Наукова робота

Наукова робота

Кафедра продовжує працювати як головний осередок школи європейського  права та порівняльного правознавства. Окрім безпосередньо викладацької роботи, співробітники кафедри порівняльного і європейського права відзначаються активною науковою роботою, пов’язаною з дослідженням теоретичних питань розвитку галузей сучасного міжнародного, європейського та порівняльного права, беруть участь у роботі міжнародних науково-дослідницьких груп з питань адаптації законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу та Ради Європи. Результатом їх наукової діяльності є публікації монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та доповідей на міжнародних конференціях.

Співробітники кафедри є членами редакційних колегій фахових юридичних видань: Білас І.Г. − член редакційної колегії Міжнародного наукового фахового журналу «Верховенство права»; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Наше право»; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Право U.a»; Смирнова К.В. – заступник головного редактора електронногофахового періодичного видання «Журнал європейського і порівняльного права», а Білас І.Г., Святун О.В., Федорова А.Л., Шпакович О.М., Лисенко О.М., Влялько. І.В. є членами його редакційної колегії; Федорова А.Л. − заступник головного редактора фахового наукового журналу «Український часопис міжнародного права».

Смирнова К.В. є Головою науково-методичної ради ІМВ та Координатором роботи Клубу європейського права.

На кафедрі постійно проводиться робота з підготовки наукових кадрів. Усі викладачі кафедри є кандидатами юридичних наук. За останні роки під керівництвом професора Муравйова В.І. захистили докторські дисертації З.М. Макаруха, О.О. Гріненко, а в 2013 році була захищена перша серед молодих фахівців кафедри докторська дисертація О.М. Шпакович на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій». В 2014 під керівництвом проф. Біласа І.Г. захистила докторську дисертацію Камінська Н. В. В 2015 докторську дисертацію на тему “Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку)” захистила Смирнова К.В.

Викладачі кафедри та співробітники науково-дослідної частини Інституту періодично готують матеріали та відповіді на запити державних установ, зокрема Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України. Наукові результати досліджень, проведених співробітниками кафедри застосовувалися в межах переговорного процесу щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Окрім того, викладачі кафедри та наукові співробітники беруть активну участь у розробці цілої низки законопроектів, зокрема Проекту закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України», 2009 р. (проф. Муравйов В.І., доц. Смирнова К.В., доц. Влялько І.В., м.н.с. Березовська І.А.); Проекту закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 2011 р. (доц. Смирнова К.В.).

Впродовж 2008-2013 н.р. викладачі кафедри та співробітники науково-дослідної частини проф. Смирнова К.В., проф. Шпакович, доц. Святун О.В., доц. Влялько І.В., н.с. Березовська І.А. читали лекції на курсах підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції «Європейська інтеграція: економіка, політика, право». Викладачі кафедри Смирнова К.В., Святун О.В., Влялько І.В. були старшими експертами проекту ЄС «ASSOCIATION4U – A4U»; Федорова А.Л. є Постійним експертом проекту Ради Європи щодо внутрішньо переміщених осіб; Федорова А.Л. та Лисенко О.М. − членами науково-консультативної ради при Верховному Суді.


Кафедра порівняльного і європейського права тісно співпрацює з осередками вивчення європейського і порівняльного правознавства інших науково-освітніх закладів України. Серед них Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, кафедра європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської юридичної академії, кафедра міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Викладачі та аспіранти кафедри беруть учать у закордонних міжнародних наукових конференціях, освітніх та наукових заходах європейських університетів та регулярно проходять стажування закордоном.

Наразі кафедра порівняльного і європейського права здійснює викладання таких навчальних дисциплін:

«Теорія держави і права», «Римське право», «Історія політичних та правових вчень», «Історія держави і права України та країн світу», «Порівняльне конституційне право», «Порівняльне адміністративне право», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Соціальне та трудове право ЄС»,«Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльний адміністративний процес», «Порівняльне муніципальне право», «Судові системи і порівняльне судове право», «Правничі системи сучасності», «Право Європейського Союзу», «Право міжнародних організацій», «Транспортне право ЄС», «Правові засади асоціації України з Європейським Cоюзом», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини Міжнародне кримінальне право», «Європейське приватне право, «Антимонопольне право ЄС», «Конкуренційне право та міжнародна торгівля», «Економічне право Євросоюзу», «Практикум з контролю за концентраціями», «Право конкуренції ЄС (основи та процедури)», «Правове регулювання засобів торговельного захисту», «Конкуренційне (антимонопольне) право», «Торговельне право Євросоюзу», «Європейське судочинство з захисту прав людини», «Міграційне право ЄС», «Правові аспекти діяльності Ради Європи», «Правове регулювання державних закупівель та державної допомоги в ЄС», «Правове регулювання спільної торгівельної політики ЄС», «Право державної допомоги суб’єктам господарювання», «Право державної допомоги суб’єктам господарювання», «Право державної допомоги суб’єктам господарювання».

