Викладачі

Викладачі

Рогач Олександр Ігорович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: завідувач кафедри, професор

Дисципліни:  «Транснаціоналізація світової економіки», «Фінансовий менеджмент корпорацій», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Теорії прямих іноземних інвестицій»

Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних проблем міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, міжнародних інвестицій, діяльності багатонаціональних підприємств.

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет у 1977 р. У 1977–1980 рр. – аспірант кафедри політичної економії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Експансія міжнародних корпорацій в країни Азії». З 1980 р. – асистент, з 1986 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин. У 1995 р. захистив докторську дисертацію «Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток країн, що розвиваються». З 1996 р. – професор кафедри міжнародних економічних відносин. З 1999 р. – завідувач кафедрою міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин (тепер кафедра міжнародних фінансів). Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ ім. Тараса Шевченка (2007), (2019). Відмінник освіти України. Залужений економіст України (2009).Автор та співавтор понад 250 наукових праць.

Викладав та проводив дослідницьку роботу в багатьох зарубіжних університетах:

1991-1992 – Університеті Торонто (Канада)

1997 – Японському інституті міжнародних відносин (Токіо)

2003 – Університеті Айова (США)

2005 – Антверпенському університеті (Бельгія)

2006-2007 – Технологічному інституті Козані (Греція)

2007 – Ліверпульскому університеті Джона Мора (Великобританія)

2009 - Кейо університеті (Японія)

2015 – Щецінському університеті (Польща)

2018-2019 – Університеті Західної Македонії (Греція)

2020 – Вроцлавському університеті (Польща)

2020-2021 – Чу Хай Коледжі Вищої Освіти (Гонконг)

2021-2022 – Чу Хай Коледжі Вищої Освіти (Гонконг)

Брав участь 7 міжнародних наукових та освітянських проектах за програмами ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС та ін. Координатор від України Асоціації університетів Центральної та Східної Європи (CEEUN).

Заступник головного редактора наукового журналу Global Economy Review (Greece). Заступник головного редактора, член наукової ради журналу «Transitional Studies Review» ( Italy, Transition Academy Press), член редколегії журналів «Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Підготував 27 кандидатів наук, 3 доктора наук.

Основні публікації:

 • Сіденко С.В., Рогач О.І. Міжнародні фінансові центри. Підручник. Центр навчальної літератури. Київ, 2022. 264 с.
 • О. І. Рогач П. В. Дзюба. Основи міжнародного інвестиційного менеджменту: підручник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2021. 319 с.
 • Chan, T. M. H., Kopiyka, V., & Rogach, O. (Eds.). Financialization and Deindustrialization: Impact on Employment. Publishing and Polygraphic Center "Kyiv University", 2021. 437 p.
 • Internationalization of the World Economy: Current Trends. Monograph.  Edited by E. Siskos and O. Rogach. Kastoria: Evkonomia, 2020. 336 p.
 • Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія., за ред. О.І.Рогача. К., «Видавництво «Центр навчальної літератури», 2020, 368 с.
 • Багатонаціональні підприємства: підручник. К., 2019.
 • Теорії міжнародного бізнесу: підручник., К., 2018.                                                 
 • «Міжнародні портфельні інвестиції, К., 2018, (співавтор – доц. П. В. Дзюба)
 • Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2015 (ред., співавтор)
 • Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development. Monograph, 2015 (ред., співавтор)
 • Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. 2013 (ред.., співавтор)
 • Міжнародний інвестиційний менеджмент. К., 2011 (у співавторстві);
 • Транснаціональні корпорації: підручник. К., 2009.
 • Основи міжнародних фінансів: підручник. К., 2009 (ред., співавтор);
 • Транснаціональні корпорації в світовій економіці. К., 2006.
 • Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. К., 2005.
 • Міжнародні фінанси: Підручник. К., 2003 (ред., співавтор);
 • Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки:
 • Навчальний посібник. К, 1999 (у співавт.);
 • Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: Навч. посіб., 1998 (у співавт.);
 • Транснаціональна корпорації та економічне зростання. К., 1997.

ORCID: 0000-0002-7246-3245

Пузанов Ігор Іванович

 

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: питання еволюції стану зовнішньої торгівлі та інвестицій в Україні, проблема умов торгівлі України та включення її у світові зовнішньоекономічні зв’язки.

Освіта: Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин і міжнародного права

Основні наукові публікації:

Монографії:

1.     Актуальные проблемы мирового хозяйства и международные экономические отношения”. М., 1986 (в соавт.).

2.     Интернационализация противоречий капиталистической системы хозяйства (в соавт.). К., 1990.

3.     Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин. К., 1994 (у співавт.).

4.     Место и роль совместного предпринимательства в экономике Украины. К., 1996.

5.     Приоритетные направления развития науки и технологий в ведущих странах Западной Европы. К., 1996.

6.     Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. К., 1996 (у співавт.).

7.     Формування умов зовнішньої торгівлі України. К., 2002.

8.     Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік. К., 2002.

9.     Теоретико-методологічні підходи до здійснення валютного контролю з метою протидії “втечі капіталу” К., 2006 (у співавт.).

10.  Основні характеристики, показники і умови зовнішньої торгівлі України. К., 2008.

11.  Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. К., 2013 (у співавт.).

12.  Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України. Прага, 2014.

13.  Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика”. Prague, 2018.

