Кафедра міжнародного приватного права

Кафедра міжнародного приватного права

Довгерт Анатолій Степанович

доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент Академії правових наук України.
 
 


Історія кафедри

Кафедра міжнародного приватного права[1] створена у 1992 р. Поява першого в Україні та в країнах колишнього СРСР університетського науково-педагогічного центру з міжнародного приватного права (МПрП) стало логічним результатом 150-річного вивчення проблем і викладання МПрП в стінах Університету.

В дореволюційний період МПрП в Універcитеті викладалося і досліджувалося вченими різних сфер права. Найвагоміший внесок у розвиток науки МПрП зроблено професорами міжнародного права М.К. Ренненкампфом, В.А. Незабітовським та О.О. Ейхельманом.

Вже на початку ХХ ст. в країні висувається ідея про відкриття кафедри МПрП. Проте реальні передумови для цього склалися тільки наприкінці 1980-х років, коли, насамперед, в країні з’явилася когорта молодих вчених з МПрП. Історичну місію підготовки таких фахівців виконали професори Геннадій Костянтинович Матвєєв та його син Юрій Геннадійович, Ігор Іванович Лукашук, доцент Галина Кирилівна Дмитрієва. Можна стверджувати, що саме вони започаткували українську наукову школу міжнародного приватного права.

Таким чином, коріння кафедри МПрП – у давній історії Університету і країни загалом. Першим завідувачем кафедри (1992-1995 р.) став професор, доктор юридичних наук Костянтин Костянтинович Сандровський. З 1995 р. кафедрою завідує професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України  Анатолій Степанович Довгерт.

Наукова та суспільна діяльність вчених кафедри створила умови для відродження міжнародного приватного права незалежної України. Оригінальна наукова школа українського міжнародного приватного права складалися завдяки зусиллям старшого покоління науковців (К.К.Сандровський, А.С.Довгерт, В.І.Кисіль) та плеяди молодих талановитих вчених.

На новоствореній кафедрі наукові пошуки були організовані майже в усіх сферах МПрП. Про широту досліджень красномовно говорить той факт, що за роки незалежності на кафедрі міжнародного приватного права було захищено понад 40 кандидатських та докторських дисертацій.

За роки існування кафедри вчені зробили значний внесок в розвиток сучасної системи законодавства України шляхом активної участі в національному та міжнародному законотворенні. Стажування викладацького складу в найкращих іноземних навчальних закладах та участі в міжнародних конференціях сприяло зростанню авторитету кафедри як провідного центру розвитку міжнародного приватного права не лише в Україні, а й  поза її межами.

Нині у штаті кафедри: 3 професори, доктори юридичних наук (А.С.Довгерт, В.І.Кисіль, О.М.Бірюков), 8 доцентів (В.Я.Калакура, С.Ю.Козьяков, Б.М.Криволапов, О.Ю.Серьогін, Г.А.Цірат, Г.В.Галущенко, Ю.В.Черняк, О.І.Виговський), 1 асистент (А.Г.Покачалова). Крім того, для читання спеціальних курсів кафедра запрошує фахівців з Національної академії наук України, Адміністрації Президента України, Антимонопольного комітету України, а також юристів-практиків.

[1] До 2008 р. кафедра мала назву „Міжнародного приватного і митного права”.

 Контакти

 

Старший лаборант кафедри – Затхей Лариса Геннадіївна
Телефон кафедри: 481-44-43.

 

ПРОГРАМА  розвитку кафедри  міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка