Викладачі

Викладачі


Шнирков Олександр Іванович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
 Академік Академії наук вищої школи України

Посада: завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, професор, завідувач кафедри Жана Моне


Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, економіка країн Європи, конкуренція на міжнародних ринках, конкурентна політика ЄС, ЄС у світовій економіці 

1973 р. вступив на факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Міждержавна виробнича кооперація у машинобудуванні соціалістичних країн». З 1981 р. – асистент, 1986 р. – доцент, 1997 р. – професор кафедри міжнародних економічних відносин, 1996 – 2012 рр. заступник директора Інституту міжнародних відносин, з 2008 р. – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин. 1996 р. захистив докторську дисертацію «Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою». Викладає курси з міжнародних економічних відносин, економіки країн Європи, конкуренції у міжнародному бізнесі, конкурентної політики ЄС. Читав лекції в університетах м. Падерборн, Берлін (ФРН), Халл (Великобританія), Брюссель (Бельгія).

Брав участь більше ніж у 20 міжнародних наукових та освітянських проектах за програмами ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС, НАТО, ЮНЕСКО, Жана Моне, ЕРАЗМУС та ін. Член Центральної та Східноєвропейської асоціації міжнародних досліджень (Прага, 2000) та Президентської ради асоціації університетів та дослідницьких центрів Центральної та Східної Європи (Удіне, 2006 ). Член редколегій наукових журналів «Міжнародні відносини» (1996), «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (1996),  «Журнал європейської економіки» (2001), «Transitional Studies Review» (Мюнхен, 2005), Journal of Global Economy Review (2014), Економічний Часопис –ХХІ (2016). Підготував 24 кандидатів наук та 3 доктора наук.

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, Знак МОНУ "За наукові та освітні досягнення", Відмінник освіти України, Почесна відзнака МЗС України, Відзнака НАНУ "За підготовку наукової зміни", Почесна грамота ВАК України, Почесні грамоти та Подяки Міністра закордоних справ України, Подяки Київського міського Глови, Відзнака Вченої Ради КНУ.

Автор понад 350 праць, зокрема: «Конкуренція в економічних взаємовідносинах країн Східної Європи». К., 1996, «Конкурентна політика Європейського Союзу». К., 2003, «Торговельна політика Європейського Союзу». К., 2005, «Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі». К., 2008, «Міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ, 2012, «Міжнародні економічні відносини: практикум». Черкаси, 2013. «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття». К., 2013, «Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium». К., 2013, «Економічна асоціація України з Європейським Союзом». К., 2015, «Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття». К.,2016,  «Міжнародні економічні відносини: практикум». К., 2018, «Міжнародні економічні відносини». Дніпро, 2018, «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві», K.,2018, «Світова економіка», К., 2018, «Економічні санкції у сучасному світовому господарстві», К.,2019.


Філіпенко Антон Сергійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Академік Академії наук вищої школи України

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: інтернаціоналізація господарського життя, формування міжнародних економічних спільнот, теорія та практика світового економічного розвитку, економічна глобалізація.

Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко (1972 р.).
У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток відтворювальних зв’язків між країнами-членами Ради Економічної Взаємодопомоги на сучасному етапі», у 1987 р. – докторську дисертацію «Проблеми формування економічних взаємозв’язків міжнародного соціалістичного господарського комплексу».
У Київському університеті: з 1975 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин та міжнародного права, 1988-1990 рр. – декан факультету, 1989-2008 рр. – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.

Голова Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Президент «Української асоціації економістів-міжнародників». Науковий керівник понад 10 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Нагороди: Відзнака Володимира Великого АН ВШУ і Відзнакою Вченої Ради Університету. Заслужений працівник освіти України. Заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 300 наукових праць, зокрема: «Економічний розвиток: європейський контекст». К., 2001, «Цивілізаційні виміри економічного розвитку». К., 2002, «Міжнародні економічні відносини: історія». К., 2006, «Міжнародні економічні відносини: теорія». К., 2008, «Міжнародні торговельні зв’язки України». К., 2008, «Теорія міжнародної економічної політики». К., 2013, «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование». К.,  2013, «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття». К., 2013, «Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium». К., 2013, «Економічна асоціація України з Європейським Союзом». К., 2015, «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві», K.,2018, «Світова економіка», К., 2018.

 

 


Заблоцька Ріта Олександрівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, світовий ринок послуг, інвестиційна діяльність на світових ринках.

Закінчила факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1989 р.).
У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Проблеми ціноутворення в економічній діяльності спільних підприємств країн Східної Європи», у 2009 р. – докторську дисертацію «Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами».

У Київському університеті: з 1994 р. – асистент, з 2002 р. – доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.

Автор понад 80 праць, зокрема: «Світовий ринок послуг». К., 2005, «Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами». К., 2008, «Кон’юнктура світового ринку послуг». К., 2011, «Міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ, 2012, «Міжнародні економічні відносини: практикум». Черкаси, 2013, «Економічна асоціація України з Європейським Союзом». К., 2015, «Міжнародні економічні відносини: практикум». К., 2018, «Міжнародні економічні відносини». Дніпро, 2018, «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві», K.,2018, «Світова економіка», К., 2018.