14.  Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу”. К., 2019 (у співавт.).

15.  Reformation: The Success of Europe and a Chance for Ukraine. Prague. 2020.

16.  Методологія аналізу зовнішньої торгівлі сільськогосподарської продукції”. Прага, 2020.

Підручники, посібники:

1.     Міжнародні фінанси. К., 2003 (у співавт.).

2.     Фінансове планування та управління для середнього і малого бізнесу. К., 2004 (у співавт.).

3.     Основи міжнародних фінансів. К., 2008 (у співавт.).

4.     Основи міжнародних фінансів. К., 2014 (у співавт.).

5.     Методологія економіко-статистичного аналізу формування умов зовнішньої торгівлі. Прага, 2018.

Автором підготовлено 18 звітів по галузевим науково-дослідницьким темам Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України:

1.      “Джерела, умови і наслідки зовнішнього фінансування економіки України” (№ теми 5-92.1.5).

2.       “Обгрунтування методів з питань державного регулювання іноземних кредитів та інвестицій в економіку України” (№ теми 5-91.3.3).

3.      “Розробка програми і організаційно-економічного механізму інтеграції України в світові економічні і політичні структури” (№ теми 5-92.1.1).

4.      “Пріоритетні напрями зовнішньоекономічної політики України в системі міжнародних економічних відносин” (№ теми 5-92.1.6).

5.      “Проблеми включення України у світові інтеграційні процеси в умовах переходу економіки країни до ринкових відносин” (№ теми 25-96).

6.      “Зовнішньоекономічна стратегія України та форми її реалізації” по розпорядженню Президента України від 24 січня 1997 р. №52/97-рп та замовленню Міннауки України № 162 від 26.06.97 р. (договір № 2/1878-97 від 24.11.97 р.). (№ теми 62-97, № держреєстрації 0198U000595).

7.      “Науково-методичні рекомендації щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України та перспектив її розвитку” (№ теми 31-97, № держреєстрації 0195U012025).

8.      “Науково-методичні рекомендації з питань інтеграції економіки України в економічні структури Європейського Союзу” (№ теми 16-98, № держреєстрації 0198U004351).

9.      “Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту Будівництво паливного комплексу по виробництву екологічно чистого високооктанового неетилованого бензину на ВАТ ІПК “Галичина”” (№ теми 42-98, № держреєстрації 0198U003148).

10.   “Інструменти залучення зовнішніх фінансових ресурсів без гарантії Кабінету Міністрів України, механізм їх впровадження” (№ теми 76 (23-99), № держреєстрації 0199U002560).

11.  “Науково-методичні рекомендації щодо оцінки та прогнозування розвитку економічних відносин між Україною та Європейським Союзом з використанням порівняльного аналізу макроекономічних показників України, країн-членів ЄС та країн претендентів у члени ЄС” (№ теми 22-99 (15), № держреєстрації 0199U002558).

12.  “Розробка науково-методичних підходів по оцінці ефективності інвестиційних проектів за участю іноземного капіталу в умовах фінансової нестабільності суб`єктів господарської діяльності” (№ теми 77 (24-99), № держреєстрації 0199U002561).

13.  “Економічне співробітництво Україна - НАТО” (№ теми 22-99 (16), № держреєстрації 0198U0000).

14.  “Фінансово-економічна експертиза реконструкції ВАТ “Івано-Франківськцемент” (№ теми 72-99, № держреєстрації 0198U003148).

15.  “Розробка проектів методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності здійснення маркетингу та оцінки ризиків інвестиційних проектів щодо прогнозування залучення іноземних інвестицій та визначення джерел фінансування інвестиційних проектів” (№ теми 13-00, № держреєстрації 0100U006052).

16.  Розроблення фінансових критеріїв оцінки проектів, що реалізуються за рахунок іноземних кредитів, отриманих під гарантії Уряду, в умовах фінансової нестабільності суб`єктів господарської діяльності” (№ теми 09-01, № держреєстрації 0101U004909)

17.  Доопрацювання методичних рекомендацій з підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких залучаються іноземні інвестори (нова редакція)” (№ теми 17(75)-01, № держреєстрації 0101U004911).

18.  Доопрацювання нормативних документів щодо запровадження концесійної діяльності (постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639 “Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів” та від 13 липня 2000 р. №1114 “Про затвердження Порядку визначення об`єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації та умови їх надання”)” (№ теми 16(74)-01, № держреєстрації 0101U004910).

Брошури:

1.    Проблемы и тенденции развития энергетики стран ЕЭС в 70-е – начале 80-х гг. К., 1986.

2.    Роль социалистического содружества в укреплении экономического потенциала развивающихся государств. К., 1988 (в соавт.).

3.    Оцінка вартості акціонерного капіталу К., 1993.

4.    Лизинговые операции. К., 1994.

5.    Международные правила торговли. К., 1994 (в соавт.).

6.    Современное состояние и эволюция приоритетных направлений развития науки и технологий в ведущих странах. К., 1994.

7.    Методика финансового и экономического анализа инвестиционных проектов. К., 1995.

8.    Основні домінанти формування макроекономічної політики. К., 2002.

9.    Особливості розвитку світової торгівлі в сучасних умовах. К., 2002.

10.  Методологічні підходи до оцінки втрат від антидемпінгових санкцій.  К., 2002.

