Викладачі

Викладачі

 

Калакура Віктор Ярославович

Науковий ступінь – кандидат юридичних наук

Посада – завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліни – «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльне сімейне та спадкове право», «Міжнародне сімейне право».

Освіта – Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1986 р.).

В 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; сімейне право: цивільний процес; міжнародне приватне право.

Основні праці:

 1. Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного і уніфікаційного регулювання: монографія / В.Я.Калакура. – К.: Алерта, 2017. – 434 с.
 2. Міжнародне приватне право: підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта, 2014. – 656 с. ( у співавторстві з Довгертом А.С., Кисілем В.І. та іншими)
 3. Міжнародне сімейне право // Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С.Довгерта і В.І.Кисіля. – К.: Алерта, 2013. – С.267 – 296.
 4. Міжнародне приватне право/ Науково-практичний коментар до закону Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 352 с. (у співавторстві з Довгертом А.С. та іншими)
 5. Кодифікація приватного (цивільного) права України., К.: Український центр правничих студій, 2000. - 336 с. (у співавторстві з Довгертом А.С., Підопригорою О.А. та іншими).

Довгерт Анатолій Степанович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1972 – 1977 р.), аспірантура по кафедрі міжнародного права та іноземного законодавства (1978 – 1982 р.). У цьому ж вузі захистив кандидатську та докторську дисертації і отримав ступінь кандидата юридичних наук (1982 р.) та ступінь доктора юридичних наук (1994 р.).

В Університеті працює з 1983 р. на посадах: 1983 – 1988 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету; 1988 – 1992 р. – доцент кафедри порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин; 1992 – 1995 р. – доцент кафедри міжнародного приватного та митного права; 1995 – 2014 рр. – зав. кафедри міжнародного приватного права.

Член-кореспондент Академії правових наук України. Автор понад 300 наук. праць з проблем цивільного права та міжнародного приватного права. Організатор створення наук. школи міжн. приватного права. Внесок у відродження приватного права незалежної України. Один з авторів найважливіших приватноправових документів України, у тому числі – нового Цивільного кодексу України (1992 – 2003 рр.) та Закону України “Про міжн. приватне право” (1992 – 2005 рр.). Член наукових, спеціалізованих, редакційних рад, експерт чи консультант ряду міністерств, вищих судових інстанцій, комісій та робочих груп КМ України,  ВР України, громадських організацій, редакцій журналів тощо. Підготував понад 30 кандидатів та докторів наук.

Звання і нагороди: Заслужений юрист України (1999 р.), Почесна грамота МЗС України (2000 р.), Відмінник освіти (2004 р.), Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014), Почесна грамота КМ України (2018).

Основні праці:

«Международное частное право» (1985), «Совместные предприятия: регулирование труда» (1991), «Правовое регулирование международных трудовых отношений» (1992), «Цивільне право України: У 2-х т. (у співавт., 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2010, 2016), «Кодифікація приватного (цивільного) права України» (2000), «Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми» ( 2001), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2-х т.»  (у співавт., 2004, 2005, 2006), «Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона)» (2006), «Нариси міжнародного приватного права» (2007), «Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону» (2008), «Міжнародне приватне право у Київському університету: у 2 т.» (2009), «Міжнародне приватне право: підручник» (2012, 2013, 2014), «Нариси міжнародного приватного права. Випуск 3» (2014), Міжнародне приватне право. Закордонні наукові дослідження» (2013, 2016, 2017)

Бірюков Олександр Миколайович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

Дисципліни: «Конкурсне право», «Транскордонне банкрутство», «Міжнародне приватне право», «Цінні папери».

Сфера наукових інтересів: порівняльне і транскордонне банкрутство, міжнародне приватне право, цінні папери.

Освіта: закінчив у 1984 р. з відзнакою факультет економіки і права Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби з кваліфікацією магістра юридичних наук та перекладача з англійської мови і хінді. Захистив у 1999 р. в Київському національному університеті кандидатську дисертацію, присвячену порівняльному банкрутству, та докторську на тему транскордонних банкрутств у 2010 р. Автор понад 260 публікацій, у тому числі близько 25 публікацій іноземними мовами: англійською, польською, російською, китайською. Є автором книги «Law and Legal System of Ukraine» і брошури «Research Guide to Ukrainian Law», що вийшли друком у США. Нагороджений Пам’ятною медаллю Інституту міжнародних відносин (2012 р), Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.), відзначений почесним званням Полковник Кентуккі (1997 р.).

