Освітня програма "Міжнародні економічні відносини"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

(ОР «бакалавр»)

 

Гарант програми – д.е.н., проф. Резнікова Н.В.

 

Термін навчання4 роки

 

            Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

·        Економіка Європейської інтеграції;

·        Міжнародна комерція;

·        Світова економічна кон’юнктура;

·        Міжнародна сервісна економіка;

·        Міжнародні фінанси;

·        Міжнародні інвестиції.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (ОР «магістр»)

 

Гарант програми – д.е.н., проф. Чугаєв О.А.

 

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

 

Підготовка економістів – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими  вибірковими спеціалізованими блоками:

·         Європейський бізнес  (англомовна спеціалізація);

·         Міжнародна комерція;

·         Кон'юнктура міжнародних ринків;

·         Міжнародна сервісна економіка;

·         Міжнародні фінанси;

·         Міжнародні інвестиції.

 

 

СТУДЕНТИ ВИБІРКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БЛОКУ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

 

Презентація ОП "Міжнародні економічні відносини"

Відеопрезентація ОП "Міжнародні економічні відносини"