Наукові статті у фахових виданнях:

1.     Некоторые методологические вопросы оценки инвестиционных проектов в странах с рыночной экономикой. К., 1993.

2.     Зовнішньоекономічна діяльність як шлях входження України у світогосподарські зв`язки. К., 1993.

3.     Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв'язків. Маріуполь 2013.

4.     Еволюція зовнішньої торгівлі через призму Біблійних моральних цінностей. К., 2017.

5.     Еволюція зовнішньої торгівлі через призму Біблійних моральних цінностей. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 130 (частина II). 2017 С. 64-84.

6.     Модельний комплекс аналізу впливу зовнішньої торгівлі на економічний розвиток. Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2017. Вип. 33, Т. 1. С. 25-33.

7.     Використання економетричних моделей для аналізу економічних процесів. Збірник наукових праць  “Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі”. К.: Національний авіаційний університет, 2017. С. 32-33.

8.     Практика протекціонізму в сучасних умовах. Міжнародні відносини Серія “Економічні науки”.  (Спеціальний випуск) № 16 (2018). С. 13-20.

 

Циганов Сергій Андрійович

Науковий ступінь і вчене звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор

Дисципліни:  «Стратегії монетарної політики зарубіжних країн», «Глобальні корпорації на міжнародних ринках», «Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні платіжні системи», «Операції на інвестиційних ринках країн Європи», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»,  «Фінансові системи країн світу».

Сфера наукових інтересів: питання становлення та розвитку фінансово-кредитних систем країн світу та їх інтеграція у світовий фінансовий простір, міжнародні фінанси і  банківська діяльність, інноваційно-інвестиційний розвиток.    

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет в 1986 р. 

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив розподільчих відносин на розвиток активності трудящих», у 2007 р. – докторську дисертацію на тему: «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства».

У Київському університеті: в 1987–1990 рр. – аспірант кафедри політичної економії гуманітарних факультетів Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В 1996–1999 рр. – докторант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1999 – 2000 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, з 2000–2007 рр. – доцент кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, з 2007 р. – професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин.

З 2007 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2018 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02.

З 2018 р. - член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

Віце-президент ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Академік Академії наук вищої школи України (2011 р.).

Член редакційних колегій наукових видань:

 • Науковий журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. «Міжнародні відносини»;
 • Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія. «Економіка»;
 • Науковий журнал «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».
 • Науковий журнал «Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія. «Економічні науки».

Підготував 1 доктора і 13 кандидатів економічних наук.

Наукові стажування:

2003 р. – Антверпенський університет ( Бельгія)

2004 р. – Технологічний інститут м. Козані ( Греція)

2016 р.  – Академічне товариство Михала Балудянського м. Братислава (Словаччина) 

Автор та співавтор понад 250 наукових та науково-методичних праць.

Основні публікації: 

 • Генезис банківських систем у трансформаційних економіках (структурно-функціональний аналіз): монографія. К., 2006;
 • Банківська система України в умовах становлення ринкових відносин: питання теорії і практики: монографія. К., 1999;
 • Міжнародні фінанси: підручник / за ред. О.І. Рогача. К., 2003 (у співавт.);
 • Фінанси та підприємництво: навч. посіб. Тернопіль, 2009 (у співавт.),
 • Теорія фінансів: підручник. К., 2010 (у співавт.);
 • Міжнародна економіка: навч. посібник. Львів, 2011 (у співавт.);
 • Юридична енциклопедія Т.2. К., 1999 (у співавт.);
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. К., 2004 (у співавт.);
 • Європейський союз: економіка, політика, право: Енциклопедичний словник. К., 2011 (у співавт.);
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. Дніпропетрівськ, 2013 (у співавт.);
 • Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: themonograph/ Ed. by S.Evangelos, O.Rogach. Kastoria (Greece), 2014 (у співавт.);
 • Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І.Рогача [2-е вид., доп]. К., 2014 (у співавт.);
 • Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвиткумонографія / за ред. Н.В. Стукало, Н.П. Мешко. Дніпропетрівськ, 2015 (у співавт.);
 • Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв'язки У країнимонографія / за ред. В.М. Фомішиної. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТФР» ЛТД», 2017 (у співавт.);
 • Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин: монографія / за ред. О.А. Довгаль, Н.А. Казакової. Харків, 2018 (у співавт.);
 • Innovative Trends in World Trade Development:  themonograph / Editedby Prof. A.P. Rumyantsev. Kyiv, 2018 (у співавт.);
 • Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу: монографія. Київ: ЦУЛ, 2019) – (у співавт.);
 • Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія.  Київ: ЦУЛ, 2020 – ( у співавт.),
 • Internationalization of the World Economy: Current Trends. Kastoria: EVKONOMIA Publisher, 2020 – (у співавт.)
 • Tsyganov S. Application of decision tree model for prediction of immigration policy in different countries of the world /Tsyganov S., Tsyganova N., Apalkova V., Meshko N., Apalkov S. Problems and Perspectives in Management. Volume 19 2021, Issue 3, pp. 513-532. (SCOPUS).
 • Tsyganov S. Evaluating the economic and ecological effects of investment projects: A new model and its application to smartphone manufacturing in Europe. / Tsyganov S., Apalkova V., Tsyganova N., Chernytska T., Meshko N. Investment Management and Financial Innovations. Volume 18, 2021. Issue 4. pp. 252-265. (SCOPUS).
 • Tsyganov S. Evaluation models for the impact of pricing factor on environmental performance in different countries  / Tsyganov S., Tsyganova N., Apalkova V., Meshko N., Apalkov S. Problems and Perspectives in Management. Volume 20. 2022, Issue 2, pp. 135-148. (SCOPUS)

ORCID: 0000-0002-9032-7829

Сніжко Оксана Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор

Дисципліни: «Фондовий ринок зарубіжних країн», «Міжнародні інституційні інвестори», «Офшорингові фінанси», «Міжнародні фінансові ринки», «Міжнародна фінансова аналітика».

