Наукова робота

Наукова робота

Кафедра продовжує працювати як головний осередок школи європейського  права та порівняльного правознавства. Окрім безпосередньо викладацької роботи, співробітники кафедри порівняльного і європейського права відзначаються активною науковою роботою, пов’язаною з дослідженням теоретичних питань розвитку галузей сучасного міжнародного, європейського та порівняльного права, беруть участь у роботі міжнародних науково-дослідницьких груп з питань адаптації законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу та Ради Європи. Результатом їх наукової діяльності є публікації монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та доповідей на міжнародних конференціях.

Співробітники кафедри є членами редакційних колегій фахових юридичних видань (Муравйов В.І. – збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин», журнал «Український часопис міжнародного права»; Смирнова К.В. – журнал «Право України»; Березовська І.А., Святун О.В., Смирнова К.В., Федорова А.Л., Шпакович О.М. - науково-практичний фаховий журнал «Європейське право»).

На кафедрі постійно проводиться робота з підготовки наукових кадрів. Усі викладачі кафедри є кандидатами юридичних наук. За останні роки під керівництвом професора Муравйова В.І. захистили докторські дисертації З.М. Макаруха, О.О. Гріненко, а 2013 року була захищена перша серед молодих фахівців кафедри докторська дисертація О.М. Шпакович на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій».

Викладачі кафедри та співробітники науково-дослідної частини Інституту періодично готують матеріали та відповіді на запити державних установ, зокрема Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України у формі статей, вміщених у збірниках наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Наукові результати цих досліджень застосовувалися в межах переговорного процесу щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Окрім того, викладачі кафедри та наукові співробітники беруть активну участь у розробці цілої низки законопроектів, зокрема Проекту закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України», 2009 р. (проф. Муравйов В.І., доц. Смирнова К.В., доц. Влялько І.В., м.н.с. Березовська І.А.); Проекту закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 2011 р. (доц. Смирнова К.В.). 2013 р. професор Муравйов В.І. був членом робочої групи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо розробки стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право».

Впродовж 2008-2013 н.р. викладачі кафедри та співробітники науково-дослідної частини доц. Смирнова К.В., доц. Шпакович, доц. Святун О.В., доц. Влялько І.В., н.с. Березовська І.А. читали лекції на курсах підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції «Європейська інтеграція: економіка, політика, право».

Кафедра порівняльного і європейського права тісно співпрацює з осередками вивчення європейського і порівняльного правознавства інших науково-освітніх закладів України. Серед них Інститут законодавства Верховної Ради України, кафедра європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Одеської юридичної академії. Викладачі та аспіранти кафедри беруть учать у закордонних міжнародних наукових конференціях, освітніх та наукових заходах європейських університетів та регулярно проходять стажування закордоном.

Наразі кафедра порівняльного і європейського права здійснює викладання таких навчальних дисциплін:

«Теорія держави і права», «Загальна історія держави і права», «Римське право», «Історія політичних та правових вчень», «Історія держави і права України», «Порівняльне конституційне право», «Порівняльне адміністративне право», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльний адміністративний процес», «Порівняльне муніципальне право», «Судові системи і порівняльне судове право», «Вступ до права Євросоюзу», «Правничі системи сучасності», «Право Європейського Союзу», «Інституційне право Євросоюзу», «Право міжнародних організацій», «Основні свободи внутрішнього ринку ЄС», «Економічний та валютний союз в ЄС», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини»,  «Право Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ», «Податкове право Євросоюзу», «Право зовнішніх зносин Євросоюзу», «Європейське соціальне та трудове право», «Права людини в Євросоюзі», «Право європейської інтеграції», «Правове регулювання державних закупівель в Євросоюзі», «Європейське матеріальне право», «Конкуренційне (антимонопольне) право ЄС», «Торговельне право Євросоюзу», «Правове регулювання фінансових відносин в Європейському Союзі».

Крім того, кафедра забезпечує викладання навчальних курсів на англомовних магістерських програмах Інституту, а саме: «Вирішення спорів у праві Євросоюзу», «Антимонопольне право Євросоюзу», «Судовий захист прав людини у міжнародному праві», «Міжнародно-правовий режим цифрового мовлення», «Міжнародно-правове регулювання ЗМІ», «Економічне право Євросоюзу», «Конкуренційне право та міжнародна торгівля». 2014 р.  на базі кафедри заплановано відкриття англомовної магістерської програми «Європейське комерційне право».

