Міжнародні комунікації

Міжнародні комунікації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Освітня програма

«МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Головною метою підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародні комунікації»  є отримання студентами фундаментальних знань, умінь і навичок для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної і дипломатичної роботи та здійснення ефективної комунікації на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Фундаментом підготовки у сфері МК є вивчення декількох іноземних мов і володіння ґрунтовними знаннями сфери міжнародних відносин, включаючи основи міжнародного права, міжнародної економіки і бізнесу. Фахівці за освітньою програмою «Міжнародні комунікації» здатні розробляти і впроваджувати ефективні комунікативні стратегії на корпоративному, національному та міжнародному рівнях, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційній технології та інструментарій інформаційно-аналітичної роботи.

На практиці діяльність таких фахівців включає: створення іміджу і бренду держави чи організації на міжнародній арені; здійснення заходів у сфері культурної та публічної дипломатії; організацію роботи прес-служб у державних і комерційних установах; виявлення методів маніпулювання масовою свідомістю і дезінформації у ЗМІ та мережі Інтернет; розробку для органів державної влади стратегій наступу та оборони в умовах інформаційного протистояння (війни); аналіз і прогнозування міжнародних подій та поведінки суб’єктів міжнародних відносин; проведення аналітичних досліджень з актуальних питань міжнародних відносин; планування і проведення піар-кампаній на національному і міжнародному рівнях; підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів для національних і міжнародних телерадіокомпаній тощо.

Відео про спеціальність 

 

Відео про спеціальність (2)

 

 

Телеграмм-бот спеціальності: https://t.me/MizhkoBot

 

Підготовка фахівців з міжнародних комунікацій здійснюється за такими напрямами:

 • "Міжнародні іміджеві комунікації": Технології впливу в публічній комунікації, інструментарій іміджевої політики, Інформаційна геополітика, державний PR.
 •  «Корпоративні комунікації»: цифрова комунікація, корпоративна соціальна відповідальність у PR, Конкурентна розвідка, міжнародна практика реклами.

Випускники магістратури отримають:

 • - освітню кваліфікацію: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародні комунікації
 • - професійну кваліфікацію: Експерт із суспільно-політичних питань в сфері комунікацій, Перекладач.

З 2015 року запроваджено англомовну магістерську програму «International communication and global media». Англомовна магістерська програма є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає курси: міжнародні комунікації, кризові комунікації, репутаційний менеджмент, Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах, Іноземна мова, Публічна дипломатія, Електронне врядування, Соціологія масових комунікацій, Зовнішня політика, міжнародне інформаційне право.

Після закінчення навчання за магістерською програмою отримують: 

- іноземні студенти – професійну  кваліфікацію «Аналітик консолідованої інформації в сфері міжнародних відносин»,

-  українські студенти – професійну  кваліфікацію «Аналітик консолідованої інформації в сфері міжнародних відноси» та «Перекладач з англійської мови».

 

З 2016 року запроваджено магістерську програму «Міжнародна журналістика (Аналітична журналістика)». Міжнародна журналістика є практично орієнтованою півторарічною програмою для студентів денної форми навчання. Наповнення програми включає курси: Теорія та практика міжнародної журналістики, Кібербезпека, Міжнародні відносини та світова політика, Дипломатичний протокол та діловий етикет, Медіаправо і медіаетика, Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах, Геополітичні проблеми в сучасних медіа, Мова сучасних медіа, Іноземна мова, Інформаційні ресурси державної ідентичності, Основи візуальної комунікації, Культурна дипломатія, Практика переговорів і медіація, Системні методи дослідження міжнародних відносин.

Підготовка фахівців з міжнародної журналістики здійснюється за такими напрямами:

 • Спеціалізація «Міжнародна журналістика (Аналітична журналістика)»: «Міжнародна медійна аналітика», «Гібридні війни у медіа сфері», «Психотехнології впливу в меді», Майстер-клас «Нові медіа», Майстер-клас «Тележурналістика», Майстер-клас «Техніка телевізійного ведучого (Іномовлення)», Майстер-клас «Радіожурналістика».
 • Спеціалізація «Міжнародні медіакомунікації»: «Інформаційні війни медіа», «Інформаційні операції в мережевих медіа», «Технології інформаційного протиборства», «Моніторинг соціальних медіа», «Кроскультурна комунікація», «PR медіа сфери», «Основи масово-комунікаційної діяльності», «Технології медіавпливу».