Сфера наукових інтересів: фінансовий розвиток, порівняльний аналіз фінансових систем, економіка грошей.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), економічний факультет (1982 р.).
У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Критичний аналіз сучасних соціал-реформістських економічних концепцій», у 2011 р. – докторську дисертацію «Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації».

У Київському університеті: з 1982 р. по 1984 р. – інженер кафедри політекономії економічного факультету, з 1989 р. – асистент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, з 1999 р. – доцент, професор кафедри міжнародних фінансів (раніше кафедра міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин) Інституту міжнародних відносин.

З 1991 р. по 1997 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 01.01.19 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальностями 08.05.01 – світове господарство і глобальний розвиток та 08.05.03 – міжнародні економічні відносини при Київському університеті імені Тараса Шевченка.
У 1993 р. та 1996 р. навчалася в Інституті МВФ та в Інституті економічного розвитку Світового банку (Economic Development Institute of the World Bank, Wash. USA, certificate; The International Monetary Fund's Institute and World Bank's EDI, Wash. USA, certificate).
З 1993 р. по 2000 р. – лектор з макроекономіки і фінансового аналізу Інституту Світового банку (Institute of the World Bank) та Об’єднаного Віденського Інституту (Joint Vienna Institute) в межах програм підготовки спеціалістів державних установ міністерств і відомств України (управління економікою і фінансами, прикладна економічна політика), співробітників комерційних банків України (макроекономічне регулювання, проблеми фінансового сектора), викладачів з мікроекономіки та макроекономіки вищих навчальних закладів України (теорія грошей, банківська система); Київський офіс, Україна. Член «Української асоціації економістів-міжнародників».

Основні публікації: автор та співавтор понад 100 наукових праць, зокрема, одноосібної монографії «Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз» (К.: Київ. університет, 2009. – 815 с.); а також колективних монографій, підручників і навчальних посібників: Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1992; Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1994; Між­на­род­ні валютно-кредитні відноси­ни: підр. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Ли­бідь, 1997; Муніципальні позики: світова практика та український досвід / За ред. І.Бураковського. – К.: Ін-т Схід-Захід, 2000; Фінансовий менеджмент у системі державного управління / За ред. І.Розпутенка. – К.: К.І.С., 2002; Макроекономічна політика: електр. підр. до дистанц. курсу. – К.: УАДУ, 2003; Макроекономічна політика (опорний конспект дистанц. курсу): навч. посіб. – К.: Міленіум, 2003; Міжнародні фінанси: підр. / За ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003; Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік: навч. посіб. / За ред. А.І.Кредісова та ін. – К.: Знання України, 2004; Мікроекономіка і макроекономіка: підр. / За ред. С.Будаговської [4-те вид.] – К.: Основи, 2007; Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ „Акад. фін. управління”. Т.1. – К, 2012; Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О.І.Рогача. – К.: Київ. університет, 2013; Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development / Ed. by S.Evangelos, O.Rogach. – Kastoria (Greece), 2014; Основи міжнародних фінансів: підр. / За ред. О.І.Рогача [2-е вид., доп]. – К.: Київ. університет, 2014; Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу: монографія / за ред. О.І. Рогача. – К.: ЦУЛ, 2019.

Дзюба Павло
Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор кафедри міжнародних фінансів

Посада: професор

Дисципліни: «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародні портфельні інвестиції», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування», «Міжнародні фінансові ринки».

Сфера наукових інтересів: глобальні проблеми руху міжнародних портфельних інвестицій та міжнародного інвестиційного менеджменту, проблематика трансферного ціноутворення в багатонаціональних підприємствах, фінансування багатонаціональних підприємств, проблеми розвитку міжнародних фінансових ринків

2002 р. – закінчив із відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – магістр міжнародних економічних відносин, перекладач з англійської мови.
2002 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК».
2007 р. – доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 – 2016 р. – докторант кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвестування».

2020 р. – професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гарант освітньої програми магістерського рівня «Міжнародні фінанси та інвестиції».

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних публікацій з проблематики міжнародних фінансів та міжнародного інвестування.

Підручники та навчальні посібники:

1.       Дзюба П. В. Внутрішнє фінансування діяльності транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 18. С. 349-388.

2.       Дзюба П. В. Зовнішнє фінансування діяльності транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 19. С. 389-403.

3.       Дзюба П. В. Прямі іноземні інвестиції. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 16. С. 322-333.

4.       Дзюба П. В. Фінансова система транснаціональних корпорацій. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. Розд. 17. С. 334-348.

5.       Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 495 с.

