Наукова робота

З моменту свого заснування у 1972 році, кафедра і надалі продовжує розвиватися як провідний науковий центр з вивчення сучасних міжнародних економічних відносин.

Формуванню наукових шкіл сприяє діяльність з 1990 р. Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», на якій вчений ступінь кандидата і доктора наук отримали не лише представники України, а й громадяни практично з усіх континентів світу. У період 1990-2016 рр. на Раді захищено більше 30 докторських та понад 150 кандидатських дисертацій вітчизняними та іноземними здобувачами з 24 країн світу. До складу Спеціалізованої вченої Ради входять найавторитетніші фахівці провідних університетів України. З моменту створення Ради її очолює Заслужений діяч науки і техніки України проф., д.е.н. Філіпенко А. С.

За роки роботи кафедри тут склалися такі наукові напрямки:

·      «Міжнародна конкуренція в глобальному економічному середовищі» (керівник проф. О.І. Шнирков)

·      «Європейський Союз у глобальному економічному середовищі» (керівник проф. О.І. Шнирков);

·      «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (керівник проф. А.С. Філіпенко);

·      «Розвиток світового ринку послуг»(керівник проф. Р.О. Заблоцька);

·      «Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку»(керівник д.е.н. В.І. Мазуренко).

Кафедра тісно співпрацює з державними та академічними установами України, а також підтримує міжнародні наукові зв’язки з Інститутом міжнародних відносин Університету Миколая Коперника (м. Торунь, Польща), Азербайджанським державним економічним університетом (Азербайджан), Римським університетом «Тор Вергата» (Італія), із спорідненими кафедрами університетів Бельгії, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Польщі, США, Франції та інших країн світу, а також з міжнародними організаціями – Європейською Комісією, Світовим банком, ЮНЕСКО, Міжнародним валютним фондом.

З 2011 року колектив кафедри працював над науковою темою «Україна у міжнародних інтеграційних процесах», яка є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З січня 2012 року  - над темою «Економічні аспекти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». З 2016 року – розпочато роботу темою «Асоціація, як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» .

 

Докторські та кандидатські дисертації захищені на кафедрі

Публікації кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (2000-2019 рр.)

Конференції кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин