Освітня магістерська програма «Міжнародна комерція» (заочна)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЯ"

 (заочна форма навчання, без профільної освіти) (ОР «магістр»)

 

Гарант програми – к.е.н., доц. Хватов Ю.Ю.

 

Термін навчання - роки

 

Підготовка економістів – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·      Міжнародна торгівля;

·      Європейський бізнес.