Викладачі

Викладачі

Муравйов Віктор Іванович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: завідувач кафедри, професор
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, економічне право Євросоюзу, матеріальне право Євросоюзу, право зовнішніх зносин Євросоюзу, право міжнародних організацій, дипломатичне і консульське право.
Академік Української технологічної академії, член редакційної колегії „Українського часопису міжнародного права”, збірника наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Актуальні проблеми міжнародних відносин”, член спеціалізованих рад по захисту дисертацій при ІМВ і при Інституті держави і права НАН України ім. В.М.Корецького.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права, 1975 р., відділення міжнародних відносин і міжнародного права.
З 1979 року зарахований на посаду асистента кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 1980 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: „Міжнародно-правове регулювання в системі Європейських Співтовариств”. З 1980 року працював на посаді асистента кафедри міжнародного права та іноземного законодавства. З 1982 року працював на посаді заступника декана на час закордонного відрядження штатного працівника. З 1986 року переведений на посаду доцента цієї ж кафедри і факультету за конкурсом. У 1994 році зарахований на посаду доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин. З 1999 року по 2003 рік очолював кафедру міжнародного права Інституту міжнародних відносин. З 2003 року завідує кафедрою порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин. У 1999 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 2003 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук на тему: „Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами”

Педагогічна діяльність. Були прочитані лекції в Мінесотському університеті (США, 1989), Інституті міжнародних відносин Каїрського університету (Єгипет, 1990), Центрально-європейському університеті (Угорщина, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000), Ніццькому університеті Софія-Акрополіс (Франція, 1997), університеті м. Халл (Велика Британія, 1997), в рамках програми з міжнародного торговельного права Інституту європейських студій Туринського університету (Італія, 1997), Паризькому університеті Пантеон-Альзас (Франція, 2001). Серед учнів проф. Муравйова В.І. є такі, які стали викладачами кафедр або провідними спеціалістами науково-дослідної частини. Серед них к.ю.н. Філіпенко О.В., к.ю.н. Шпакович О.М., к.ю.н. Добідовська Я.В., Березовська І.А
Основні праці:
Международные организации – специфические субъекты международного права. – К., 1990;
Міжнародне публічне право: Практикум. – К., 2001;
Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К., 2002;
Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. – К., 2003;
Вступ до права Європейського Союзу. Підручник. – К., 2007.
Нагороди: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України, Золота медаль ЮНЕСКО.


Білас Іван Григорович

Науковий ступінь: доктор історичних наук, доктор права
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: історія держави і права України,  історія держави та права зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, теорія держави і права, міжнародна безпека.
Заслужений юрист України.
Освіта: Львівський державний університет, 1978 р. У 1983 закінчив юрид. ф-т Львів. держ. ун-ту ім. І.Я.Франка. 1993 закінчив правничий ф-т Українського вільного ун-ту. 1994 нац. акад-ю МВС України. 2004 оперативно-стратегічний ф-т нац. акад. оборони України. 1989 захистив канд. дисертацію «Органи міліції західних областей України: становлення, організація, діяльність (1939 – 1941 рр.)», 1993 – доктор. дис. «Репресивно-каральний апарат у механізмі більшовицької державності», 1994 – доктор. дис. «Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953 рр.: історико-правовий та суспільно-політичний аналіз».
Створив власну концепцію тоталітарної державності більшовицького типу на території України, виділив вплив репресивно-каральної системи на деформацію правосвідомості та суспільно-політичні процеси. Досліджує сучасні європейські міждержавні інтеграційні процеси, гармонізацію національних правових систем з міжнародним правом та їх вплив на формування державного механізму в Україні, вивчає загрози та виклики основам міжнародної безпеки.
Автор бл. 145 наук. праць.
Основні праці:
Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. Кн.1. – Київ: Либідь-Військо України, 1994.- 432 с. Кн.2. – Київ: Либідь-Військо України, 1994.- 688 с.;
Білас І.Г. Тероризм та міжнародно-правові основи боротьби з ним. Навчальний посібник.- Київ: Національна академія Збройних Сил України, 2004.- 178 с.;
Білас І.Г. Переяславський договір 1654 року: минуле і сьогодення (історико-правовий аналіз) // Український часопис міжнародного права.- 2007.- №1 – С.18-30.;
Білас І.Г. Міжнародно-правові заходи контролю та протидії тероризму // ZE STUDIOW POLSKO-UKRAINSKICH. Науковий вісник Вроцлавського університету.- Вроцлав, 2008.- С.138-148.;
Білас І.Г. Теорія держави і права. Навчально методичний посібник(комплекс). Спеціальність – міжнародне право.- Київ: ІМВ, 2007.- 212 с.
Літ.: Юридична енциклопедія. Довідкове видання.- К., 1998- Т.1;
Вчені-юристи України. Довідник – К., 1998;
Золота книга української еліти. Інформаційно - іміджевий алманах у 6 томах. – К., 2001. – Т.3;
Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002 ;
Новітня історія України. Галичина. Довідково-біографічне видання. – К., 2004. – Т.1;
Білас Іван Григорович. Біографія. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Сайт: http//uk.wikipedia.org.

Шпакович Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, право міжнародних організацій, інституційне право Європейського Союзу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2000р.
 

Лисенко Олена Миколаївна

 

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, порівняльне конституційне право, виборче право, правничі системи сучасності.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 1997 р.
 

Федорова Алла Леонідівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: права людини, право Ради Європи, Європейський суд з прав людини, трудове і соціальне право, трудове і соціальне право ЄС.
Освіта: Донецький державний університет, юридичний факультет, 1998 р.


Влялько Ілля Володимирович

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, матеріальне  право ЄС, економічне право ЄС, право державних закупівель ЄС.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2005 р.
 

Попко Вадим Вікторович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне муніципальне право, торговельне право Євросоюзу, економічне право Євросоюзу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2003 р.
 

Святун Олена Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, захист прав людини в Європейському Союзі,  механізми вирішення спорів в ЄС, міграційне право ЄС.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2002 р.
 

Смирнова Ксенія Володимирівна 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: антимонопольне право ЄС, європейське транспортне право, правове регулювання відносин України з Європейським Союзом, право ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2000 р.

Гончарук Ольга Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, порівняльне кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне законодавство Європейського Союзу, порівняльне судове право,  порівняльне адміністративне право, адміністративний процес, теорія держави і права, римське право.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 1998 р.