Основні праці:

 1. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства. Глава 13 //  Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. – 2-ге видання. – К.: Алерта, 2014. – С. 287–296 (656 с.).
 2. Бірюков О.М. 新近民法法典化语境中的私法二元论:乌克兰的视角 // 转型时期的法律变革与法律文化 – 后苏联国家法律移植的审视 (Доктрина дуалізму приватного права у контексті сучасної кодифікації цивільного права: Україна // Перетворення у сфері права і культури у період трансформації: у фокусі трансплантація пострадянських країн. - 清华大学出版社 北京 Shanhai: Tsinghua University Press, 2011. – С. 251-280 (385 с.).
 3. Władza sądownicza we wspуłczesnej Ukrainie / Transformacja w Polsce i na Ukrainie: Wybrane aspekty // Рod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. – Wrocław, 2010. – С. 467–478 (752 с.).
 4. Вiryukov Alexander. Recent Bankruptcy Law Developments in Ukraine: From Socialist Traditions to Market Oriented Format // Contemporary Issues on Public International and Comparative Law, ed. Centus Nweze (англійською мовою). - USA, Florida, Lake Mary: Vandeplas Publishing Co., 2009. – 786 p.
 5. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика: монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 276-309.

Муравйов Віктор Іванович

 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

Дисципліни: право Європейського Союзу; правове регулювання внутрішнього ринку ЄС; право зовнішніх зносин ЄС

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, європейське приватне право.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин і міжнародного права. Захистив кандидатську дисертацію у 1981р. і докторську дисертацію у 2003 р.

1999-2003 рр. – завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин; 2003-2018 рр. – завідувач кафедри прівняльного і європейського права. Академік Української технологічної академії.

Автор понад 200 наукових публікацій, куди входять монографії, підручники, практичні посібники, статі тощо. Підготував понад 40 кандидатів і докторів наук. Виступає експертом і консультантом низки міністерств, Верховного Суду України.

Звання і нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999); Заслужений працівник освіти України (2017).

Основні праці:

 1. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика): монографія. – К.: Академ-Прес, 2002. – 426 с.
 2. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу. Підручник -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2007.
 3. Європейське право: право Європейського Союзу: підручник: у 4-х кн. / за заг. ред. В.І.Муравйова. – К.: Ін Юре. 2015.
 4. Muraviov V. Interaction of the Law of Ukraine and the European Union // The Interactions of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. – L.: Wilday, Simmonides&Hill, Publishers. 2015.
 5. Muraviov V. Grund-und Menschenrechte in der Ukraine // Hundbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IX. - Heidelberg. C.F.Muller GmbH, 2016.
 6. Muraviov V. The Supranational Character of the European Union Associations with Third Countries //Limitations of National Sovereignty through European Integration. -  Springer Dordrecht, 2016.
 7. Muraviov V. European Integration and Europeanization of the National Legislation of the Associated Countries (the example of Ukraine) // The European Union – What Is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. - Koln. Wolters Kluwer, 2018
 8. Muraviov V. Realization of the Association agreement between the European Union and Ukraine: means and legal tools: monograph. – Berlin, 2019. 104 p.

Цірат Геннадій Артурович

 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж», «Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес».

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародний цивільний процес, право міжнародної торгівлі.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1989 р.).

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Виконання іноземних арбітражних рішень» (спеціальність 12.00.03), у 2015 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу» (спеціальність 12.00.03).

Основні праці:

 1. «Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. Монографія. К.: Довіра, 1997. – 367 с.;
 2. International Protection of Foreign Investmens in Ukraine. (Міжнародний захист іноземних інвестицій). Розділ. Yorkhill Law Publishing. Salzburg, Austria, 1999. CD. – 80 с.;
 3. Міжнародний комерційний арбітраж. Навч. посіб. – К.: Істина, 2002. – Бібліогр. : 304 с.;
 4. Tsirat Gennadii. Ukraine / Gennadii Tsirat. Anna Tsirat // International Civil Procedure. Second Edition. Gen. Ed. Dennis Campbell. Ed. Christian Campbell. – Juris, 2011. – P. 1– 48.;
 5. Tsirat Gennadii. Civil procedure in Ukraine / Gennadii Tsirat. Anna Tsirat. – Kluwer Law International B.V. The Netherlands. – 2012. – 202 p.;
 6. Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації. Монографія. / Г.А.Цірат. – Харків. Видавництво Іванченка І.С. – 2013. – 482 с.
 7. Міжнародний комерційний арбітраж. Навч. посіб. / Г.А.Цірат. К.: Алерта. 2019. – 410 с.
 