Резнікова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор

Дисципліни: «Міжнародна макроекономіка», «Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», «Інтелектуальна власність в світовому господарстві», «Глобальні та регіональні екологічні проблеми в сучасному світі», «Екологічні проблеми в міжнародних відносинах», «Міжнародна економічна безпека»
Сфера наукових інтересів: економічна взаємозалежність країн, глобальні проблеми міжнародних економічних відносин, міжнародна макроекономіка.

В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіоналізація валютних криз в умовах глобалізації».
В 2013 р. опублікувала монографію «Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації».
В 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації».
Автор понад 80 наукових публікацій.


Мазуренко Валерій Іванович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: розвиток світового господарства, світові фінанси, економічна безпека, облік зовнішньоекономічної діяльності.

Закінчив у 1985 р. з відзнакою факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; 1989 р. аспірантуру ІСЕПЗК.
З 1988 р. року працював асистентом, згодом доцентом кафедри міжнародних економічних відносин. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми формування системи міжнародної економічної безпеки». У 1999 р. отримав вчене звання доцент.
У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Системні детермінанти світових фінансових криз».

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць. Серед них: «Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств.» Навчальний посібник К., 2011 (у співавт.), «Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств». Навчальний посібник. К., 2012, (у співавт.), «Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств». Підручник. К., 2013, (у співавт.), «Економічна асоціація України з Європейським Союзом». К., 2015, «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві», K.,2018, «Світова економіка», К., 2018.

Стаканов Роман Дмитрович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародна трудова міграція, регіональна міграційна політика, спільна комерційна політика ЄС.

В 2007 р. закінчив з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - економіст-міжнародник. З 2007 р. працював в науково-дослідній частині Інституту міжнародних відносин, з 2008 р. на посаді асистента, з 2013 р. – доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України». У 2019 р. захистив докторську дисертацію«Трансформація регіональної політики регулювання трудової міграції в умовах формування глобального ринку праці». В рамках підготовки дисертаційного дослідження опублікував наукову монографію «Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції» (2017 р.). Автор більше 100 наукових праць.

ORCID: 0000-0003-3412-8451

Web of Science ResearcherID: P-5244-2016

Чугаєв Олексій Анатолійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: доцент, заступник адміністративного координатора проєкту Центра досконалості Жана Моне «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід».

Сфера наукових інтересів: економічна сила країни, економічна інтеграція, валютний курс і валютні кризи, кількісні методи аналізу МЕВ.

Основні публікації: Автор більше 150 публікацій, монографії «Глобальні виміри економічної сили країни» (2017), «Валютні кризи на межі ХХ-ХХІ століть» (2007); навчальні посібники «Monetary Policy of the European Union» (2009)(«Монетарна політика Європейського Союзу»), «Валютна інтеграція в Європейському Союзі» (2010), навчальний посібник у співавторстві з М.В. Грисенко «Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин» (2013),  «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві», K.,2018, «Світова економіка», К., 2018.

Перелік публікацій:

https://sites.google.com/site/achugaiev/spisok-publikacij-list-of-publications

ORCID: 0000-0003-3315-2919

ResearcherID: AAB-7820-2019

Русак Денис Миколайович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: економічна дипломатія, управління міжнародних корпорацій, геоекономічний простір.

В 2002 р. закінчив з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - економіст-міжнародник. З 2007 р. на посаді асистента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин. В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду». Автор більше 50 наукових публікацій

 


Поліщук Ліна Сергіївна 

 

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: розширення та економічна інтеграція в ЄС, дослідження фінансової та регіональної економічної політики ЄС, зовнішньоекономічна політика України та зарубіжних країн.    

У 2003-2017 рр. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.00.02
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких понад 25 статей, в тому числі 2 – в іноземних виданнях, розділи у навчальних посібниках, підручниках, зокрема, “Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України”, “Світова економіка”, “Економічна глобалізація” та монографій “Міжнародні інтеграційні процеси сучасності”, «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві».
Проходила стажування в Інституті світової економіки (м.Кіль, Німеччина, 2005р.), отримала сертифікат за програмою річної підготовки викладачів з європейської інтеграції в рамках програми ТРАНСФОРМ з семінарами-практикумами в Німеччині, Бельгії, Чехії в національних та європейських установах. (2002р.).
Нагороджена Грамотою Київського національного університету за успіхи у науковій та навчальній роботі.

Негода Анна Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародна логістика, міжнародна статистика, кон’юнктура світових товарних ринків.
 

1999 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проходила навчання у Німеччині (2001) та Чехії (2002). У 2003 р. захистила дисертацію на тему "Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України" на ступінь кандидата економічних наук.

У 2001 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка. З 2006 р. – доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.

