Кафедра міжнародного приватного права

Кафедра міжнародного приватного права

Калакура Віктор Ярославович

завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Історія кафедри

Кафедра міжнародного приватного права створена у 1992 р. Поява першого в Україні та в країнах колишнього СРСР університетського науково-педагогічного центру з міжнародного приватного права (МПрП) стало логічним результатом 150-річного вивчення проблем і викладання МПрП в стінах Університету.

Найвагоміший внесок у розвиток науки МПрП зроблено професорами міжнародного права М.К.Ренненкампфом, В.А.Незабітовським та О.О. Ейхельманом.

Реальні передумови для створення кафедри МПрП склалися тільки наприкінці 1980-х років, коли, насамперед, в країні з’явилася когорта молодих вчених з МПрП. Історичну місію підготовки таких фахівців виконали професори Геннадій Костянтинович Матвєєв та його син Юрій Геннадійович, Ігор Іванович Лукашук, доцент Галина Кирилівна Дмитрієва. Можна стверджувати, що саме вони започаткували українську наукову школу міжнародного приватного права.

Таким чином, коріння кафедри МПрП – у давній історії Університету і країни загалом. Першим завідувачем кафедри (1992-1995 р.) став професор, доктор юридичних наук Костянтин Костянтинович Сандровський. З 1995 р. по 2014 р. кафедрою завідує професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Анатолій Степанович Довгерт. З 2014 р. кафедрою завідує кандидат юридичних наук, доцент Віктор Ярославович Калакура.

За роки існування кафедри вчені зробили значний внесок у розвиток сучасної науки міжнародного приватного права та в удосконалення законодавства України шляхом активної участі в національному та міжнародному законотворенні. Стажування викладацького складу в найкращих іноземних навчальних закладах та участь в міжнародних конференціях сприяли зростанню авторитету кафедри як провідного центру розвитку міжнародного приватного права не лише в Україні, а й поза її межами.

Нині у штаті кафедри такі працівники: 3 професори, доктори юридичних наук (А.С.Довгерт, О.М.Бірюков, В.І.Муравйов); 2 доценти, доктори юридичних наук (Г.А.Цірат, О.І.Виговський); 5 доцентів, кандидатів юридичних наук (В.Я.Калакура, С.Ю.Козьяков, О.Ю.Серьогін, Г.В.Галущенко, Ю.В.Черняк), 3 асистенти, кандидати юридичних наук (М.М.Лазаренко, Є.В.Попко, А.В.Смолій).

Кафедра забезпечує читання лекцій та проведення практичних занять з навчальних дисциплін «міжнародне приватне право», «порівняльне цивільне право», «міжнародний цивільний процес», «порівняльний цивільний процес», «міжнародний комерційний арбітраж» та інші дисципліни, пов’язані із забезпеченням правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедрою запроваджено новітні форми навчального процесу, зокрема проведення занять у форматі кейс-стаді спільно з фахівцями провідних юридичних компаній (“Baker & McKenzie”, «Василь Кісіль та партнери», “DLA Piper», «Ілляшев та партнери» та інші).

Для читання спеціальних курсів кафедра запрошує фахівців з Національної академії наук України, Адміністрації Президента України, Антимонопольного комітету України, Верховного суду України, а також юристів-практиків.

До 2008 р. кафедра мала назву «Міжнародного приватного і митного права».

Контакти

Провідний фахівець – Затхей Лариса Геннадіївна, телефон кафедри (044) 481-44-43

email: kafedra344@ukr.net

Концепція розвитку кафедри міжнародного приватного права на 2021-2025 рр.