 

Крім того, кафедра забезпечує викладання навчальних курсів на англомовних магістерських програмах Інституту, а саме: «Антимонопольне право ЄС», «Конкуренційне право та міжнародна торгівля», «Економічне право Євросоюзу», «Правове регулювання державних закупівель та державної допомоги в ЄС», «Правове регулювання спільної торгівельної політики ЄС».

З 2015 р.  на базі кафедри існує англомовна магістерська програма «Європейське бізнесове право (European Business Law)».


НДЧ на кафедрі та аспіранти

  

Березовська Ірина Андріївна - кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносин, практикуючий юрист-міжнародник з багаторічним досвідом роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності та фармацевтичного права, експерт в області міжнародних угод ЄС про асоціацію, член робочих груп по гармонізації законодавства Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999 р. Дисертація на тему «Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами» захищена в 2005 р.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу , економічне право ЄС, право зовнішніх зносин ЄС, податкове право ЄС та України, Правове регулювання внутрішнього ринку в ЄС, правове регулювання відносин України з ЄС.

Автор близько 50 наукових праць по праву Європейського Союзу.

Калініна Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, секретар Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Освіта: Київський міжнародний університет, 2008 р. та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010 р.; аспірантура – КНУ ІМВ, кафедра порівняльного і європейського права, 2013 р. Дисертація на тему «Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі» захищена в 2014 р.     

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, корпоративне право України та ЄС, податкове право ЄС, бізнесове право, гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу.


 

Мартинюк Богдана Вікторівна − аспірантка кафедри. Магістр міжнародного права. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання європейського цифрового простору». 

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, гармонізація українського законодавства до acquis ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, антимонопольне право, правничі системи сучасності.

Пономаренко Марія Миколаївна - аспірантка кафедри. Магістр міжнародного права; освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016 р. Дисертація на тему: «Правове регулювання електронних державних закупівель в ЄС».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, державні закупівлі, електронні державні закупівлі, гармонізація нормативно-правового регулювання інституту публічних закупівель ЄС та України, конкурентне право і фінансове право ЄС.

Синявський Петро Миколайович – аспірант кафедри. Магістр економіки підприємства та міжнародного права; освіта: Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 2003 р.; Київський Національний Економічний Університет, 2006 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2017 р. Дисертація на тему «Становлення та розвиток національної системи притулку в Україні у відповідності до міжнародних стандартів».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, міграційне право, право міжнародних організацій, дипломатичне і консульське право.

Савицький Валентин Валентинович − аспірант кафедри. Освіта: Магістр права, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, міжнародна трудова міграція, міжнародне правове регулювання міжнародної трудової міграції, правове регулювання євроатлантичних інтеграційних процесів. Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання міжнародної трудової міграції громадян України».

Веселовський Богдан Андрійович – аспірант кафедри. Освіта: магістр міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне право, 2019. Дисертація на тему «Послуги загального економічного інтересу як одна з форм допустимої державної допомоги в ЄС та в Україні».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, право зовнішніх зносин ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, міжнародне гуманітарне та міжнародне кримінальне право.


Наукові публікації

Науково-педагогічними працівниками кафедри у 2014-2019 рр. опубліковано 26 монографій (із них 3 – одноосібних, 23 – у співавторстві), 6 підручників, 2 навчальні посібники, понад 80 статей, 29 публікацій у закордонних виданнях.

Монографії, підручники кафедри:

 • Смирнова К.В. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: экономико-правовые доктрины, генезис, эволюция становления и экстерриториальность. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 65 p.

 • Білас І.Г. Обґрунтування права народу на повстання в контексті порушень основних прав і свобод людини та громадянина режимом Януковича до і після початку Євромайдану // Українська революція гідності та агресія Російської Федерації: колективна монографія  за ред. О. В. Задорожного – К. : Видавництво: К.І.С. 2014. – 899 с.–  C.35-47.

 • Білас І.Г. Вступ. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України в глобалізаційному світі: історичний досвід та реалії сьогодення // Європейське право у 3-х  томах.- К.: Видавництво: КІМО. 2014.  С.5-25.

 • Білас І.Г. Міжнародні політичні і державно-правові вчення: Підручник. − К.: Спеціалізоване видавництво «Юнеско-Соціо», 2015. − 572 с.

 • Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.

 • Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посіб. / В. В. Попко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. – 351 с. 

 • Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber Amicorum до 70-річчя проф. В.Муравйова: колективна монографія / О.М. Шпакович, О.М. Лисенко, К.В. Смирнова, А.Л. Федорова, О.В. Святун, І.Г. Білас, О.В. Гончарук, В.В. Попко та ін.; за заг. ред. К Смирнової. – Одеса: Фенікс, 2017.

 • Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І. Біласа: колективна монографія / О.М. Лисенко, В.І. Муравйов, А.Л. Федорова, О.М. Шпакович, І.А. Березовська, Н.В. Бенч, І.В. Влялько та ін.; за заг. ред. проф. Н. Камінської - Київ. – Дрогобич: Посвіт. – 2018.– С. 191 – 212.

 • Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн. Книга перша: Сучасна теорія держави. – К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 456 с.

 • Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн.. Книга друга: Сучасна теорія права. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018.- 572 с.

 • Федорова А.Л. Порівняльне трудове право. Підручник / А.Л. Федорова.- Одеса: Фенікс, 2018. – 352 с.

 • Білас І.Г. Міжнародні порівняльні політичні погляди та державно-правові вчення. До 75-річчя Інституту міжнвродних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підручник. - К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2019.- 595 с.

Окремою гордістю кафедри є колективний підручник Європейське право: Право Європейського Союзу. – підручник: у 4-х кн.. / за заг. ред. В.І.Муравйова:

Кн.1: Інституційне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, О.М.Шпакович, О.М.Лисенко та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 312 с.;

Кн.2: Матеріальне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, І.В.Влялько, К.В.Смирнова та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 456 с.;

Кн.3: Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / В.І.Муравйов, М.М.Микієвич, І.Г.Білас та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 408с. 

Кн. 4: Матеріальне право Європейського союзу / В.І.Муравйов, С.Д. Білоцький, О.О.Гріненко, М.О. Медведєва та ін.. – К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2016. – 400 с.

У підручнику досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу.

Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського Союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в рамках Європейського Союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС.

Висвітлюються правові механізми функціонування основних свобод внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності і економічні політики ЄС. Розкриваються основи правового регулювання фінансово-економічних відносин, ринку цінних паперів, державних закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового, соціального законодавства ЄС та видів діяльності ЄС в інших сферах.

Висвітлюються правові засади зовнішніх зносин Європейського Союзу. Досліджуються правові механізми реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, спільної торговельної політики ЄС, шенгенського acquis ЄС. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню відносин України з Європейським Союзом та гармонізації.

 

 

Наукові публікації в наукометричних базах

Особливу увагу колектив кафедри приділяє зарубіжним публікаціям, що входять до наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS та Web of Science.

Серед таких публікацій слід зазначити:

Smyrnova Kseniia, Korynevych Anton, Fedorova A., Beresovska I. The Antitrust Treatment of Electricity Market of Ukraine: Conundrum with the Concept of Collective Dominance and EU Experience // Baltic Journal of Economic Studies (WoS), Vol. 4 No 1 –2018. – P. 319-327.

Yakovyuk I., Smyrnova K., TragnyukL., DonetsA.,Shestopal S. The issue of the International Legal Personality of Sub-National Units of the EU Member States (a case of German Sub-Federal Units) // The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC). - March 2018 Special Edition DOI: 10.7456/1080MSE (WoS).

Olga Shpakovych. International and European law in the Constitutions of European Union’s Member States. - Astra Salvensis, Supplement no. 1, 2018 – P.409-422. (Scopus).

Olha Shpakovych, S. Vladuka. Constituent documents of international organizations as a special sources of the law of international organizations. - Statute Law Review, 2018, Vol. 00, No. 00, 1-13. – doi:10.1093/slr/hmy006 (Scopus).

Natalіa Kaminska, Olha Shpakovych, Vladimir Demydenko, Svetlana Vladyka, Kateryna Sokh. Trends in the development of international legal personality: theoretical analysis. - Opsion. Vol.34 , Num.87-2 (2018) P.507-520. (Scopus).
 

Наукові досягнення студентів

спеціалізації «Європейське право» за 2018-2019 н.р.:

 

Веселовський Богдан Андрійович – випускник 2019 р. ОР «магістр»:

 • І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів «Охорона та захист прав людини» - Диплом у номінації «Життєздатність проекту» (18 листопада 2017 року)

 • І Всеукраїнські дебати з трудового права (м. Вінниця, 25 листопада 2017 року) – ІІІ місце

 • ІІ Всеукраїнські змагання з міжнародного кримінального права 10-11 березня 2018 року (м.Львів) – нагороди: ІІ місце, особиста відзнака «Найкращий оратор», командна відзнака: «Найкращий меморандум»