Виговський Олександр Ігорович

 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне фінансове право», «Порівняльне та міжнародне акціонерне право», «Банківське право», «International Financial Law», «Comparative Civil Law».

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, міжнародне фінансове право, банківське право, корпоративне право.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2002 р.).

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання застави цінних паперів» (спеціальність 12.00.03), у 2012 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві» (спеціальність 12.00.03).

Основні праці:

 1. Новели акціонерного законодавства. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстініан, 2009. – 888 с.
 2. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві. Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 492 с.
 3. Textbook on International Financial Law. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 517 с.

Галущенко Герман Валерійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес», «Міжнародне торгівельне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Вирішення інвестиційних спорів».

Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, інвестиційне право.

Освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка (1995 р.). Захистив кандидатську дисертацію «Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах» (2002).

 • Заслужений юрист України. Нагороджений Почесною грамотою МЗС України (2002), Почесною грамотою Президента України (2003), Орденом Данила Галицького (2009).
 • Входить від України до списку арбітрів Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).
 • Експерт Європейської комісії за програмою «Дослідження механізмів боротьби з відмивання коштів в Росії, Україні та Молдові».
 • Член Американської Асоціації Міжнародного права.
 • Віце-президент з питань боротьби з корупцією та корпоративної відповідальності, Український національний комітет Міжнародної торгової палати.
 • Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника.

Основні праці:

 1. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу: монографія. К., 2005;
 2. Очерки международного частного права. 2006 (у співавт.);
 3. Закон України «Про міжнародне приватне право». К., 2008 (коментар);
 4. Енциклопедія цивільного права, К., 2009 (у співавт.); «International Investment Law and Arbitration». К.: 2014.

Козьяков Сергій Юрійович

 

 

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Приватна юридична практика», «Порівняльне конкуренційне право».

Сфера наукових інтересів: корпоративне право, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адвокатура, юридична практика.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1983 р.). У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль Організації Об`єднаних Націй у забезпеченні виконання норм міжнародного права». Присвоєно вчений ступінь кандидата юридичних наук. Науковий керівник дисертації – професор І.І. Лукашук.

Наукова і науково-експертна діяльність

Є автором наукових і науково-експертних публікацій, в тому числі в закордонних виданнях. Також є членом редколегій низки наукових юридичних журналів.

В 1990-2014 роках брав участь у розробці багатьох проектів законів України. Був членом робочих груп з розробки проектів законів «Про зовнішньоекономічну діяльність України», «Про захист нових сортів рослин», законодавства України про приватизацію державного і комунального майна.

З 2005 року як член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права працював над проектом Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів, проектами законів України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

З жовтня 2014 року є членом Ради з питань судової реформи, утвореної на підставі указу Президента України. Працює над проектами законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» та інших законів, які регулюють діяльність судової системи України.

Неодноразово брав участь як експерт з українського законодавства і міжнародного права у вирішенні судових спорів в іноземних і міжнародних судах, а також міжнародних комерційних арбітражах.

Здійснював свою професійну діяльність як член консультативної групи Комісії із зовнішньоекономічних зв’язків Верховної Ради України, член консультативної групи Київської міської державної адміністрації, член Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій при Президентові України, член громадської колегії Державної податкової адміністрації України, член Громадської ради Міністерства юстиції України, радник Міністра оборони України, член Громадської ради при Службі безпеки України.

Серьогін Олександр Юрійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн», «Міжнародне авторське право», «Правове регулювання міжнародної торгівлі послугами» (англ.).

Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, правове регулювання туристичної діяльності.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.).

Основні праці:

 • Серьогін О.Ю., Бургуані Т., Рогачова Г.А. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів. – К., 2003.
 • Попереджувальне маркування, іноземні громадяни, іноземці, суверенітет, легалізація, рекомендація // Енциклопедія цивільного права України. – Київ, ТОВ «Вид.дім ІнЮре», 2009.–952с.
 • Сучасні проблеми правового регулювання міжнародних туристичних відносин. // Міжнародне приватне право в Київському Ун-ті. Том 2. Антологія. – Київ, ВПЦ «Київський ун-т», 2009. – 791 с.
 • Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону. Ст. 16-23, 44-47. // Харків, вид-во ТОВ «Одіссей», 2008. – 352с.
 • Постатейний науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. Ч.2. Гл. 63-65, 78-81. // Київ, вид-во Юстініан, 2005. – 1008 с.
 • Постатейний науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. Ч.1. Гл.42. // Київ, вид-во Юстініан, 2005. – 680 с.