Автор курсів лекцій з дисциплін «Основи прогнозування світових ринків» (2007), «Світова економіка» (2010), «Міжнародні економічні відносини» (2010), «Дослідження кон’юнктури світових товарних ринків» (2010), «Міжнародна статистика» (2017), «Міжнародна логістика: курс лекцій для заочників» (2018), навчального посібника «Основи прогнозування світових ринків» (2013), «Міжнародна логістика у схемах» (2019),  розділів колективних монографій «Міжнародні економічні відносини: практикум» (2013), «Економічна асоціація України з Європейським Союзом» (2015), «Міжнародні економічні відносини: практикум» (2018), «Світова економіка» (2018). Стажування в університеті Констанц (Німеччина) (2017).

Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (2019).


 

 

Хватов Юрій Юрійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: реформа міжнародної валютної системи в контексті глобалізації та фінансової нестабільності; використання соціальних мереж для підвищення конкурентоспроможності країн, регіонів, підприємств і особистості.    

Освіта:
1986 р.- захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
1983-1986 рр. - аспірант кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Шевченка
1983 р. - закінчив Київський державний університет ім. Шевченко, факультет міжнародних відносин і міжнародного права по кваліфікації «економіст-менеджер міжнародник, референт - перекладач англійської мови»
Досвід роботи:
1992 – 2010 рр. - директор фірми «Інформсистема».
Реалізовані проекти:
• видання в США довідника «SIBD» про підприємства Радянського Союзу;
• видання серії щорічних довідників «Незалежні виробники товарів і послуг Росії», «Незалежні виробники товарів і послуг України», «Незалежні виробники товарів і послуг СНД»;
• створення електронних версій довідників та інтернет довідника про підприємства України.
Наукові публікації:
Паризька грошова (валютна) конференція 1867 року м.: Міфи і реальність (2011), Порівняльний аналіз рейтингів конкурентоспроможності (2012), Перспективи реформи світової валютної системи: чи можливий Бреттон-Вудс-2 (2012), Генуезька міжнародна конференція 1922 р і її вплив на відновлення світової валютної системи золотого стандарту (2011), Роль золота в сучасній світовій валютній системі: чи можливе повернення до золотого стандарту (2013), Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві (2018), Світова економіка (2018).

 

Шворак Людмила Олександрівна 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: Європейська економічна інтеграція, конкуренція на міжнародних ринках, моделювання світових економічних процесів, контракти в ЗЕД.

У 2011 р. з відзнакою закінчила відділення міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин. У 2012 р. з відзнакою закінчила відділення другої вищої освіти Інституту міжнародних відносин за спеціальністю «міжнародне право». У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації "Вплив митних союзів на структурні зміни в економіці країн-учасниць".
З 2014 року - асистент, а з 2020 року – доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.

Автор понад 50 наукових праць, в т. ч. монографії  «Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium», К., 2013, "Економічна Асоціація України з Європейським Союзом»", К., 2015, а також навчальних посібників "Економіко-математичне моделювання світових економічних процесів" (ч. 1. Теоретичні основи, с. 2. Прикладні моделі, C. 3. Практика), «Competition on World Markets: Compendium of Lectures», К., 2017, «Світова економіка ", К., 2018, «Економічні санкції у сучасному світовому господарстві», К.,2019.

ORCID ID: 0000-0003-1728-601X

Нанавов Антон Семенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: контракти у ЗЕД, дослідження міжнародних ринків, глобальні інтернет-системи підприємництва, фінансові системи зарубіжних країн

Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 р. З 2011 р. був здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин. В травні 2014 р. року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій».  Автор більше 30 наукових робіт.

Бех Катерина Анатоліївна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

Сфера наукових інтересів: економічна глокалізація, світове господарство і міжнародні економічні відносини

У 2015 р. з відзнакою закінчила магістратуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію економіста-міжнародника та перекладача з англійської мови. У 2019 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Автор понад 25 наукових публікацій, у тому числі англійською та німецькою мовами.

 

Медведєва Тетяна Олександрівна 

 

Посада: старший лаборант кафедри

Медведєва Тетяна Олександрівна  відповідальна за комп’ютерний набір та друкування матеріалів кафедрального діловодства. Збирає та подає на розгляд кафедри заяви студентів про написання курсових та магістерських кваліфікаційних робіт. Стежить за своєчасним поданням студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Веде облік методичної документації кафедри,  контролює наявність у фонді кафедри лекцій та методичних розробок.

 

 

Сухомлинова Ольга Володимирівна 

 

Посада: фахівець І категорії 

Сухомлинова Ольга Володимирівна здійснює контроль за навчальним процесом і виконанням навчального плану, веде облік успішності студентів спеціальності та відповідає за рух контингенту студентів. Готує та надає інформацію про хід та результати заліково-екзаменаційних сесій, складання студентами академічних заборгованостей. Здійснює підготовку та оформлення дипломів та  додатків випускників спеціальності.