Міжнародні комунікації

Міжнародні комунікації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Бакалаврські та магістерські освітні програми:

 • Освітня програма «Міжнародні комунікації» (освітні рівні - Бакалавр і Магістр)
 • Освітня програма «Міжнародна журналістика» (освітній рівень – Магістр)

Освітня програма «Міжнародні комунікації»

Передісторія

Освітня програма «Міжнародні комунікації» є наступницею спеціальності «Міжнародна інформація», створеної в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 1 червня 1993 року професором Валерієм Петровичем Гондюлом.

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників для інформаційно–аналітичних підрозділів і департаментів з комунікації міжнародних, державних, комерційних і громадських організацій.

Запропонована професором В.П. Гондюлом концепція підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація» випередила свій час і з роками не лише не втратила актуальності, але стала ще більш затребуваною.

Ґрунтовні знання міжнародних відносин і двох іноземних мов, поглиблені знання сучасних комунікативних технологій у поєднанні із інструментарієм інформаційно-аналітичної роботи і навичками використання сучасних інформаційних технологій підвищують конкурентоспроможність випускників і створюють широкі можливості для працевлаштування як всередині країни, так і за кордоном.

З 2015 року підготовка фахівців-міжнародників у сфері інформації і комунікації здійснюється в рамках спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266, від 29 квітня 2015 року). Набір абітурієнтів здійснюється на освітню програму «Міжнародні комунікації» (МК).

 

Відео про МК

 

Відео про МК (2)

 

Телеграмм-бот спеціальності - за посиланням.

 

ФАХОВА ПІДГОТОВКА

В рамках програми МК підготовка фахівців включає такі складові:

 • Надання студентам грунтовних знань про політичні, економічні, правові, безпекові аспекти міжнародних відносин та знань двох іноземних мов на високому рівні.

 

 • Формування у студентів знань і навичок застосування інструментарію інформаційно-аналітичної роботи з використанням сучасних інформаційних технологій. Такі фахівці здатні оптимізувати пошук і обробку значних обсягів інформації, створювати якісні інформаційні та аналітичні матеріали для міжнародних, державних, комерційних та інших організацій, а також грамотно проводити презентації результатів своїх досліджень,  ідей, проектів для різних аудиторій.

 

 • Формування у студентів розуміння і цілісного уявлення про способи, методи і засоби маніпулювання масовою свідомістю та можливості протидії деструктивним інформаційним впливам.

В рамках програми МК студенти мають змогу дізнатись, як медіа і політики впливають на громадську думку, як проводяться пропагандистські кампанії, плануються і реалізуються інформаційно-психологічні операції, а також які є можливості посилення інформаційної безпеки на національному і міжнародному рівні.

 

 • Надання студентам знань і навичок розробки і реалізації ефективних комунікацій на корпоративному, державному та міжнародному рівнях. Це може бути піар-кампанія, рекламна кампанія, зовнішньополітична комунікація держави для реалізації своїх інтересів і цілей, комунікація у кризових ситуаціях, кампанія з просування корпоративного чи державного бренду тощо. 

 

Напрями діяльності фахівців з міжнародної комунікації:

 • планування і реалізація комунікативних стратегій у міжнародних відносинах (піар-кампанії, кризові комунікації, публічна дипломатія, іміджмейкінг, брендінг);
 • проведення інформаційно-аналітичних досліджень для міністерств, відомств і корпорацій;
 • розробка і поширення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо зовнішньополітичної діяльності держави;
 • розробка для органів державної влади стратегій наступу та оборони в умовах інформаційного протистояння;
 • аналіз і прогнозування міжнародних подій та поведінки суб’єктів міжнародних відносин;
 • організація роботи прес-служб і відділів комунікацій у державних і комерційних установах;
 • управління інформаційними ресурсами та потоками, зокрема в мережі Інтернет;
 • розробка і реалізація інформаційної політики держави;
 • надання консалтингових послуг в усіх сферах життєдіяльності;
 • підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для мас-медіа щодо актуальних питань міжнародних відносин тощо.

 

Анотації навчальних дисциплін освітньої програми МК – див. тут.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Випускники МК працевлаштовуються у таких організаціях та установах:

 • Центральні органи державної влади (Адміністрація Президента, комітети Верховної Ради, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ України та інші профільні міністерства і відомства);
 • Дипломатичні представництва за кордоном (посольства, консульства, представництва міжнародних організацій);
 • Комерційні компанії/корпорації національного і міжнародного рівня;
 • Аналітичні центри, політичні партії і громадські організації;
 • Засоби масової інформації тощо.

 

Випускники МК можуть обіймати такі базові посади:

 • фахівець з комунікативних технологій (PR-менеджер/консультант, менеджер внутрішніх і зовнішніх комунікацій, експерт з аналітики та комунікацій, кризовий менеджер тощо);
 • фахівець з політичного консалтингу, експерт/консультант з суспільно-політичних питань (політтехнолог у політичних партіях та громадських організаціях);
 • іміджмейкер, фахівець з брендінгу (бренд-менеджер, бренд-консультант);
 • аналітик-референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • аналітик-міжнародник у сфері мас-медіа (політичний оглядач, журналіст-аналітик);
 • експерт з інформаційної безпеки (фахівець з інформаційних операцій);
 • контент-менеджер, копірайтер;
 • аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур`єр;
 • перекладач тощо.

Освітня програма «Міжнародна журналістика»

З 2016 року запроваджено магістерську програму «Міжнародна журналістика». Міжнародна журналістика є професійно-орієнтованою півторарічною програмою для студентів денної форми навчання.

Мета - підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників у сфері медіа.

Детальніше про програму тут. 

Навчальний процес забезпечують дві кафедри:

Кафедра міжнародної інформації, створена у 1993 році, у її складі - 3 докторів наук, 10 кандидатів наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор, почесний член університетів (Пітсбург, США; Йорк, Канада; Оснабрюк, Кіль, ФРН) – Рижков Микола Миколайович.

 

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, створена у 2012 р., у складі якої – 3 доктори наук, 4 кандидати наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук Даниленко Сергій Іванович.