Освітня програма "Міжнародні економічні відносини"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» підготовка фахівців в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється з 1972 року.

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, фахове знання двох іноземних мов (англійська – основна, друга – німецька, французька, іспанська, арабська, китайська).

Випускники бакалаврату отримують:

-          освітню кваліфікацію:

·     бакалавр міжнародних економічних відносин;

-         професійну кваліфікацію:  

·     фахівець з міжнародних економічних відносин;

·     фахівець з перекладу.

Випускники магістратури отримають:

-         освітню кваліфікацію:

·        магістр міжнародних економічних відносин;

-         професійну кваліфікацію:

·     економіст-міжнародник;

·     перекладач.

Підготовка економістів – міжнародників освітнього рівня (ОР) бакалавр та магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

·     Економіка європейської інтеграції (ОР «бакалавр» (англомовна спеціалізація));

·     Європейський бізнес (ОР «магістр» (англомовна спеціалізація));

·     Світова економічна кон’юнктура (ОР «бакалавр»);

·     Кон'юнктура міжнародних ринків (ОР «магістр»);

·     Міжнародна сервісна економіка (ОР «бакалавр», ОР «магістр»);

·     Міжнародні фінанси (ОР «бакалавр», ОР «магістр»);

·     Міжнародна комерція (ОР «бакалавр», ОР «магістр»);

·     Міжнародні інвестиції (ОР «бакалавр», ОР «магістр»);

·     Міжнародне підприємництво (ОР «магістр» (англомовна магістерська програма));

·     Міжнародні фінанси та інвестиції (ОР «магістр» (без додаткової кваліфікації «перекладача»)).

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