Викладачі

Викладачі

Рогач Олександр Ігорович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: завідувач кафедри, професор
Дисципліни:  «Транснаціоналізація світової економіки»,«Фінансовий менеджмент корпорацій», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Теорії прямих іноземних інвестицій»
Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних проблем міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, міжнародних інвестицій, діяльності багатонаціональних підприємств.

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет в 1977 р. В 1977 – 1980 роках – аспірант кафедри політичної економії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Експансія міжнародних корпорацій в країни Азії». З 1980 року – асистент, з 1986 року – доцент кафедри міжнародних економічних відносин. В 1995 році захистив докторську дисертацію «Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток країн, що розвиваються». З 1996 року – професор кафедри міжнародних економічних відносин. 1999 року – завідувач кафедрою міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин (тепер кафедра міжнародних фінансів). Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ ім. Тараса Шевченка (2007),(2019). Відмінник освіти України. Залужений економіст України (2009).

Автор та співавтор понад 250 наукових праць.
Викладав та проводив дослідницьку роботу в багатьох зарубіжних університетах:

1991-1992 – Університеті Торонто ( Канада)

1997 – Японському інституті міжнародних відносин ( Токіо)

2003 – Університеті Айова ( США)

2005 – Антверпенському університеті ( Бельгія)

2006-2007 – Технологічному інституті Козані ( Греція)

2007 – Ліверпульскому університеті Джона Мора ( Великобританія)

2009 - Кейо університеті ( Японія)

2015 – Щецінському університеті ( Польща)

2018-2019 – Університеті Західної Македонії ( Греція)

Брав участь 5 міжнародних наукових та освітянських проектах за програмами ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС та ін. Координатор від України Асоціації університетів Центральної та Східної Європи (CEEUN).

Заступник головного редактора наукового журналу Global Economy Review (Greece). Заступник головного редактора, член наукової ради журналу «Transitional Studies Review» ( Italy, Transition Academy Press), член редколегії журналів «Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Підготував 26 кандидатів наук, 2 доктора наук.

Основні публікації:

«Багатонаціональні підприємства» К., 2019

«Теорії міжнародного бізнесу», К., 2018

«Міжнародні портфельні інвестиції, К., 2018, (співавтор– доц. П.В. Дзюба)

Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2015 (ред., співавтор);

Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development. Monograph 2015 ( ред., співавтор)

Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія 2013( ред.., співавтор)

Міжнародний інвестиційний менеджмент. К. 2011 (у співавторстві);

Транснаціональні корпорації: підручник. К., 2009;

Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2009 (ред., співавтор);

Транснаціональні корпорації в світовій економіці. К., 2006;

Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. К., 2005;

Міжнародні фінанси: Підручник. К., 2003 (ред.. співавтор);

Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки:

Навчальний посібник. К, 1999 (у співавт.);

Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: Навч. посіб., 1998 (у співавт.);

Транснаціональна корпорації та економічне зростання. К., 1997.

Контакти:

 

mf.roi.@clouds.iir.edu.ua

 

 

Пузанов Ігор Іванович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: питання еволюції стану зовнішньої торгівлі та інвестицій в Україні, проблема умов торгівлі України та включення її у світові зовнішньоекономічні зв’язки.
Освіта: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин і міжнародного права
Автор понад 90 наукових праць.
Основні праці:
Основні характеристики, показники і умови зовнішньої торгівлі України. К., 2008 (ред.);
Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік. К., 2002;
Формування умов зовнішньої торгівлі України. К., 2002;
Место и роль совместного предпринимательства в экономике Украины. К., 1996 (в соавт.);
Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. К.: Либідь, 1996 (у співавт.).

Циганов Сергій Андрійович

Науковий ступінь і вчене звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор

Дисципліни: «Фінансові системи країн світу», «Міжнародні банківські операції», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Інститути міжнародного бізнесу», «Глобальні корпорації на міжнародних ринках», «Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність»


Сфера наукових інтересів: питання становлення та розвитку фінансово-кредитних систем країн світу та їх інтеграція у світовий фінансовий простір, міжнародна банківська діяльність, інноваційно-інвестиційний розвиток.    

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет в 1986 р. 

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив розподільчих відносин на розвиток активності трудящих», у 2007 р. – докторську дисертацію на тему: «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства».

