Міжнародні наукові зв’язки

Кафедра підтримує контакти з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, Маріупольським гуманітарним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Східноєвропейським національним університетом ім. Л. Українки, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Харківським національним університетом ім. І. Каразіна, Вроцлавським університетом, Університетом імені Адама Міцкевича (Познань) тощо.

Кафедра співпрацює також з Національним інститутом стратегічних досліджень, Інститутом всесвітньої історії НАН України, інформаційними представництвами зарубіжних дипломатичних місій в Україні, а також неурядовими організаціями.