 • ІІІ Всеукраїнський дебатний турнір «Майстерність судової промови» (м. Вінниця, 21 квітня 2018 року) – особиста відзнака «Найкращий оратор»

 • Лауреат стипендійного конкурсу Studway для молодих науковців (2018)

 • Переможець конкурсу Програми МФ Відродження "Стажування студентів в аналітичних центрах" - стажер Українського центру європейської політики (2018)

 • диплом ІІ ступеня – переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності міжнародне право 2018/2019 року. Науковий керівник: к.ю.н., доцент Влялько І.В. Тема роботи «Правове регулювання зелених державних закупівель в ЄС та СОТ»

 • взяв участь в III Всеукраїнських судових змаганнях з міжнародного кримінального права (20 березня 2019 року, м.Львів). Команда ІМВ здобула І місце за підсумками змагань. Веселовський Б.А. був удостоєний почесного звання «Найкращий оратор змагань» другий рік поспіль.

Макарчук Ліна Віталіївна – випускниця 2019 р. ОР «магістр»:

 • І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів «Охорона та захист прав людини» - Диплом у номінації «Життєздатність проекту» (18 листопада 2017 року)

Липкан Дмитро - студент ІV курсу ОР «бакалавр»:

 • І Всеукраїнські судові змагання з права Європейського Союзу/І National Moot Court Competition on EU Law (21 вересня 2018 року, Київ), який проводився в рамках Ініціативи з розвитку

 

План та перспективи науково-педагогічного розвитку кафедри

 

З метою підвищення якості вищої юридичної освіти за спеціальністю «Міжнародне право» за спеціалізацією Європейське право у контексті процесу реформування юридичної освіти та доступу до юридичної професії, розвитку наукових міжнародно-правових досліджень, покращення зв’язків із роботодавцями, залучення до навчального процесу та наукових досліджень практиків у сфері європейського права заплановано створення Навчально-наукового центру «Український центр європейського та порівняльного права».

У 2019 р. відбулося підписання договору про співробітництво Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка з Університетом Kazimieras Simonavičius (м. Вільнюс, Литва) щодо запровадження програми подвійних дипломів в англомовній магістратурі «European Business Law».

Спільно з Проектом Ради Європи в Україні «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» планується запровадження дистанційного курсу з питань міжнародно-правових стандартів внутрішнього переміщення та законодавства і практики України для студентів магістратури з проведенням моделювання розгляду справи в Європейському суді з прав людини та видачею сертифікатів про успішне проходження курсу.

Заплановані case studies (передбачені програмами дисциплін)

 

 • ОПП «Європейське бізнесове право» / European Business Law (мова викладання – англійська), магістр

 • Антимонопольне право ЄС - (передбачено вирішення казусів із залученням Антимонопольного комітет України, юридичних компаній Ілляшов і партнери, Asters, Arzinger)

 • Юридичний практикум з актуальних питань права ЄС (практикум із залученням представників органів державної влади із формулюванням завдань для вирішення, зокрема, Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції, МЗС; із залученням представників Представництва ЄС в Україні та європейських проектів в Україні)

 • Правове регулювання транзакцій та міжнародна торгівля товарами (вирішення практичних завдань передбачено програмою дисципліни)

 • Міжнародні механізми вирішення спорів (вирішення практичних завдань передбачено програмою дисципліни, залучення співробітників МЗС України та Адміністрації Президента України для вивчення практики України щодо захисту прав та інтересів Української держави в міжнародних судових органах)

 

 • ОНП «Міжнародне право», магістр

На спеціалізації «Європейське право»:

 • Конкуренційне (антимонопольне) право - (передбачено вирішення казусів із залученням Антимонопольного комітет України, юридичних компаній Ілляшов і партнери, Asters, Arzinger)

 • Міграційне право ЄС (передбачено вирішення казусів із залученням представників Державної міграційної служби України)

 • Європейське судочинство в галузі прав людини (вирішення практичних завдань передбачено програмою дисципліни, передбачено залучення суддів Верховного Суду України для вивчення практики судових органів України стосовно виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також застосування цих рішень в українському судочинстві)

На спеціалізації «Європейське конкурентне право»:

 • Практикум застосування правових процедур у конкуренційному праві ЄС та України (case studies) – передбачено залучення представників Антимонопольного комітету України, юридичних компаній Ілляшов і партнери, Asters, Arzinger

 • Право державної допомоги суб’єктам господарювання - передбачено залучення представників Антимонопольного комітету України та представників Європейських проектів

 

Упродовж поточного та наступного навчальних років планується підготовка та видання 3 підручників, 4 навчальних посібників, 2 електронних конспектів лекцій та 2 конспектів лекцій англійською мовою для англомовної бакалавратури.