Після закінчення навчання за магістерською програмою студенти отримують кваліфікацію: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією «Міжнародна журналістика».

З       2018 року запроваджено магістерську програму «Міжнародна інформація». Міжнародна інформація є професійно – орієнтованою півторарічною програмою для студентів денної форми навчання. Наповнення програми включає курси: Національна безпека, Міжнародна Інтернет - комунікація, Пропаганда в системі міжнародних комунікацій, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Експертно-аналітичні центри, Міжнародне інформаційне право, Іноземна мова.

Підготовка фахівців з міжнародної журналістики здійснюється за такими напрямами:

 • Спеціалізація "Спеціалізація "Стратегічні комунікації": Інформаційно-психологічні операції в міжнародних відносинах; Стратегічна культура у зовнішній політиці; Стратегічний аналіз в міжнародних відносинах; Комунікативний інструментарій України в міжнародних відносинах.
 • "Пропагандистське забезпечення зовнішньої політики": Практика протидії дезінформації; Кроскультурні комунікації; Інформаційні системи прогнозування міждержавних відносин; Комунікації в ЕС.

Після закінчення навчання за магістерською програмою студенти отримують кваліфікацію: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією «Міжнародна інформація», а також професійну кваліфікацію «Аналітик консолідованої інформації в сфері міжнародних відносин».

 

Навчальний процес забезпечують

Кафедра міжнародної інформації та кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, які мають значний досвід навчально-методичної роботи у сфері міжнародної інформації та комунікації. Крім того, в магістратурі до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, лектори з інших університетів, науково-дослідних установ, а також фахівці-практики з державних і недержавних структур, провідні журналісти – міжнародники.

Кафедра міжнародної інформації, створена у 1993 році, у її складі - 6 докторів наук, 8 кандидатів наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор, почесний член університетів (Пітсбург, США; Йорк, Канада; Оснабрюк, Кіль, ФРН) – Рижков Микола Миколайович.

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, створена у 2012 р., у складі якої – 3 доктори наук, 4 кандидати наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук Даниленко Сергій Іванович.

Виробничі практики

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення виробничих практик. Базами практик для наших студентів є: Адміністрація Президента України, комітети Верховної Ради України, Рада національної безпеки та оборони України, Служба безпеки України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство інформаційної політики, Міністерство оборони України (управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністерства, управління комунікацій та преси), Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури України, Національний інститут стратегічних досліджень (відділ інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства), а також мас-медіа та комерційні установи, які надають послуги у сфері політичного консалтингу, стратегічних комунікацій, кризового комунікативного менеджменту, конкурентної розвідки, зв’язків з громадськістю, маркетингу, реклами тощо.

Де зможуть працевлаштовуватися випускники

Випускники працевлаштовуються у центральних органах державної влади (Адміністрація Президента, комітетах Верховної Ради, РНБО, СБУ, МЗС України та інші міністерства і відомства), дипломатичних представництвах за кордоном (посольства, консульства), представництвах міжнародних організацій, комерційних компаніях/корпораціях національного і міжнародного рівня, аналітичних центрах, засобах масової інформації тощо, і можуть займати такі посади:

• фахівець з комунікативних технологій (PR-спеціаліст, менеджер внутрішніх і зовнішніх комунікацій,  PR і GR менеджер, експерт з аналітики та комунікацій, кризовий менеджер);

• фахівець з політичного консалтингу, експерт/консультант з суспільно-політичних питань (політтехнолог у політичних партіях та громадських організаціях);

•  іміджмейкер, фахівець з брендінгу (бренд-менеджер, бренд-консультант);

• аналітик-референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;

• аналітик-експерт з європейської інтеграції;

• аналітик-міжнародник у сфері мас-медіа (політичний оглядач,  журналіст-аналітик);

• фахівець з інформаційної безпеки (спеціаліст з інформаційних операцій);

• контент-менеджер, копірайтер;

• аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур`єр;

• перекладач.

Наші випускники працюють:

 • на державних посадах у центральних органах і установах України;
 • у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комунікативних департаментах бізнес компаній та організацій;
 • редакторами відділів «Міжнародної інформації» у провідних національних засобах масової комунікації та у представництвах світових медіа в Україні;
 • у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;