Викладачі

Викладачі


Білас Іван Григорович

Науковий ступінь: доктор історичних наук, доктор юридичних наук

Посада: завідувач кафедри, професор

Сфера наукових інтересів: історія держави і права України,  історія держави та права зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, теорія держави і права, міжнародна безпека.

Заслужений юрист України.

Освіта: Львівський державний університет, 1978 р. У 1983 закінчив юрид. ф-т Львів. держ. ун-ту ім. І.Я.Франка. 1993 закінчив правничий ф-т Українського вільного ун-ту. 1994 нац. акад-ю МВС України. 2004 оперативно-стратегічний ф-т нац. акад. оборони України. 1989 захистив канд. дисертацію «Органи міліції західних областей України: становлення, організація, діяльність (1939 – 1941 рр.)», 1993 – доктор. дис. «Репресивно-каральний апарат у механізмі більшовицької державності», 1994 – доктор. дис. «Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953 рр.: історико-правовий та суспільно-політичний аналіз».
Створив власну концепцію тоталітарної державності більшовицького типу на території України, виділив вплив репресивно-каральної системи на деформацію правосвідомості та суспільно-політичні процеси. Досліджує сучасні європейські міждержавні інтеграційні процеси, гармонізацію національних правових систем з міжнародним правом та їх вплив на формування державного механізму в Україні, вивчає загрози та виклики основам міжнародної безпеки.
Автор бл. 145 наук. праць.
Основні праці:
Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. Кн.1. – Київ: Либідь-Військо України, 1994.- 432 с. Кн.2. – Київ: Либідь-Військо України, 1994.- 688 с.;
Білас І.Г. Тероризм та міжнародно-правові основи боротьби з ним. Навчальний посібник.- Київ: Національна академія Збройних Сил України, 2004.- 178 с.;
Білас І.Г. Переяславський договір 1654 року: минуле і сьогодення (історико-правовий аналіз) // Український часопис міжнародного права.- 2007.- №1 – С.18-30.;
Білас І.Г. Міжнародно-правові заходи контролю та протидії тероризму // ZE STUDIOW POLSKO-UKRAINSKICH. Науковий вісник Вроцлавського університету.- Вроцлав, 2008.- С.138-148.;
Білас І.Г. Теорія держави і права. Навчально методичний посібник(комплекс). Спеціальність – міжнародне право.- Київ: ІМВ, 2007.- 212 с.
Літ.: Юридична енциклопедія. Довідкове видання.- К., 1998- Т.1;
Вчені-юристи України. Довідник – К., 1998;
Золота книга української еліти. Інформаційно - іміджевий алманах у 6 томах. – К., 2001. – Т.3;
Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002 ;
Новітня історія України. Галичина. Довідково-біографічне видання. – К., 2004. – Т.1;

Білас І.Г. Міжнародні політичні і державно-правові вчення: Підручник. − К.: Спеціалізоване видавництво «Юнеско-Соціо», 2015. − 572 с.;

Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн. Книга перша: Сучасна теорія держави. – К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018. − 456 с.;

Білас І.Г., Білас А.І. Сучасна юриспруденція: Підручник у чотирьох кн.. Книга друга: Сучасна теорія права. − К.: Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО», 2018. − 572 с.;

Білас Іван Григорович. Біографія. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Сайт: http//uk.wikipedia.org.

 

Смирнова Ксенія Володимирівна 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

Голова науково-методичної ради ІМВ

Сфера наукових інтересів: антимонопольне право ЄС, європейське транспортне право, правове регулювання відносин України з Європейським Союзом, право ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2002 р.

 

Шпакович Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, право міжнародних організацій, інституційне право Європейського Союзу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення "Міжнародне право", 2000 р
 
 


Влялько Ілля Володимирович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, матеріальне  право ЄС, економічне право ЄС, право державних закупівель ЄС.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2005 р.

Гончарук Ольга Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, порівняльне кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне законодавство Європейського Союзу, порівняльне судове право,  порівняльне адміністративне право, адміністративний процес, теорія держави і права, римське право.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 1998 р.

 

Лисенко Олена Миколаївна

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, порівняльне конституційне право, виборче право, юридичні системи сучасності.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 1997р.

Попко Вадим Вікторович


Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: порівняльне муніципальне право, торговельне право Євросоюзу, економічне право Євросоюзу.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2003 р.

Святун Олена Володимирівна

 

 

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, захист прав людини в Європейському Союзі,  механізми вирішення спорів в ЄС, міграційне право ЄС.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення „Міжнародне право”, 2002 р.

Федорова Алла Леонідівна

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Сфера наукових інтересів: права людини, право Ради Європи, Європейський суд з прав людини, трудове і соціальне право, трудове і соціальне право ЄС.
Освіта: Донецький державний університет, юридичний факультет, 1998 р.