6.       Дзюба П. В. Теорії міжнародного руху капіталу. Міжнародні економічні відносини : практикум / Шнирков О. І. та ін. ; за ред. О. І. Шниркова. Черкаси : видавець Ю. А. Чабаненко, 2013. Розд. 2.6. С. 54-60.

7.       Дзюба П. В. Внутрішнє фінансування діяльності ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 18. С. 317-346.

8.       Дзюба П. В. Зовнішнє фінансування діяльності ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 19. С. 347-359.

9.       Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 15. С. 269-286.

10.    Дзюба П. В. Фінансова система ТНК. Основи міжнародних фінансів : підручник / Рогач О. І. та ін. ; за ред. О. І. Рогача. 2-е вид., доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Розд. 17. С. 303-315.

11.    Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.

12.    Рогач О. І., Дзюба П. В. Основи міжнародного інвестиційного менеджменту : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 320 с.

Монографії:

1.    Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.

2.    Дзюба П. В. Трансформація парадигми руху міжнародних портфельних інвестицій. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 22-53.

3.    Дзюба П. В. Сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. С. 219-233.

4.    Дзюба П. В. Іноземні портфельні інвестиції в Україні: проблеми та імплікації для формування стратегії залучення. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за заг. ред. А. І. Мокія. Львів, 2019. С. 817-853.

5.    Дзюба П. В. Сучасні тенденції потоків ПІІ: регіональний та галузевий аспекти. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. С. 83-108.

6.    Dziuba P. Current Trends in International Portfolio Investing. Internationalization of the World Economy: Current Trends : monograph / Ed. by Evangelos Siskos and Oleksandr Rogach. Kastoria (Greece) : EVKONOMIA, 2020. P. 107-124.

Наукові статті:

1.       Dziuba P. Asymmetry in Risk and Return Fluctuations as a Factor Driving International Portfolio Investments in Crisis Periods. European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. 2017. № 1 (20). P. 23-34.

2.       Rogach O. І., Dziuba P. V. Exchange Rate Risks of International Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and other Frontier Markets. Journal of Transition Studies Review. 2017. Vol. 24, № 1. P. 31-45.

3.       Дзюба П. В. Еволюція суб’єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. Вип. 1 (46). С. 55-67.

4.       Дзюба П. В. Оптимізація міжнародних інвестиційних портфелів за середньою геометричною дохідністю: еволюційний погляд на позапарадигмальну концепцію. Науковий вісник Херсонського державного університету : наук. період. вид. Серія: Економічні науки : у 2 ч. Херсон : Херсонський державний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 26. Ч. 2. С. 109-124.

5.       Дзюба П. В. Формування постсучасної теорії портфеля як новітній етап розвитку парадигми міжнародного портфельного інвестування. Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Київ : Національний авіаційний університет; Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 4 (60). С. 7-14.

6.       Дзюба П. В. Еволюція диверсифікаційного концепту теорії портфеля як передумова формування теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка і менеджмент : у 2 ч. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 26. Ч. 1. С. 48-54.

7.       Дзюба П. В. Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальної основи сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. період. вид. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : у 2 ч. Ужгород : Ужгородський національний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 15. Ч. 2. С. 100-106.

8.       Дзюба П. В. Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ, 2017. Вип. 132. С. 109-124.

9.       Дзюба П. В. Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування. Вісник Одеського національного університету : наук. журн. Серія: Економіка. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. Том 22. Вип. 5 (58). С. 48-67.

10.    Rogach O. І., Shnyrkov O. I., Dziuba P. V. Skewness-Based Portfolio Selection: Implications for International Investing in Frontier Markets. Journal of Transition Studies Review. 2019. Vol. 26, № 2. P. 23-38.

11.    Філіпенко А. С., Дзюба П. В. Теорія міжнародного бізнесу: від народження до сьогодення. Наукова дискусія в рамках загальнонаціональної презентації підручника д.е.н., проф. Олександра Рогача «Теорії міжнародного бізнесу» (К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 687 с.). Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ. 2019. Вип. 138. С. 166-179.

12.    Дзюба П. В. Бігевіоризм: еволюція та місце в теорії міжнародного портфельного інвестування. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. Вип. 6 (107). – С. 89-104.

13.    Дзюба П. В. Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 2 (50). С. 64-76.

14.    Dziuba P. V., Shtogrin K. V. Home Bias as a Key Behavioral Deviation of Portfolio Investors Decisions. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Київ : ІМВ. 2020. Вип. 145. С. 72-82.

15.    Дзюба П. В., Штогрін К. В. Імплікації постсучасної портфельної теорії для міжнародного інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс]. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. Київ : ІМВ. 2020. № 22. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/4083 (дата звернення: 02.08.2021).

16.    Дзюба П. В., Штогрін К. В. Поведінкові відхилення інвестиційних рішень: на прикладі схильності до інвестування на місцевих ринках. Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : Ужгородський національний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 37. С. 24-34.

17.    Дзюба П. В. Багатофакторні моделі оцінювання інвестиційних премій: аналіз дискурсу та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 49. С. 11-23.

18.    Dziuba P., Pryiatelchuk O., Rusak D. Equity Markets Risks and Returns: Implications for Global Portfolio Capital Flows during Pandemic and Crisis Periods. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7, № 3. P. 97-108. (DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-97-108)

19.    Дзюба П. В. Вартісна парадигма міжнародного портфельного інвестування. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія: Економічні науки. Херсон : Херсонський державний університет; «Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 43. С. 5-16.

