Викладачі

Викладачі

Рижков Микола Миколайович

Науковий ступінь:  доктор політичних наук

Посада: завідувач кафедри, професор

Дисципліни: Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Аналіз зовнішньої політики.

Сфера наукових інтересів: аналіз зовнішньої політики, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародні відносини, дипломатична та консульська служба, глобальні (екологічні) проблеми сучасності.

Відзнаки: Почесна грамота МЗС України за особистий внесок у підготовку та формування кадрів для дипломатичної служби; Почесні грамоти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом; лауреат премії; Золота фортуна».

Член-кореспондент, професор Міжнародної асоціації університетів імені Платона (Греція). Член Постійної Комісії України у програмі «Діалог Європа-Азія. Платформа ДА» (Туреччина). Член Національної спілки журналістів України.

Google Scholar

Researcher ID: ABD-8149-2021

ORCID: 0000-0002-5733-8120

Андрєєва Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Посада: професор

Дисципліни: Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація», Основи наукових досліджень, Методика викладання у вищій школі, Національна безпека, Електронне урядування, Методологія та організація наукових досліджень, Інформаційно-комунікативна безпека.

Сфера наукових інтересів: е-врядування, інформаційний бізнес, е-комерція, національна безпека, державне управління інформаційними потоками.

Google Scholar

Researcher ID: ABC-6420-2021


 

Піпченко Наталія Олександрівна

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Посада: професор

Дисципліни: Зовнішньополітичні комунікативні технології, Європейські комунікації, Практика публічної дипломатії України, Соціальні комунікації та мережеві медіа, Міжнародна інформація.

Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США, ЄС та України, міжнародні комунікації та громадська думка, дипломатична практика, публічна дипломатія, комунікаційні технології (ІКТ).

Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014)

Google Scholar

Researcher ID: ABB-5477-2020

ORCID: 0000-0003-3759-7085

Бєлоусова Наталія Борисівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Моделювання та прогнозування міжнародних відносин, Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності, Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Пакети прикладних програм у міжнародній журналістиці.

Сфера наукових інтересів: стратегічні комунікації, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, аналіз та візуалізація інформації, міжнародні комунікації,основи візуальної комунікації.

Google Scholar

ORCID: 0000-0002-9656-2942

Добржанська Олена Леонідівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент; проректорка з науково-педагогічної роботи

Дисципліни: Системні методи дослідження міжнародних відносин, Інформаційні ресурси державної ідентичності, Технології впливу в публічній комунікації.

Сфера наукових інтересів: політична культура та прикладна політологія.

ORCID: 0000-0003-3362-4533

 

Запорожець Оксана Юріївна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Кризові комунікації, Міжнародна інформація, Інформаційні війни, Інформаційні операції у міжнародних відносинах, Критичне мислення.

Сфера наукових інтересів: маніпулювання масовою свідомістю, інформаційні війни, кризовий комунікативний менеджмент, стратегічні комунікації.

Google Scholar

 

Кучмій Олена Петрівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Міжнародна інформація і комунікація, Міжкультурні комунікації, Політичний маркетинг, Корпоративні війни, Корпорації у міжнародних відносинах.

Сфера наукових інтересів:  міжкультурні комунікації, культурна дипломатія, інформаційна культура, міжнародне культурне співробітництво, міжнародна та державна культурна політика.

Google Scholar

ORCID: 0000-0002-2634-4114

 

Литвиненко Наталія Павлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Математичні основи інформаційних технологій, Прикладні методи дослідження міжнародних відносин, Методи прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та прогнозування політичних і економічних процесів, регулювання зовнішньоекономічної діяльності держав.

 

 

Матвєєв Володимир Володимирович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Інформатика та міжнародні інформаційні системи і технології, Менеджмент Інтернет-сайтів.

Сфера наукових інтересів:  використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі.

Google Scholar

 

Фролова Оксана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Інформаційна політика країн світу, Міжнародні комунікації і глобальний розвиток, Інформаційна безпека,  Конкурентна розвідка, Міжнародна інформація.

Сфера наукових інтересів: міжнародні інформаційні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в МВ, інформаційний менеджмент і маркетинг.

Google Scholar

 

 

Мельничук Наталія Борисівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Сучасні інформаційні системи і технології, Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності, Стратегічні комунікації,Проектний менеджмент.

Сфера наукових інтересів: політичні конфлікти у посткомуністичних країнах, використання методів математики при дослідженні політичних процесів та явищ.

 

 

 

 

Зайцева Марія Василівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: Технології лобіювання, Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах,  Інформаційна політика країн світу.

Сфера наукових інтересів: міжнародні інформаційні відносини, інформаційно - аналітична діяльність в міжнародних відносинах, інформаційне суспільство, комунікативні технології, технології лобіювання.

Google Scholar

Researcher ID: ABD-7573-2021

ORCID: 0000-0003-0036-419X

 

 

Сіренко Андрій Сергійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: Сучасні інформаційні системи і технології.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології у політиці.

Google Scholar

Researcher ID: AGR-8475-2022

ORCID: 0000-0003-1171-7894