Наукова робота

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі науково-педагогічного доробку кафедри склалася сучасна наукова школа з міжнародного приватного права, що має авторитет серед наукових та навчальних закладів України і зарубіжжя. Наукові дослідження проводяться за наступними напрямками: методологія міжнародного приватного права, теорія колізійного права, кодифікація цивільного права, кодифікація міжнародного приватного права, міжнародне приватне трудове право, транскордонна неспроможність, міжнародне торговельне та інвестиційне право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародний цивільний процес, право інтелектуальної власності, міжнародне сімейне право.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Значний вклад в розвиток сучасної системи законодавства України було зроблено вченими кафедри міжнародного приватного права, завдяки активній участі в національному та міжнародному законотворенні. Вчені кафедри прийняли участь в розробці нового Цивільного кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право» та інших нормативних актів, а також у науковому коментуванні цих документів.

Професор А.С.Довгерт брав участь у написанні Модельного цивільного кодексу, Модельного трудового кодексу та ряду інших модельних законів СНД. Як член урядових делегацій України на дипломатичних сесіях Гаазької конференції з міжнародного приватного права, А.С.Довгерт взяв участь у підготовці низки проектів та остаточних текстів конвенцій.

О.М.Бірюков брав участь у розробці  Модельного закону для країн СНД «Про ринок цінних паперів» (1998-2000 р.), проекту Модельного закону «Про неспроможність банків» (2003-2004 р.), Конвенції УНІДРУА щодо уніфікації матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів, що утримуються посередниками (2002-2009 р.), а також у Міжнародних стандартах Світового банку банкрутства фізичних осіб (2011-2013 р.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІ: МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ

За останні роки на кафедрі міжнародного приватного права авторським колективом викладачів за участю та редакцією професора А.С. Довгерта були підготовані наступні монографії та підручники:

  • Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. проф. А. Довгерта.- К.: Український центр правничих студій, 2001.- 334 с.
  • Очерки международного частного права / Под ред. проф. А. Довгерта. – Харьков: ООО Одиссей, 2006-2007. - 816 с.   
  • Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар / За ред.проф.А.Довгерта. – Харків: Одіссей, 2008. -352 с.
  • Міжнародне приватне право в Київському університеті. В 2 -х т. / За ред. проф. А. Довгерта. Т.1  – К.: Видавництво «Київський університет», 2009.
  • Міжнародне приватне право в Київському університеті. В 2 -х т. / За ред. проф. А. Довгерта. Т.2  – К.: Видавництво «Київський університет», 2009.
  • Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2012. – 376 с.

НДЧ НА КАФЕДРІ

Довжук Альона Володимирівна

кандидат юридичних наук

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Напрямки наукових досліджень: міжнародне приватне право, міжнародне сімейне право.

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Вербов

Сергій Віталійович

«Проблеми злиття та поглинання у міжнародному приватному праві»

науковий керівник – к.ю.н., доцент Б.М.Криволапов

Проскуров

Максим Володимирович

«Право давності як інститут права власності у міжнародному приватному праві»

науковий керівник – к.ю.н., доцент Б.М.Криволапов

Буняк

Юлія Володимирівна

«Захист прав дітей засобами міжнародного приватного права»

науковий керівник – д.ю.н., професор О.М.Бірюков

Іроденко

Надія Василівна

«Вибір юрисдикції в міжнародному приватному праві»

науковий керівник – д.ю.н., професор О.М.Бірюков

Серьогін

Станіслав Юрійович

«Зловживання правом у сфері корпоративних відносин»

науковий керівник – к.ю.н., доцент С.Ю.Козьяков

Литвин

Іван

Володимирович

«Приватно-правові аспекти регламентації діяльності благодійних організацій в державах Європи (порівняльно-правовий аналіз)»

науковий керівник – д.ю.н., професор В.І.Кисіль

Рябікін

Дмитро

Андрійович

«Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажів»

науковий керівник – д.ю.н., професор В.І.Кисіль

Скок

Валерія

Вікторівна

«Міжнародно-правова охорона веб-додатків до соціальних мереж»

науковий керівник – к.ю.н., доцент Б.М.Криволапов

Слабошпицька

Уляна

Олександрівна

«Сучасні тенденції в уніфікації міжнародних спадкових відносин»

науковий керівник – д.ю.н., професор В.І.Кисіль