Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій

Завідувач кафедри, доктор політичних наук, доцент Даниленко Сергій Іванович.

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій (ММКТ) була створена у жовтні 2012 року як новий підрозділ спеціальності «Міжнародна інформація» для підготовки фахівців у галузі міжнародної комунікативістики та світових медіа, зокрема міжнародної журналістики. З 2012 р. по грудень 2015 р. в.о. завідувача кафедри був  доктор політичних наук, професор Копійка Валерій Володимирович.

Завдання кафедринадати можливість студентам здобути конкурентні на ринку праці знання та навички фахівця у галузі сучасних комунікативних технологій і медіакомунікацій, зокрема міжнародної журналістики, що базуються на опануванні трьох фахових складових:

  • глибокі знаннях галузі професійної діяльності – міжнародних відносин;
  • вільне володіння кількома іноземними мовами;
  • практичне удосконалення творчих здібностей до написання журналістських текстів та підготовки телерадіопрограм для вітчизняних і світових медіа.

Фаховий потенціал випускника кафедри посилюється його умінням застосувати можливості сучасних комунікативних технологій, зокрема, зв’язки з громадськістю, брендинг, government relations, лобіювання, репутаційний менеджмент, для вирішення завдань у політичній, економічній та медійній сферах.

Слухачі кафедри зможуть працювати у міжнародному середовищі і як журналісти-міжнародники, і як аналітики консолідованої інформації, і як іміджмейкери чи спеціалісти із зв’язків з громадськістю.

На кафедрі ММКТ працюють 8 викладачів: д. політ. н., проф. Копійка В.В., д. політ. н., к. філол. н., доц. С. І. Даниленко, д. с. н., проф. Ю. В. Романенко, к. філол. н., доц. А. В. Яковець, к. філос. н., доц. І. А. Валевська, к. політ. н., доц. О. В. Шевченко, к. політ. н., доц. Ж. О. Панченко, маг. міжнародної інформації

Кафедра забезпечує викладання на спеціальності «МІ» низки нормативних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, у т.ч.: «Зв’язки з громадськістю», «Теорія та практика комунікації», «Конфліктологія», «Теорія та практика переговорів», «Міжнародні медіакомунікації», «Теорія і практика міжнародної реклами», «Прес-служба», «Іміджелогія», «Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах», «Масова комунікація», «Бренд-комунікації», «Риторика (спічрайтинг) у МВ», «Інтернет PR», «Візуальна аналітика й прогностика», «Інформаційна геополітика», «Репутаційний менеджмент», «Етнопсихологія».

У межах двох спеціалізацій«Міжнародні медіакомунікації (медійна аналітика, міжнародна журналістика)» та «Міжнародні комунікативні технології», для яких кафедра ММКТ є базовою, викладаються спеціальні курси та курси вільного вибору студентів: «Теорія й практика міжнародної журналістики», «Міжнародна медійна аналітика», «Професійні стандарти мас-медіа», «Пакети прикладних програм у міжнародній журналістиці», «Телевізійний студійний коментар (практикум)», «Майстер-клас аналітичних жанрів», «Майстер-клас інформаційних жанрів», «Державний брендінг в МВ», «Зв’язки з громадськістю в ДУ», «Психотехнології впливу в МВ», «GR та лобі-технології в міжнародних відносинах», «Інвестиційні комунікації», «Майстер-клас «Міжнародна PR-практика».

Кафедра проводить численні майстер-класси в рамках проекту "Комунікції XXI сторіччя"  та навчально-практичну гру "PRактика".

Програма розвитку кафедри

Магістерська програма з міжнародної журналістики

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

У межах магістерської програми "Міжнародна журналістика" студентам пропонується інноваційний курс "Техніка телевізійного ведучого", метою якого є опанування практичних навичок роботи в кадрі крізь призму англійської мови. Студенти мають змогу не лише вивчити роботу телеведучого, а й випробувати свої вміння на практиці. Окрім того, курс сприяє закріпленню навичок розмовної англійської мови, необхідної для повсякденної роботи сучасного журналіста-міжнародника.

За основу курсу взято матеріали провідних інформаційних агенцій світу (CNN, BBC, Al-Jazeera тощо).

Розробницею курсу є викладач кафедри іноземних мов Джима Наталія Іванівна, яка володіє запатентованою авторською методикою викладання іноземної мови.

Ознайомитися з відеопрезентацією курсу можна за посиланням: "Техніка телевізійного ведучого".

 

18 квітня 2019  ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти»

Круглий стіл  «МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА УКРАЇНИ: ПОШУК ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ» (24 березня 2017 р.) - відео-трансляція 

Медіа-простір потребує професіоналів - стаття

Круглий стіл «Міжнародна журналістика: пошук освітньої моделі» - стаття 

Як зробити так, щоб українські журналісти - міжнародники розуміли, про що запитують - стаття

МІП: Фахова підготовка кадрів сфери «міжнародна журналістика» сприяє формуванню іміджу України - стаття

Журналіст-міжнародник в Україні: чвертьстолітня мрія чи нагальна потреба? - стаття

Програма Міжнародного круглого столу «Міжнародна журналістика України: Пошук освітньої моделі» - програма

 

 
Контакти:

Старший лаборант – Чорненко Алла
Тел. (044)- 481 – 44 - 21 

email: kafmmkt@ukr.net