20.    Dziuba P., Glukhova D., Shtogrin K. Risk, Return and International Portfolio Diversification: Evidence from k-means Clustering Data. Baltic Journal of Economic Studies. 2022. Vol. 8, № 3. P. 53-64.

Тези міжнародних конференцій:

1.       Dziuba P. V. Risk and Return Structural Asymmetry in International Portfolio Investments. Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies : International Scientific Conference Proceedings (January 27, 2017, Kielce (Poland)). Kielce, Poland : State University of Jan Kochanowski, Department for Entrepreneurship and Innovation; Baltija Publishing, 2017. Part 1, P. 28-30.

2.       Dziuba P. V. Estimating Relative Exchange Rate Risk of International Portfolio Investments: The Case of Frontier Markets. Integration of Business Structures: Strategies and Technologies : International Scientific-Practical Conference Proceedings (February 24, 2017, Tbilisi (Georgia)). Tbilisi, Georgia : Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. Baltija Publishing, 2017. Part 1, P. 10-12.

3.       Дзюба П. В. Вплив асиметрії ризику й дохідності ринків акцій на міжнародні портфельні інвестиції. Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові тенденції : зб. тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-прак. конф. (17-18 березня 2017 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку; ЦЕДР, 2017. С. 10-14.

4.       Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: біпарадигмальні основи та перспективи розвитку. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (28-29 травня 2019 р., м. Київ). Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. С. 34-39.

5.       Rogach O., Pidchosa O., Dziuba P. Geographic Information and Cyber-Physical Systems in Oil and Gas Industry: Benefits, Problems and Integration Prospects. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 : Conference Proceedings (11-14 May 2020, Kiev). Kiev : European Association of Geoscientists and Engineers. 2020. P. 1-5.

6.       Dziuba P. V. International Financial Markets: Dynamics of 2020 and Implications for International Portfolio Investing. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Internship in Economics and Management : Internship Proceedings (20-31 January 2021, Kielce, Poland). Kielce, Poland : Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne. 2021. P. 47-50.

7.       Dziuba P. V. Value Investing Paradigm: An Alternative Approach to International Portfolio Investing. The Driving Force of Science and Trends in Its Development : Collection of Scientific Papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (20 August 2021, Coventry, United Kingdom): in Two Volumes. Coventry, United Kingdom : European Scientific Platform. 2021. Vol. 1. P. 19-20.

8.       Dziuba P. V. Portfolio Paradigm of International Investing. Scientific Collection «InterConf», (72) : with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (26-28 August 2021, Hamburg, Germany). Hamburg, Germany : Busse Verlag GmbH. 2021. P. 53-56.

Викладання в зарубіжних університетах та стажування за кордоном:

2022 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».

2021 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».

2021 – Університет фінансів, страхування, бізнесу, підприємництва та інновацій (Софія, Болгарія.

2021 – Науково-освітній консорціум (Кельце, Польща).

2020 – Викладання в Коледжі вищої освіти Чу Хаї, Гонконг, Китай (статус «Visiting Associate Professor»). Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент у міжнародних бізнес транзакціях».

2011 – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

2005 – Вища школа Лессіус, Антверпен, Бельгія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах № CD_JEP-22039-2001»).

2004 – Університет імені Джона Муреса, Ліверпуль, Велика Британія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах № CD_JEP-22039-2001»).

2003 – Університет Айова, США (статус «Visiting Scholar»).

Scopus ID: 57200629207

Web of Science ResearcherID: ABE-3572-2021

ORCID: 0000-0003-2932-0908

Google Scholar

Кузнєцова Наталія Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародних фінансів

Дисципліни: «Міжнародне підприємство та прямі інвестиції», «Регулювання міжнародних інвестицій», «Прямі іноземні інвестиції у світовій економіці», «Міжнародне кредитування», «Бізнес-план міжнародного підприємства», «Основи міжнародної макроекономіки», «Операції на світових ринках деривативів».

Сфера наукових інтересів:

 • питання економічної політики  на світових ринках капіталу та по окремих групах країн; 
 • питання економічних наслідків від іноземних інвестицій  для країн надходження капіталів;
 • регулювання міжнародного руху капіталів, в тому числі іноземних інвестицій; 
 • процеси розвитку міжнародних кредитних ринків;
 • механізми функціонування спеціальних економічних зон; 
 • ринки похідних фінансових інструментів (деривативів).

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фахівець у галузі міжнародних фінансових відносин

Стажування:

1) Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, з 01.02.2013 р.  по 30.06.2013 р.;

2) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  з 01.09.2019 р. по 31.12. 2019 р.

Автор більше 50 наукових праць та 20 учбово-методичних праць.