У Київському університеті: в 1987–1990 рр. – аспірант кафедри політичної економії гуманітарних факультетів Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В 1996–1999 рр. – докторант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.З 1999 – 2000 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, з 2000–2007 рр. – доцент кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, з 2007 р. – професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин.

З 2007 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2018 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02.

Віце-президент ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Академік Академії наук вищої школи України (2011 р.).

Член редакційних колегій наукових видань:

 • Науковий журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. «Міжнародні відносини»;
 • Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
 • Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія. «Економіка»;
 • Науковий журнал «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».
 • Науковий журнал «Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія. «Економічні науки».

Підготував 12 кандидатів економічних наук.

Наукові стажування:

2003 р. – Антверпенський університет ( Бельгія)

2004 р. – Технологічний інститут м. Козані ( Греція)

2016 р.  – Академічне товариство Михала Балудянського м. Братислава (Словаччина) 


Автор та співавтор понад 170 наукових праць.

Основні публікації: 

 • Генезис банківських систем у трансформаційних економіках (структурно-функціональний аналіз): монографія. К., 2006;
 • Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: монографія. К., 1999;
 • Міжнародні фінанси: підручник / за ред. О.І. Рогача. К., 2003 (у співавт.);
 • Фінанси та підприємництво: навч. посіб. Тернопіль, 2009 (у співавт.),
 • Теорія фінансів: підручник. – К., 2010 (у співавт.);
 • Міжнародна економіка: навч. посібник. – Львів, 2011 (у співавт.);
 • Юридична енциклопедія Т.2. – К., 1999 (у співавт.);
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. – К., 2004 (у співавт.);
 • Європейський союз: економіка, політика, право: Енциклопедичний словник. – К., 2011 (у співавт.);
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. – Дніпропетрівськ, 2013 (у співавт.);
 • Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: themonograph/ Ed. by S.Evangelos, O.Rogach. – Kastoria (Greece), 2014 (у співавт.); 
 • Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І.Рогача [2-е вид., доп]. – К., 2014 (у співавт.); 
 • Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвиткумонографія / за ред. Н.В. Стукало, Н.П. Мешко. – Дніпропетрівськ, 2015 (у співавт.);
 • Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв'язки Українимонографія / за ред. В.М. Фомішиної. – Херсон: ТОВ «ВКФ «СТФР» ЛТД», 2017 (у співавт.);
 • Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин: монографія / за ред. О.А. Довгаль, Н.А. Казакової. – Харків, 2018 (у співавт.);
 • InnovativeTrendsinWorldTradeDevelopment: themonograph/ EditedbyProf. A.P. Rumyantsev. – Kyiv, 2018 (у співавт.)

Сніжко Оксана Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор
Дисципліни: «Макроекономіка», «Міжнародні фінансові ринки», «Фондовий ринок зарубіжних країн», «Міжнародна фінансова аналітика»
Сфера наукових інтересів: порівняльний аналіз фінансових систем, теорія грошей, фінансовий розвиток трансформаційних економік, структурні зрушення на міжнародних фінансових ринках.
Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет (1982 р.).