Черняк Юлія Валеріївна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: доцент, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Дисципліни: «Порівняльний цивільний процес», «Латинський нотаріат» та спеціальний курс «Міжнародний цивільний процес».

Напрями наукових інтересів: міжнародний цивільний процес, міжнародне сімейне право, нотаріальне провадження за участю іноземців.

Освіта: закінчила юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000 р.), магістр права, диплом з відзнакою.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію – «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України». У 2019 році захистила докторську дисертацію – «Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів».

У Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка: 2007-2009 – науковий співробітник науково-дослідної частини ІМВ, 2009-2010 – асистент каф. міжнародного приватного права ІМВ; з 2011 р. – доцент каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Основні праці: Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу з розгляду сімейних спорів: Монографія. – К.: Алерта, 2018; Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України: Монографія. – К.: Прецедент, 2008; Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: за ред. Фурси С.Я. – К.: КНТ, 2010 (у співавтор.); Міжнародне приватне право: Підручник: за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2013, 2014 (у співавтор.).

Проходила стажування в Інституті Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (м. Гамбург) і в Академії Європейського права (м. Трір).

Попко Євген Вікторович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: «Порівняльне страхове право», «Правове регулювання ЗЕД», «Міжнародне спортивне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, страхові правовідносини, міжнародне спортивне право, право міжнародної торгівлі, європейське приватне право.

Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2012 р.).

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридична природа актів Ради Європи» (спеціальність 12.00.11).

Основні праці:

 1. «Рада Європи: інституційна структура та система права: монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 287 с. Монографія;
 2. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти: Монографія / за заг. ред. В. Копійки і М. Дорошка. – К.: ВПЦ «Київський університет». 2017. – 623 с. Наукове видання (у співавторстві).
 3. Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 504 с. Наукове видання (у співавторстві).

Лазаренко Микола Миколайович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльний цивільний процес».

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (2014 р.).

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві» (спеціальність 12.00.03).


Новосельцев Ілля Ігорович

 

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (Україна), доктор права (Франція)

Посада: асистент

Дисципліни: «Право інтелектуальної власності і право міжнародної торгівлі», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правові аспекти міжнародного підприємництва».

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, міжнародне приватне право, неплатоспроможність та банкрутство, транскордонна неплатоспроможність, право міжнародної торгівлі.

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет правознавства (2004 р.).

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Транскордонна неплатоспроможність у міжнародному приватному праві» (спеціальність 12.00.03), у 2015 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора права (Франція) на тему: «Критерії неплатоспроможності  у праві Франції, України та ЄС» (спеціальність «приватне право»).

Основні праці:

 1. Новосельцев І.І., глава XX. Міжнародний захист промислової власності (торговельні марки, сорти рослин, винаходи, ноу-хау, комерційні таємниці); Захист промислової власності, що належить нерезидентам в Україні, с. 404-416 // Міжнародне приватне право. Спеціальна частина: навчальний посібник (для студентів вузів) під ред. А.С.Довгерта і В.І.Кісіля, 2-е видання, Київ, Alerta, 2014, - 656 с .;
 2. Ілля Новосельцев, IP-ліцензування та неплатоспроможність // Міжнародна асоціація захисту інтелектуальної власності, AIPPI, Україна, питання Q241, с.1-15, 2014 // http://aippi.org;
 3. Ілля Новосельцев, Транскордонна неплатоспроможність у міжнародному приватному праві: Монографія / Науковий ред. Тетяна Сліпчук, 2 видання, перероблена, додана та розроблена – Київ, під ред. Art-economy, 2013. – 208 с .;
 4. Ілля Новосельцев, глава VI. Міжнародний захист промислової власності (торговельні марки, сорти рослин, винаходи, ноу-хау, комерційні таємниці), с. 121-136 // Міжнародне приватне право. Спеціальна частина: навчальний посібник (для студентів вузів) під ред. А.С. Довгерта і В.І.Кісіля, Київ, Alerta, 2013, - 400 с .;
 5. Ілля Новосельцев, Виключення із захисту авторських прав та дозволених видів авторського права в галузі високих технологій та цифрових технологій // Міжнародна асоціація захисту інтелектуальної власності, AIPPI Review, Україна, питання Q216B, 3 червня 2011 р. // http://aippi.org.