Основні праці:

 • Кузнєцова Н.В.Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу у сучасному світі. К:  ”Київський університет”,2008. - 450с.
 • Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі. К: ”Київський університет”, 2011. - 396с.
 • Кузнєцова Н.В. Політика ОЕСР щодо розв’язання проблеми лібералізації та контролю за рухом капіталу  в умовах сучасного  світу. Інноваційна економіка: макро-, мезе- та макрорівні. Херсонський державний університет. – Херсон, 2015. – С. 11-21.
 • Kuznietsova N. International market of syndicated lending: world trends and the state of its development in Ukraine. Journal of Global Economy Review. Department of Business Administration. –Kozani, Greece,  2017. – No.7. –  P.11-21.
 • Кузнєцова Н.В. Світовий ринок деривативів. Курс лекцій. К.: „ІНК”, 2018. – 180 с.
 • Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються. – Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Під ред. Рогача О.І. К.:  ВПЦ „Центр учбової літератури”,  2019.  – С. 145-179.
 • Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Мексики). Науковий журнал «Інтелект 21». – К., 2019. – Випуск 5., - с.122-130. Обсяг: 0,7 д.а.
 • Кузнєцова Н.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Бразилії). Науковий  вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2019. – Випуск 36, с.13-20. Обсяг: 0,7 д.а.
 • Кузнєцова Н.В. Спеціальні економічні зони  як механізм залучення ПІІ в Китай. // Кузнєцова Н.В., Бабич О.А. // Науковий  вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород, 2020. – Випуск 33, с. 82-88.
 • Kuznietsova N. Special Economic Zones (Chine) // Kuznietsova N., Babitch O. // Journal of Global Economy Review. Department of Business Administration. – Kozani, Greece,  2020. – No.10. –  P. 32-39.

Фаренюк Наталія Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: питання міжнародних фінансів ринків, міжнародних валютно-кредитних відносин.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародних економічних відносин
Автор понад 40 наукових праць.

Автор понад 50 наукових публікацій (повний список публікацій за запитом)

Фаренюк Н.В. має наукові публікації з тематики міжнародних фінансів, зокрема:

1. Фаренюк Н.В. Податковий вимір зближення ЄС та України: сучасні тенденції та виклики // Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС): збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 183 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/scc/17.pdf с. 104-110.

2. Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів міжнародних інституційних інвесторів// Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Монографія./За ред. О.І.Рогача.-К.: «Центр учбової літератури», 2019.- 269с. -с. 234-253.

3. Фаренюк Н.В. Farenjuk N.The Specifics of Yuan’s Internationalization In The Debt Financial Instruments Markets./Actual Problems of International Relations:/ Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 139 (2019). К.: Київ. Національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2019. – С. –107–114.

4. Вільна торгівля,протекціоназм, справедлива торгівля : за і проти. Міжнародна наукова конференція, К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2018 Доповідь: Сучасний стан торговельного протистояння США-ЄС. с.89-93.

5. Основи міжнародних фінансів: підручник/ за ред. О.І.Рогача.-2-е вид., доп.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,. – 2014.– 447 с.(Розділ 10, 22)

6. Фаренюк Н.В. Особливості сучасного стану регулювання банківської діяльності на світових фінансових ринках / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 124. Ч.I – К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2015. – С. –121–131.

7. Фаренюк Н.В. "Фондовий ринок ЄС: методика викладання"// Матеріали науково- методичноі конференціі "Європейські студіів університетах Украіни".К.:КНУ імені Тараса Шевченка, ІМВ- 2016- С.58-61VІ

8. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. – 2013. – 342 с.

9. Fundamentals of International Finance : Textbook. 2nd Edition / O. Rogach, O. Pidchosa, I. Pouzanov, S. Tsyganov and others. / Edited by O. Rogach – Кyiv : Publishing center "Kyiv University", 2014. – 442 p. (Chapter 10, 22)(Ukrainian language)

10. Fundamentals of International Finance : Textbook. 2nd Edition // Edited by O. Rogach – Кyiv : Publishing center "Kyiv University", 2014. – 442 p. (Ukrainian language)

11. Global Finance: Current Trends and Prospects: Monograph / О. Rogach, І. Pouzanov, Nataliia Farenjuk and others.; Edited by О. Rogach. – К.: Publishing center "Kyiv University", 2013. – 342 p. (Ukrainian language)

Учасник понад 10 національних та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо (повний перелік наукової діяльності доступний за запитом)

Фаренюк Н.В. брала участь в міжнародних науково-практичних конференціях, присвячених тематиці міжнародних фінансів, зокрема:

1) Міжн. наук.-практ. конф. Вільна торгівля, протекціоназм, справедлива торгівля : за і проти. Міжнародна наукова конференція, К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2018 Доповідь:Сучасний стан торговельного протистояння США-ЄС. с. 89-93.Тези опубліковано.

2) Міжн. науково-методична конференція. Фаренюк Н.В."Фондовий ринок ЄС: методика викладання"// Матеріали науково- методичноі конференціі " Європейські студіів університетах Украіни".К.:КНУ імені Тараса Шевченка, ІМВ- 2016- С.5 8-61. Тези опубліковано.

3) ІV Міжнародна науково-практична конференція “Добробут націй в умовах глобальної нестабільності” (25-26.04.14, м. Одеса, МОН України, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Програма підтримки вищої освіти, ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників»). Доповідь: Імплементація принципів Базель ІІІ на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи.

4) Фаренюк Н.В. Саудівська Аравія як учасник міжнародного ринку капіталу.// Круглий стіл «Арабський світ у сучасній системі геополітичних, геоекономічних та правових координат» ( 01.11.2018, м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ)

3) Науково-практична конференція , присвячена проф. Будкіну В.В «Ринок праці» (13.12.12, м Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ кафедра СГ і МЕВ, кафедра МФ, ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників»). Доповідь:  Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду. Міжнародний судовий форум «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року). Доповідь на тему: «Міжамериканська система захисту права на безпечне довкілля». Тези опубліковано.

