Про спеціальність


 

Про спеціальність

Мицик Всеволод Всеволодович

Завідувач відділення, професор. Фахівець з теорії та практики міжнародного права, міжнародно-правового регулювання захисту прав людини, національних меншин та мов меншин, визнання в міжнародному праві. Заслужений діяч науки і техніки України. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права 1979 р. Дисертація захищена в 2005 р.

Наукова робота

Студенти спеціальності отримують теоретичні знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, практичні навички, необхідні для участі в діяльності державних органів, громадських організацій у галузі міждержавних відносин і зовнішньоекономічної діяльності.

Викладання професійно-орієнтованих дисциплін на відділенні міжнародного права забезпечують три кафедри:

Контакти
380(44) 481-45-19
kafedramp@ukr.net

Про спеціальність

Головною метою підготовки фахівців за освітніми програмами спеціальності «Міжнародне право» є отримання студентами фундаментальних знань та практичних навичок з теорії та практики міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права. Студенти вивчають одну іноземну мову, вивчення другої іноземної мови пропонується в якості факультативу.

Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права та кафедри порівняльного і європейського права.

Підготовка бакалаврів міжнародного права/фахівців з міжнародного права здійснюється за такими спеціалізаціями (в рамках освітньо-професійної програми «Міжнародне право»):

 1. Міжнародне публічне право
 2. Міжнародне приватне право
 3. Європейське право
 4. Міжнародне екологічне та природоресурсне право

Навчання за цією освітньою програмою триває 4 роки. Випускники цієї бакалаврської програми отримують освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права», а також професійну кваліфікацію (за умови виконання певних вимог) – «фахівець з міжнародного права» і «фахівець з перекладу». Умовами отримання професійної кваліфікації «фахівець з міжнародного права» є: проходження всіх видів практик, які передбачені навчальним планом; обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. Умовами отримання професійної кваліфікації «фахівець з перекладу» є отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.

Крім того, вперше за історію існування Інституту міжнародних відносин було відкрито та успішно реалізовано англомовну бакалаврську програму для іноземних студентів «Міжнародне право»/«International Law». Навчання за цією програмою триває 4 роки, апісля її успішного завершення випускники отримують освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права» та професійну кваліфікацію «фахівець з міжнародного права».

Підготовка магістрів міжнародного права/юристів-міжнародників здійснюється за такими освітніми програмами:

 1. Міжнародне право, яка має такі спеціалізації:
  1) Міжнародне економічне право
  2) Міжнародний захист прав людини
  3) Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави
  4) Міжнародне екологічне та природоресурсне право
  5) Міжнародне приватне право
  6) Європейське право
 2. Міжнародне публічне право (без додаткової кваліфікації перекладача);
 3. Міжнародне приватне право (без додаткової кваліфікації перекладача);
 4. Європейське конкурентне право (без додаткової кваліфікації перекладача);
 5. Міжнародний судовий процес/International Litigation (англомовна магістерська програма);
 6. Правове регулювання міжнародної торгівлі/International Trade Regulation (англомовна магістерська програма);
 7. Європейське бізнесове право/European Business Law (англомовна магістерська програма)  

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного і європейського права, а також інших кафедр Інституту міжнародних відносин: кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, міжнародного бізнесу, кафедри регіонознавства, міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, кафедри іноземних мов.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств та відомств України, співробітники міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного права працюють 17 викладачів. Серед них: 6 докторів юридичних наук, професорів; 9 кандидатів юридичних наук, доцентів; 2 кандидати юридичних наук, асистенти.

Науковий потенціал кафедри міжнародного приватного права представляють 14 викладачів. Серед них: 4 доктори юридичних наук, професори; 2 доктори юридичних наук, доценти; 6 кандидатів юридичних наук, доцентів; 1 кандидат юридичних наук, ассистент; 1 асистент.

Науковий потенціал кафедри порівняльного і європейського права представляють 10 викладачів. Серед них: 4 доктори юридичних наук, професори; 6 кандидатів юридичних наук, доцентів.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:
- Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»),
- Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»),
- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

Базами практик для наших студентів є: Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство інфраструктури України, Верховна Рада України, приватні юридичні фірми.

Випускники освітніх програм спеціальності 293 Міжнародне право можуть займати первинні посади: експерт, експерт з міжнародного права, юрисконсульт, помічник адвоката, помічник судді, помічник нотаріуса, секретар суду, судовий виконавець, судовий розпорядник, радник з міжнародного права, політичний оглядач, консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та громадських організаціях), експерт із суспільно-політичних питань, викладач вищого навчального закладу, перекладач, аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, юрист-міжнародник.

Наші випускники працюють: в органах державної влади, вітчизняних та зарубіжних юридичних фірмах, міжнародних міжурядових та неурядових організаціях, міжнародних судових установах, закладах вищої освіти, академічних установах України та зарубіжних країн.

Детальніше про освітні програми тут

З питань роботи відбіркової комісії звертайтесь за телефонами:
Відповідальний секретар відбіркової комісії ІМВ – (044) 481-45-09
З питань вступу до бакалаврату – (044) 481-45-96
З питань вступу до магістратури – (044) 481-45-62