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Критичний аналіз сучасних соціал-реформістських економічних концепцій», у 2011 р. – докторську дисертацію «Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації».
У Київському університеті: з 1982 р. по 1984 р. – інженер кафедри політекономії економічного факультету, з 1989 р. – асистент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, з 1999 р. – доцент, професор кафедри міжнародних фінансів (раніше кафедра міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин) Інституту міжнародних відносин.
З 1991 р. по 1997 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 01.01.19 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальностями 08.05.01 – світове господарство і глобальний розвиток та 08.05.03 – міжнародні економічні відносини при Київському університеті імені Тараса Шевченка.
У 1993 р. та 1996 р. навчалася в Інституті МВФ та в Інституті економічного розвитку Світового банку (Economic Development Institute of the World Bank, Wash. USA, certificate; The International Monetary Fund's Institute and World Bank's EDI, Wash. USA, certificate).
З 1993 р. по 2000 р. – лектор з макроекономіки і фінансового аналізу Інституту Світового банку (Institute of the World Bank) та Об’єднаного Віденського Інституту (Joint Vienna Institute) в межах програм підготовки спеціалістів державних установ міністерств і відомств України (управління економікою і фінансами, прикладна економічна політика), співробітників комерційних банків України (макроекономічне регулювання, проблеми фінансового сектора), викладачів з мікроекономіки та макроекономіки вищих навчальних закладів України (теорія грошей, банківська система); Київський офіс, Україна.
Член «Української асоціації економістів-міжнародників».
Основні публікації: автор та співавтор понад 100 наукових праць, зокрема, одноосібної монографії «Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз» (К.: Київ. університет, 2009. – 815 с.); а також колективних монографій, підручників і навчальних посібників: Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1992; Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1994; Між­на­род­ні валютно-кредитні відноси­ни: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Ли­бідь, 1997; Муніципальні позики: світова практика та український досвід / За ред. І.Бураковського. – К.: Ін-т Схід-Захід, 2000; Фінансовий менеджмент у системі державного управління / За ред. І.Розпутенка. – К.: К.І.С., 2002; Макроекономічна політика: електр. підр. до дистанц. курсу. – К.: УАДУ, 2003; Макроекономічна політика (опорний конспект дистанц. курсу): навч. посіб. – К.: Міленіум, 2003; Міжнародні фінанси: підр. / За ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003; Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік: навч. посіб. / За ред. А.І.Кредісова та ін. – К.: Знання України, 2004; Мікроекономіка і макроекономіка: підр. / За ред. С.Будаговської [4-те вид.] – К.: Основи, 2007; Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ „Акад. фін. управління”. Т.1. – К, 2012; Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О.І.Рогача. – К.: Київ. університет, 2013; Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development / Ed. by S.Evangelos, O.Rogach. – Kastoria (Greece), 2014; Основи міжнародних фінансів: підр. / За ред. О.І.Рогача [2-е вид., доп]. – К.: Київ. університет, 2014.

Кузнєцова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „макроекономіка”, „економіка підприємства”, „похідні цінні папери”, „міжнародні валютно-кредитні відносини”, „стратегічне планування маркетингу”, „міжнародний банківський бізнес”
Сфера наукових інтересів: питання міжнародної економічної інтеграції, дослідження інтеграційних угруповань на прикладі НАФТА.    
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет
Фахівець у галузі міжнародних економічної інтеграції, дослідження інтеграційнихійних угруповань на прикладі NAFTA (Північноамериканська зона вільної торгівлі), міжнародних валютно-кредитних відносин, валютної політики та валютного регулювання.
Автор 20 наукових праць.
Основні праці:
Міжнародні валютно-кредитні відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі: Навч. посіб. К., 2008;
Енциклопедія банківської справи: Навч. посіб. К., 2002 (у співавт.);
Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие. К., 2000.
 

Дзюба Павло
Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: доцент
Дисципліни:«Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародні портфельні інвестиції», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Соціальна відповідальність міжнародних підприємств».
Сфера наукових інтересів: глобальні проблеми руху міжнародних портфельних інвестицій та міжнародного інвестиційного менеджменту, проблематика трансферного ціноутворення в ТНК.


2002 р. – закінчив із відзнакою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені тараса Шевченка – магістр міжнародних економічних відносин, перекладач з англійської мови.
2002 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК».
2007 р. – доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 – 2016 р. – докторант кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвестування»

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема:

Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.

Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції: підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.

Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. 495 с.

Дзюба П. В. Міжнародні портфельні потоки України: порівняльний аналіз стану і перспектив у контексті участі в зонах вільної торгівлі // Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття: монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. С. 193-207.

Дзюба П. В. Структурні зрушення на світовому ринку міжнародних портфельних інвестицій: досвід кризового періоду та посткризового відновлення. // Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин та ін.; заг. ред. О. І. Рогача. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. С. 51-75.

Dziuba P. National Models of International Portfolio Investing: the Methodology of Post-Crisis Change Identification // Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: monograph / Filipenko A., Siskos E., Darvidou K. and others; edited by Siskos E., Rogach O. Kastoria: Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia, 2014. P. 280-290.

Дзюба П. В. Еволюція суб’єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. Вип. 1 (46). С. 55-67.

Дзюба П. В. Постінтеграційний досвід залучення іноземних портфельних інвестицій країнами новими членами ЄС // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. Вип. 35. С. 133-155.

Дзюба П. В. Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Київ: ІМВ, 2017. Вип. 132. С. 109-124.

Dziuba P. Asymmetry in Risk and Return Fluctuations as a Factor Driving International Portfolio Investments in Crisis Periods // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. 2017. № 1 (20). P. 23-34.

Dziuba P. Global Portfolio Investments: The Use of Structure and Dynamics Data in Predicting Instability // Journal of Global Economy Review. 2014. Vol. 2, № 1. P. 4-9.

