Публікації

Колективні монографії

Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and others. / Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – К. : Publishing center "Kyiv University", 2013. – 311 p.

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 495 с.

Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія/ І.О. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова, В.І. Муравйова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 415 с.

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття: монографія/ О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін.; за редакцією О.І.Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2016. - 415 с.

Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві: монографія/ О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В.Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 с.

Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: монографія/ І.О.Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О.Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет",  2019. - 239 с.

Діджиталізація сучасної системи міжнародних відносин: монографія / А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова, О.І.Рогач та ін. За редакцією О.І. Шниркова. - К: ВПЦ "Київський університет", 2020 - 236 с.

Ризики в сучасній системі Міжнародних економічних відносин: монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова, В.І. Мазуренко, Т.О. Жолос, Ю.Ю. Хватов, Р.О. Заблоцька, Р.Д. Стаканов, К.А. Бех, Л.С. Поліщук, Л.О. Шворак, В.І. Батрименко, О.А. Чугаєв, А.В. Негода, Д.М. Русак; за ред. О.І. Шниркова - К: ВПЦ "Київський університет", 2020 - 207 с.

Мінні поля міжнародної економічної політики: як країнам не втратити здатність до розвитку / Наталія Резнікова, Володимир Панченко. – К. : Аграр Медіа Груп, 2022. – 674 с.

Практика митного регулювання в ЄС: навчальний посібник / Русак Д.М. – К., 2023. – 300 с.

Міжнародна логістика та глобальні ланцюги постачань: навчальний посібник у схемах / Негода А., Русак Д. – К., 2023. – 268 с.