НДЧ на кафедрі та аспіранти

Березовська Ірина Андріївна - кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносин, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999 р. Дисертація на тему «Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами» захищена в 2005 р.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу , міжнародне економічне право, право зовнішніх зносин ЄС, податкове право ЄС та України, правове регулювання відносин України з ЄС.

 

 Калініна Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, юрист ІІ категорії; освіта: Київський міжнародний університет, 2008 р. та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010 р.; аспірантура – КНУ ІМВ, кафедра порівняльного і європейського права, 2013 р. Дисертація захищена в 2014 р. на тему    «Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі».     

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, корпоративне право України та ЄС, податкове право ЄС, бізнесове право, гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу.

 

 Попко Євген Вікторович – аспірант кафедри. Магістр міжнародного права, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012 р. Дисертація на тему «Юридична природа актів Ради Європи».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Ради Європи, правові аспекти діяльності Ради Європи, договірне право Ради Європи, право Європейського Союзу, захист прав людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право.

 

 

 

Казьмірик Юлія Іванівна - аспірантка кафедри. Магістр міжнародного права, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011 р.; King’s College London University, (Лондон, Великобританія), Master of Laws (LL.M), 2012 р. Дисертація на тему «Юридична природа Митного союзу Росії, Білорусії, Казахстану».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: інтеграційне право, економічна інтеграція, право Європейського союзу, правове регулювання інтеграційних процесів на пострадянському просторі, правові аспекти регіональної торгівлі, міжнародне торговельне право, право Світової організації торгівлі.

 

 

Бенч Назар Володимирович - спеціаліст міжнародного права, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006 р. Дисертація на тему «Правові аспекти співробітництва органів кримінальної юстиції держав-членів Європейського Союзу».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, міжнародне кримінальне право, теорія та історія держави і права, порівняльне конституційне право, порівняльне адміністративне право.

 

 

 

Прядко Анастасія Володимирівна - аспірантка кафедри. Магістр міжнародного права, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014 р. Дисертація на тему: «Правовий захист географічних зазначень в Україні та ЄС: порівняльний аспект».

 Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, захист інтелектуальної власності, гармонізація інтелектуальної власності в ЄС та Україні, конкуренційне право ЄС, страхове право ЄС, фінансове право ЄС.

 

 

Манзюк Валерія Олександрівна - аспірантка кафедри. Магістр міжнародних економічних відносин, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 р. Спеціаліст міжнародного права, освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014 р.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, гармонізація законодавства України та ЄС, міжнародне економічне право, міжнародне фінансове право.

 

 

Наукові публікації: монографії, підручники:

За останні роки викладачі кафедри підготували такі монографії:

 • Муравйов В.І. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України: Монографія (у співавторстві). - К.: Юстініан, 2006;
 • Муравйов В.І. Україна – Євросоюз: економіка, політика, право:  Монографія (у співавторстві). - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006;
 • Муравйов В.І. Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи, вдосконалення Монографія (у співавторстві). - К.: „Видавництво «Фенікс», 2007;
 • Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007;
 • Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011;
 • Федорова А.Л., Святун О.В. Розділ «The Implementation of the Human Rights Universality Principle in Ukraine» в англомовній монографії «The Universalism of Human Rights» // Springer, Dordrecht: Heidelberg, New York, London, 2013.
 • Білас І.Г. Обґрунтування права народу на повстання в контексті порушень основних прав і свобод людини та громадянина режимом Януковича до і після початку Євромайдану // Українська революція гідності та агресія Російської Федерації: колективна монографія  за ред. О. В. Задорожного – К. : Видавництво: К.І.С. 2014. – 899 с.–  C.35-47.
 • Білас І.Г. Вступ. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України в глобалізаційному світі: історичний досвід та реалії сьогодення // Європейське право у 3-х  томах.- К.: Видавництво: КІМО. 2014.  С.5-25.