(статус – Visiting Professor)

Магістерська програма «Публічне адміністрування»

Факультет менеджменту, Харбінський політехнічний університет,

Харбін, Китай (КНР) та участь в урядовій програмі аналітичного центру «Пояс-Шлях»

з квітня 2019 року

(статус – Visiting Professor)

Магістерська програма з Менеджменту в освіті

Факультет менеджменту та економіки, Тенологічний освітній інститут Західної Македонії у м. Козані; Касторія, Греція у листопаді 2017 року

(статус – Учасник)

Інтенсивний курс «Practical Aspects of Formulation and Implementation of Monetary Policy», Національний Банк України, Київ.

2017-18.05.2017

(статус - Visiting Professor (стажування)

Міністерство закордонних справ України, Департамент міжнародної економіки та економічної дипломатії

10.02-30.06.2014

(статус – Visiting Professor)

Вища школа Лессіус, Антверпен, Бельгія (міжнародний проект TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах)

листопад-грудень 2004

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна)

Учасник (у якості експерта) документального фільму про Світову фінансову кризу

https://youtube.com/watch?v=KXbLNKAkAlo&feature=share

Намонюк Василь Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Світова економіка», «Основи міжнародної мікроекономіки», «Міжнародний податковий менеджмент», «Злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу», «Principles of microeconomics»

Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація банківського капіталу, міжнародна податкова конкуренція, міжнародне податкове планування, цифровізація міжнародних фінансових ринків, фінансові інновації.

У 2005 р. закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки. У 2008 р. в Інституті міжнародних відносин захистив кандидатську дисертацію «Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції». Упродовж 2009-2011 рр. працював в Національному університеті Державної податкової служби України доцентом кафедри міжнародної економіки, заступником декана факультету економіки та оподаткування з наукової роботи. З 2011 р. – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Виступав з лекціями в університетах та наукових установах Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Туреччини, Угорщини. Автор понад 60 наукових праць.

ORCID: 0000-0002-9454-6658

ResearcherID: I-1519-2018

Підчоса Олександр Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація світової економіки, діяльність сучасних транснаціональних корпорацій, проблеми функціонування світової нафтогазової галузі, проблеми глобального сталого розвитку, нова промислова (ресурсна) революція.

Освіта: гуманітарний факультет Запорізького національного технічного університету.

Автор понад 130 наукових праць.

ORCID: 0000-0002-1279-0287

Матей Василь Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: сучасні фінансові технології, діджиталізація міжнародних фінансів, джерела фінансування інновацій, вплив інновацій та технологій на економічний розвиток, міжнародні фінансові центри.

Освіта: Ужгородський національний університет, факультет міжнародних відносин

У науковому доробку В.В. Матея понад 50 наукових і педагогічних публікацій, зокрема: «Міжнародний рух фінансового капіталу в умовах цифрової економіки» (2019); «Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції» (2009); «Характерні особливості та сучасні тенденції неформального ринку венчурного капіталу» (2008).

Відповідальний секретар Української асоціації економістів-міжнародників, експерт Enterprise Europe Network (Програма ЄС COSME).

ORCID: 0000-0002-4836-2604

Google Scholar

Штогрін Кирил Валерійович

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: поведінкові фінанси, міжнародні портфельні інвестиції, міжнародний інвестиційний менеджмент.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, магістр міжнародних економічних відносин.

Автор близько 20 наукових і навчально-методичних праць.

Google Scholar

ORCID: 0000-0002-7431-9810

ResearcherID: ABC-5852-202

Гейко Олександр Леонідович

Посада: аспірант

Освіта:

З 2018 року – аспірант кафедри міжнародних фінансів.

2016-2018 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, International Entrepreneurship (Магістерська англомовна програма)

2015-2016 – Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Факультет військової підготовки, Кафедра економіки та фінансового забезпечення.

2013-2015 – Центр іноземних мов при Інституті міжнародних відносин. (англійська)

2012-2016 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, міжнародні економічні відносини. Ступінь вищої освіти: бакалавр ( спеціалізація: Міжнародні Фінанси)

Науковий інтерес: глобальні ланцюги створення вартості в агробізнесі, інноваційні процеси в розвитку рибної галузі в Україні та на міжнародних ринках, екстерналізація міжнародного виробництва в агрохарчовій індустрії

e-mail: alex.g.e200@gmail.com

Шкурко Марина Георгіївна

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Посада на кафедрі: аспірант

Основне місце роботи: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України, заступник головного лікаря.

Освіта:

У 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2014 році отримала ступінь кандидата медичних наук. 2015 рік - спеціалізація за фахом "Організація і управління  охороною здоров'я".

У 2017 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення міжнародний бізнес.

З 2017 року – аспірантка кафедри міжнародних фінансів.

Науковий інтерес: інтернаціоналізація сектору медичних послуг в країнах Європейського союзу, ринок праці медичних працівників: тенденції міжнародної трудової міграції, професійна мобільність,  економічні ефекти від трудової міграції лікарів та медичних сестер, регулювання міграції та формування галузевої міграційної політики.

e-mail: m.g.shkurko@gmail.com

Хомутова Анастасія Юріївна

Старший лаборант кафедри

 

адреса для листування: кафедра міжнародних фінансів,

36/1, вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова 36/1),

Київ, 04119.