Про спеціальність

1 червня 1993 року в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка була відкрита інноваційна спеціальність «Міжнародна інформація».  Засновник спеціальності - професор, кандидат технічних наук Гондюл В.П. 

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників для інформаційно–аналітичних підрозділів і департаментів з комунікації міжнародних, державних, комерційних і громадських організацій незалежної України.

         Запропонована професором В.П. Гондюлом концепція підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація» випередила свій час і з роками не лише не втратила актуальності, але стала ще більш затребуваною.

Ґрунтовні знання міжнародних відносин і двох іноземних мов, поглиблені знання сучасних комунікативних технологій у поєднанні із інструментарієм інформаційно-аналітичної роботи і навичками використання сучасних інформаційних технологій підвищують конкурентоспроможність випускників і створюють широкі можливості для працевлаштування як всередині країни, так і за кордоном.

З 2015 року підготовка фахівців-міжнародників у сфері інформації і комунікації здійснюється в рамках спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266, від 29 квітня 2015 року).

 

Відео про спеціальність 

Телеграмм-бот спеціальності: https://t.me/MizhkoBot

Підготовку фахівців-міжнародників у сфері інформації і комунікації забезпечують дві кафедри:

 • Кафедра міжнародної інформації (завідувач – проф. Рижков Микола Миколайович);
 • Кафедра міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій (завідувач – доц. Даниленко Сергій Іванович).

Колективом двох кафедр розроблено нові освітні програми для бакалаврів і магістрів, відповідно до сучасних тенденцій розвитку держави і системи міжнародних відносин загалом, а також потреб ринку праці.

Бакалаврська програма

«Міжнародна комунікація»

Термін навчання: 4 роки.

Мета – забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для інформаційно-аналітичної роботи, планування і реалізації ефективної комунікації на міжнародному, регіональному та національному рівнях.

Диплом бакалавра

Освітня кваліфікація: «Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародна комунікація»;

Професійні кваліфікації:

•        «Фахівець з міжнародної комунікації»,

•        «Фахівець з перекладу» (за умови виконання навчального плану і складання державного іспиту з іноземної мови на оцінку не нижче 75 балів).

Детальніше про програмутут.

 

Магістерська програма

«Міжнародна комунікація»

Термін навчання: 2 роки.

Мета - підготовка фахівців-міжнародників, здатних комплексно досліджувати, аналізувати і прогнозувати основні тенденції розвитку міжнародних відносин, планувати і реалізовувати комунікативні стратегії та кампанії акторів міжнародних відносин,  виявляти і протидіяти інформаційним загрозам  на національному і міжнародному рівнях.

Диплом магістра

Освітня кваліфікація: «Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародна комунікація»;

Професійні кваліфікації:

 • «Експерт з суспільно-політичних питань (у сфері міжнародної комунікації)» (за умови опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками не нижче 75 балів, а також складання державного іспиту і захисту дипломної роботи з оцінками не нижче 75 балів);
 • «Перекладач з іноземної мови» (за умови виконання навчального плану і складання державного іспиту з іноземної мови на оцінку не нижче 75 балів).

Детальніше про програму - тут

Англомовна магістерська програма

«International Communication and Global Media»

Термін навчання: 1,5 роки.

Мета – підготовка фахівців-міжнародників, здатних до стратегічного планування й управління комунікаціями на міжнародному, державному і корпоративному рівнях.

Диплом магістра

Освітня кваліфікація: «Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародна комунікація»;

Професійні кваліфікації: «Аналітик консолідованої інформації у сфері міжнародних відносин», «перекладач з іноземної мови».

Детальніше про програму – у буклеті (en).

Магістерська програма

«Міжнародна журналістика»

Термін навчання: 1,5 роки.

Мета - підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників у сфері медіа.

Диплом магістра

Освітня кваліфікація: «Магістр міжнародних відносин,  суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародна журналістика (аналітична журналістика)»,

Професійна кваліфікація: «Аналітик консолідованої інформації у сфері міжнародних відносин», молодший науковий співробітник.

Детальніше про програму - тут

 

Можливості працевлаштування 

Фахівці-міжнародники у сфері інформації і комунікації можуть обіймати такі посади:

 • фахівець з внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
 • PR-менеджер/консультант;
 • менеджер стратегічних комунікацій;
 • іміджмейкер, бренд-менеджер;
 • експерт з суспільно-політичних питань (політтехнолог);
 • прес-секретар/керівник прес-служби зовнішньополітичних відомств;
 • аналітик-міжнародник у сфері мас-медіа (політичний оглядач, журналіст-аналітик);
 • контент-менеджер, копірайтер;
 • аташе, дипломатичний агент,
 • перекладач тощо.

 

Контакти:

Методист – Гаврилюк Олена Миколаївна

Старший лаборант кафедри міжнародної інформації – Зайцева Марія Василівна

Ауд.115, тел.: 481-44-60

Лаборант кафедри міжнародної інформації – Гридасова Ганна Олександрівна

Ауд. 114,  тел.: 481-45-09

Старший лаборант кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій – Чорненко Алла Анатоліївна
Тел. (044)- 481 – 44 - 21