Викладачі

Викладачі

Копійка Валерій Володимирович

Науковий ступінь:  доктор політичних наук
Посада: директор НН Інституту міжнародних відносин, професор
Сфера наукових інтересів: питання європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи.
Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1984р.). У 1990 р. захистив кандидатську, а в 2004 р. - докторську дисертації. Після завершення аспірантури з 1990 р. асистент, з 1996 р. доцент, з 2007 р. професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. З 2007 р. заступник директора ІМВ з навчальної роботи, з 2009 р. директор ІМВ. З 2012 р. по грудень 2015 р. (Наказ №08-1979-04 від 02.12.2015 р.) в.о. завідувача кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій відділення "Міжнародна інформація".
Проходив стажування та читав лекції у вищих навчальних та наукових закладах Бельгії (Вільний університет м. Брюссель), Великої Британії (університет м. Халл), Болгарії (Південно-Західний університет ім. Неофіта Рильского, м. Благоєвград), Росії (Інститут Європи РАН, ІМЕМВ РАН).  Нагороджений Почесною грамотою МЗС України. Підготував 6 кандидатів наук.

Google Scholar

Даниленко Сергій Іванович

Науковий ступінь: доктор політичних наук, кандидат філологічних наук
Посада:  завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій відділення "Міжнародна інформація", професор.
Дисципліни: Теорія та практика комунікації, Прес-служба, Прес-служба зовнішньополітичних відомств, Теорія масової комунікації, Міжнародні медіакомунікації, Медійна аналітика, Пропаганда і контрпропаганда, Сучасні друковані медіа.
Сфера наукових інтересів:  вплив комунікативних технологій на формування громадянського суспільства, політична комунікація і мас-медіа, міжнародна журналістика, медіа-конвергенція.
Монографія: «Громадянський вимір комунікаційної революції: Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж» (2010). У роботі досліджується роль комунікації у процесі формування громадянського суспільства, вплив змін у інформаційно-комунікаційній сфері на перебіг та стан соціальної і політичної системи, як окремих країн, так і у масштабі світу.
Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, факультет журналістики (1992р.). Шеф-редактор газети ІМВ «Міжнародник» (з 2002 р.)
Науковий керівник низки досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Член Національної спілки журналістів України.

Google Scholar

danylenko@knu.ua

Романенко Юрій Вікторович

Науковий ступінь:  доктор соціологічних наук
Посада:  професор
Дисципліни: Аналіз соціальних систем, Спічрайтинг, Політична психологія, Сучасні психотехнології, Нейролінгвістичне програмування.
Сфера наукових інтересів: сучасні психотехнології, спічрайтинг, аналіз соціальних систем, соціальна психологія організацій, етносоціологія.
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення політології (1996р.). Академік Академії наук Вищої школи України. Керівник товариства НЛП - технологій.

Google Scholar

romanenko.jura@knu.ua

 

Валевська Інна Анатоліївна
 

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук
Посада:  доцент
Дисципліни: Конфліктологія та теорія переговорів, Інформаційна екологія, Спеціальні інформаційні операції , Аналітика кризових ситуацій .
Сфера наукових інтересів: конфліктологія, теорія та практика переговорів, психологічні аспекти сучасних інформаційних процесів.
Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка,  філософський факультет (1990 р.).

Google Scholar

valevska@knu.ua

Панченко Жанна Олегівна

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: Репутаційний менеджмент, Маркетингові комунікації, Інвестиційні комунікації, Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах, Інформаційна геополітика.
Сфера наукових інтересів: управління репутацією, PR, брендінг, стратегічні комунікації, урядові комунікації, корпоративні комунікації, методи підтримки прийняття політико-управлінських рішень, критична геополітика.
Стажування: Талліннський Університет (Baltic Film, Media, Arts and Communication School), 2015 р., Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), 2016 р.
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2003 р.).

Google Scholar

panchenko_zh@knu.ua

Шевченко Олена Володимирівна

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
Посада:  доцент
Дисципліни: Зв’язки з громадськістю, Державний брендінг в міжнародних відносинах, GR- та лобі- технології в міжнародних відносинах; Корпоративна соціальна відповідальність в PR, Інтернет-PR.
Сфера наукових інтересів: міжнародні комунікативні технології, корпоративний PR, територіальний брендінг і маркетинг, соціальна відповідальність як складова PR-діяльності.
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічний факультет та факультет журналістики (1997 р.).
Лауреат премії НАН України для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи (2003р.).

Google Scholar

shevchenko_olena@knu.ua

Яковець Анатолій Володимирович

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук
Посада:  доцент
Дисципліни:  Іміджелогія, Фабрики думки, Теорія і практика реклами, Міжнародна PR-практика, Професійні стандарти мас-медіа, Зв’язки з громадськістю в державних, фінансових установах та міжнародних відносинах, Теорія і практика міжнародної реклами.
Сфера наукових інтересів: інформаційне суспільство, розвиток міжнародного телерадіопростору, специфіка зовнішньополітичних комунікативних технологій, правове регулювання інформаційної галузі, PR.
Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1991 р.).
Член Національної спілки журналістів України, нагороджений Золотою медаллю «Незалежність», лауреат багатьох телерадіофестивалів. Нагороджений дипломом першого ступеню МОН за підручник «Телевізійна журналістика: теорія і практика» (найкращий науково-методичний проект 2010р.).

Google Scholar

yakovets_a@knu.ua

 

Смирнова Олена Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Посада: асистент 
Дисципліни: нейрокомунікаціі, нейромаркетинг, масові комунікації.
Сфера наукових інтересів: нейронауки, психологія, нейрокомунікативні та психотехнології. 
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2003р.) 
Членкиня Української спілки психотерапевтів.

Google Scholar

smirnova_o@knu.ua

Чорненко Алла Анатоліївна

Посада: старший лаборант кафедри.