогач О.І., Дзюба П.В.  Міжнародні портфельні інвестиції. Підручник. К.: ВПЦ Київський університет.- 2018.- 941 с.

·        Рогач О.І., Намонюк В.Є. Світова економіка: навчальний посібник. – К., 2018. – 279 с.

·       Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.

·         Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : монографія / О.В. Підчоса. - Запоріжжя : ТОВ НВК «Інтер-М», 2015. - 264 с.

·         Рогач О.І., Намонюк В.Є. Світова економіка: навчальний посібник. - К.: Видавництво  ІМВ, 2014. – 288 с.

·         Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development : Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. - Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia, 2014. – 304 p., pp. 156-165

·         Пузанов І.І., Співак Р.В. Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України : монографія / І.І. Пузанов, Р.В. Співак.  Прага : Coretex CZ SE, 2014. - 330 с.

·         Рогач О.І., Намонюк В.Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка: навчальний посібник. – К., 2013. – 288 с.

·         Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Рогач О.І., Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Kaunas – Szczecin : University of – Szczecin Vilnius University. – L.:LAT&K, 2013. – 534 p.

·         Restructuring and ecology: current situation : Country report. Рогач О.І., Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Vilnius : Vilnius University, 2013.

·         Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища. Циганов С.А., Д: НГУ, 2013.-612 с.

·         Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium. О.І. Рогач, О.В. Підчоса. K.: Publishing crnter “Kyiv University”, 2013. – 311 p.

·         Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Рогач О.І., Пузанов І.І., Сніжко О.В., Кузнєцова Н.В., Підчоса О.В., Корнєєва Ю.В., К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013, - 351 с.

·         Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника. Підчоса О.В., Запоріжжя : “Интер-М”, 2013, - 266 с.

·         Development of Ukrainian labor market. Development of Ukrainian enterprises. Корнєєва Ю.В., Підчоса О.В., Vilnius : Vilnius University, 2013.- 299 p.

·         Світова економіка: навчальний посібник, ч.1 / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: Видавництво  Інституту міжнародних відносин, 2012.- 186 с.

·         Світова економіка: навчальний посібник, ч.2  / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: Видавництво  Інституту міжнародних відносин, 2012.- 171 с.

·         Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 495 с.

·         С.А. Циганов, В.О. Сизоненко. Фінанси та підприємництво: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2009.

·         Основи міжнародних фінансів: Підручник / За ред. О.І.Рогача. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2009.

·         Рогач О.І. Транснаціональні корпорації. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2009.

·         Кузнєцова Н.В.Міжнародні валютно-кредитні відносини: контроль за рухом капіталу  в сучасному світі . К.: ВПЦ „Київський  університет”,  2008. - 446 с.

·         О.В.Сніжко, „Мікроекономіка і макроекономіка”: у 2-ч. К., 2007 (у співавт.); О.І. Рогача «Міжнародні інвестиції», К., 2005.

·         Рогач О.І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2006.

·         Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.

·         Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

·         О.В. Сніжко та О.П. Романюк. Макроекономічна політика: електронний підручник для дистанційного навчання, К., 2003.

·         Пузанов І.І. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2002.

·         Пузанов І.І. Формування умов зовнішньої торгівлі України. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2002.

·         Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. –302с.

·         Циганов С.А. Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: Монографія. – К.: Товариство “Знання” України, 1999. – 200 с.

·         Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1998. –140с.

·         Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – 144с.

·         Пузанов И.И. в соавторстве: Место и роль совместного предпринимательства в экономике Украины. – К.: Институт повышения квалификации Минмашпрома Украины, 1996.

·         Пузанов І.І. у співавторстві: Економіка України: потенціал, реформи, перспективи (7 розділів). – К.: Либідь, 1996.

·         Рогач О.І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються: Монографія. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1994. – 150с.