Rogach O. І., Dziuba P. V. Exchange Rate Risks of International Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and other Frontier Markets // Journal of Transition Studies Review. 2017. Vol. 24, № 1. P. 31-45.

Наукові стажування
2003 р. – Університет Айова (Айова Сіті, штат Айова, США).
2004 р. – Ліверпульський університет імені Джона Муреса (Ліверпуль, Великобританія).
2005 р. – Вища школа Лессіус (Антверпен, Бельгія).

Фаренюк Наталія Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: питання міжнародних фінансів ринків, міжнародних валютно-кредитних відносин.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин
Автор понад 40 наукових праць.
Основні праці:
Інтеграція України у європейські політичні, економічні, правові та інформаційні системи: Монографія. К., 2006 (у співавт.).
Реалізація торговельного потенціалу України в умовах розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 65, Ч. ІІ. К., 2006;
Розвиток облікової інфраструктури фондового ринку України як елемент євроінтеграційної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 63, Ч. 11. К., 2006;
Наслідки розширення ЄС для Угорщини // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 59, Ч. 1. К., 2006;
Фаренюк Н.В. Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання відповідно до стандартів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 2005.
 

Намонюк Василь Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Дисципліни: «Світова економіка», «Основи міжнародної мікроекономіки», «Міжнародний податковий менеджмент», «Транснаціональні злиття та поглинання», «Tax Management in International Entrepreneurship»
Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація банківського капіталу, наслідки міжнародної концентрації в банківській сфері, міжнародна податкова конкуренція, міжнародне податкове планування.
Освіта: 2000-2005 - факультет міжнародних відносин Волинського держ. університету ім. Лесі Українки (тепер Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Автор понад 40 наукових праць.
Основні праці:
Світова економіка: Навч. посібник. К, 2012 (у співавт.).
 

Підчоса Олександр Васильович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація світової економіки, діяльність сучасних транснаціональних корпорацій, проблеми функціонування світової нафтогазової галузі, проблеми глобального сталого розвитку, нова промислова (ресурсна) революція.
Освіта: гуманітарний факультет Запорізького національного технічного університету.
Автор понад 50 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

Матей Василь Васильович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: вплив науки та технологій на глобальний економічний розвиток, фінансові технології і трансформація міжнародних фінансів, джерела фінансування інновацій.

Освіта: Ужгородський національний університет, факультет міжнародних відносин

Автор близько 30 наукових праць.

Шкурко Марина Георгіївна

 

 

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Посада на кафедрі: аспірант

Основне місце роботи: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України, заступник головного лікаря.

Освіта:

У 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2014 році отримала ступінь кандидата медичних наук. 2015 рік - спеціалізація за фахом "Організація і управління  охороною здоров'я".

У 2017 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення міжнародний бізнес.

З 2017 року – аспірантка кафедри міжнародних фінансів.

Науковий інтерес: інтернаціоналізація сектору медичних послуг в країнах Європейського союзу, ринок праці медичних працівників: тенденції міжнародної трудової міграції, професійна мобільність,  економічні ефекти від трудової міграції лікарів та медичних сестер, регулювання міграції та формування галузевої міграційної політики.

Контакти: e-mail: m.g.shkurko@gmail.com ;

                       тел. 0671595190;

адреса для листування: кафедра міжнародних фінансів,

36/1, вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова 36/1),

Київ, 04119.

 

 

Гейко Олександр Леонідович

Посада: аспірант

Освіта:

З 2018 року – аспірант кафедри міжнародних фінансів.

2016-2018 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, International Entrepreneurship (Магістерська англомовна програма)

2015-2016 – Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Факультет військової підготовки, Кафедра економіки та фінансового забезпечення.

2013-2015 – Центр іноземних мов при Інституті міжнародних відносин. (англійська)

2012-2016 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, міжнародні економічні відносини. Ступінь вищої освіти: бакалавр ( спеціалізація: Міжнародні Фінанси)

Науковий інтерес: глобальні ланцюги створення вартості в агробізнесі, інноваційні процеси в розвитку рибної галузі в Україні та на міжнародних ринках, екстерналізація міжнародного виробництва в агрохарчовій індустрії

Контакти: e-mail: alex.g.e200@gmail.com

Хомутова Анастасія Юріївна

 Старший лаборант кафедри