Кафедра порівняльного і європейського права

Кафедра порівняльного і європейського права

Кафедра порівняльного і європейського права

Історія кафедри

Створена 1 липня 2003 року внаслідок реорганізації кафедри порівняльного правознавства, що функціонувала в інституті з 1992 року (завідувачі – професори П.Ф.Мартиненко, В.К.Забігайло).

На сьогодні науковий потенціал кафедри становлять 9 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 3 професори (І.Г.Білас, К.В.Смирнова, О.М.Шпакович), 6 доцентів (І.В.Влялько, О.В.Гончарук, О.М.Лисенко, В.В. Попко, О.В. Святун, А.Л.Федорова). Окрім того, до роботи кафедри активно долучаються співробітники науково-дослідної частини ІМВ канд. юрид. наук, науковий співробітник Березовська І.А., канд. юрид. наук, молодший науковий співробітник Калініна О.М.

Створення кафедри порівняльного і європейського права було передусім пов’язане зі стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз і об’єктивною потребою в підготовці відповідних кадрів для роботи у цій сфері зовнішньої політики нашої держави. Кафедра стала першим в Україні осередком європейського права та справжнім центром підготовки молодих науковців. У 1997 році інститут виграв конкурс і вперше в Україні став координатором проекту програми ТЕМПУС – ТАСІС «Підготовка спеціалістів у галузі європейських досліджень». У ході виконання цього проекту на базі інституту за сприяння міжнародного фонду «Відродження» було створено Центр європейських студій, в якому відкрито магістратуру за спеціальностями «Європейська політика», «Європейське право», «Європейська економіка і інтеграція» та Літню школу європейських досліджень. На відділенні міжнародного права здійснюється спеціалізація студентів з європейського права.

У 1999 році в рамках угоди між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Університетом Париж - 2 (Пантеон-Асса) на відділенні впроваджено навчальну програму Університету Париж – 2 з французького та європейського права для студентів IV та V курсів, за результатами виконання якої вперше в Україні 17 випускників Інституту міжнародних відносин отримали магістерські дипломи Університету Париж – 2 та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одночасно інститут разом з Львівським національним університетом імені Івана Франка та кількома зарубіжними університетами бере участь у реалізації проекту програми ТЕМПУС «Європейське право в університетах України».

Викладання дисциплін та участь у означених міжнародних освітніх програмах забезпечувалося науково-педагогічними працівниками двох кафедр – міжнародного права (завідувач – доцент В.І. Муравйов) та порівняльного правознавства (завідувач – професор В.К. Забігайло), що створювало певні незручності щодо координації навчально-методичної і навчально-організаційної роботи. У цьому зв’язку та з огляду на об’єктивні потреби продовження освітньо-професійної підготовки фахівців за спеціалізацією «європейське право» кафедра порівняльного права була реорганізована і переіменована на кафедру порівняльного і європейського права.

Основні сфери дослідження кафедри: порівняльне право, право Європейського Союзу, право Ради Європи.

З 2003 по 2018 роки кафедру очолював провідний український вчений - доктор юрид. наук, професор Віктор Іванович Муравйов. Впродовж 15 років керівництва кафедрою ним закладено основи української школи європейського права, а кафедра стала провідним центром формування та розвитку науки європейського права в Україні. Колишні студенти професора Муравйова успішно захистили кандидатські дисертації в сфері європейського права й розпочали науково-викладацьку роботу на кафедрі. В результаті їх діяльності було розроблено та вперше в Україні апробовано ряд навчальних дисциплін з європейського права.

З листопада 2018 року обов’язки завідувача кафедри виконує проф. Білас І.Г.

У той же час кафедрою продовжуються традиції фахового викладання порівняльного правознавства, закладені професорами П.Ф.Мартиненком та В.К.Забігайлом. Завдяки зусиллям проф. Біласа І.Г., доц. Лисенко О.М. та доц. Гончарук О.В. навчальні програми з порівняльних дисциплін відображають останні здобутки науки порівняльного правознавства.

Злагоджену повсякденну роботу колективу забезпечує незмінний лаборант кафедри Сєрова Олена Леонідівна.

Контакти

В.О. зав. кафедри             Білас Іван Григорович, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, доктор                                                          історичних наук, професор, гвардії генерал-полковник у відставці, кавалер ордена                                                          «За мужність» І-го ступеня

Контактні телефони          380(44) 481-45-15

Факс                                  380(44) 481-45-14

Електронна адреса           kafedra308@ukr.net