Викладачами кафедри підготовлено низку підручників і навчальних посібників (одноосібних та у співавторстві) для студентів вищих навчальних закладів:

 • Л.Г.Заблоцька, А.Л.Федорова, Т.І.Шинкаренко. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи: Навч. посібник. – К.: КІС, 2007;
 • В.І. Муравйов. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007;
 • І.Г. Білас. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ ІМВ, 2008;
 • К.В. Смирнова. Міжнародне право: Підручник (у співавторстві – розділи «Принципи міжнародного права», «Право Європейського Союзу»). - К.: КНТ, 2009;
 • Муравйов В.І., Федорова А.Л. Курс лекцій з питань законотворчості. Навчальний посібник / За ред. Копиленко О.Л., Богачової О.В.(у співавторстві). - Київ: МП Леся, 2011;
 • Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського Союзу. Навчальний посібник. - Черкаси.: Вид-во «Відлуння-Плюс», 2011;
 • О.В.Гончарук. Римське право: Практикум. – К.: ВПЦ ІМВ, 2012;
 • А.Л.Федорова. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство. Навчальний посібник (у співавторстві).  - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013;
 • О.Н. Шпакович. Право международных организаций: Учебник (в соавторстве) // Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. - Москва: Российский университет дружбы народов, 2013;
 • Smyrnova K. EU Competition Law : textbook with schemes & case studies / K.V.Smyrnova. – Odesa : Feniks, 2013;
 • Смирнова К.В. Правове регулювання функціонування зони вільної торгівлі в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі та європейська інтеграція України / К.В. Смирнова // Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття. : монографія / О.І.Шнирков, А.С.Філіпенко, А.П.Румянцев та ін. ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 399 с.–  C.385-397.
 • Реформирование Европейского суда по правам человека в контексте сохранения эффективности его функционирования// Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы. / Под ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза, 2013.- С. 290-302 (с.340);
 • Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство. Навчальний посібник. / Копиленко О.Л., Бершеда Є.Р., Зайчук О.В. та інші К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546с. // 62 стор.;
 • Бєлоусов Ю.Л., Гнатовський М.М., Гацелюк В.О., Федорова А.Л. Мінімальні стандарти належного поводження: аналіз національного та міжнародного досвіду. Практичний посібник. Київ: Ваіте. – 2013. 170 с. (45с.);
 • Шпакович О. Н. Юридическая природа и вопросы правосубъектности международных организаций. Глава II, подраздел 4. Компетенция международных организаций (с. 42–50); подраздел 6 (в соавт. с С. Д. Белоцким) Внутреннее право междунарожных организаций (с. 98–105); подраздел 10. Участие международных организаций в международном правотворчестве (с. 146–156); глава III, подраздел 1. Типологизация международных организаций (с. 193–200) / О. Н. Шпакович // Право международных организаций: учебник / Под ред. И. П. Блищенко, А. Х. Абашидзе. – Москва : РУДН, 2013. – 597 с.;
 • Смирнова К.В. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе: экономико-правовые доктрины, генезис, эволюция становления и экстерриториальность. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 65 p.

Окремою гордістю кафедри є виданий у 2011 р. колективний підручник Право Європейського Союзу / за ред. В.І. Муравйова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 704 с., що вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно висвітлює основні галузі права ЄС та включає переклад українською мовою установчих договорів ЄС.

У жовтні 2014 р. вийшло друком оновлене видання: Європейське право: Право Європейського Союзу. – підручник: у 3-х кн.. / за заг. ред. В.І.Муравйова:

Кн.1: Інституційне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, О.М.Шпакович, О.М.Лисенко та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. – К. : К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 312 с.;

Кн.2: Матеріальне право Європейського Союзу / В.І.Муравйов, І.В.Влялько, К.В.Смирнова та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова. – К. : К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 456 с.;

Кн.3: Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / В.І.Муравйов, М.М.Микієвич, І.Г.Білас та інш. / за заг. ред.. В.І.Муравйова.– К. : К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 408 с. 

У підручнику досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу.

Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського Союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Надається правовий аналіз джерел права Європейського союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в рамках Європейського Союзу. Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз Хартії основних прав ЄС.

Висвітлюються правові механізми функціонування основних свобод внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності і економічні політики ЄС. Розкриваються основи правового регулювання фінансово-економічних відносин, ринку цінних паперів, державних закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового, соціального законодавства ЄС та видів діяльності ЄС в інших сферах.

Висвітлюються правові засади зовнішніх зносин Європейського Союзу. Досліджуються правові механізми реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, спільної торговельної політики ЄС, шенгенського acquis ЄС. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню відносин України з Європейським Союзом та гармонізації законодавства України з правом ЄС. У виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, широко висвітлюється  практика Суду ЄС.