Викладачі

Викладачі

Калакура Віктор Ярославович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: завідувач кафедри
Дисципліни: „Порівняльне цивільне право”, „Страхове право”, „Міжнародне приватне право”, „Міжнародне сімейне право”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право, страхове право.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1986 р.).
 

Довгерт Анатолій Степанович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: професор
Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1977 р.).
В Університеті працює з 1983 р. на посадах: 1983-1988 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету; 1988-1992 р. – доцент кафедри порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин; 1992-1995 р. – доцент кафедри міжнародного приватного та митного права; 1995 р. – зав. кафедри міжнародного приватного права.
Член-кореспондент Академії правових наук України.
Автор понад 300 наук. праць з проблем цивільного права та міжнародного приватного права. Підготував понад 20 кандидатів та докторів наук.
Виступає експертом та консультантом низки міністерств, комісій Верховної Ради України, Верховного Суду України та Президента України.
Звання і нагороди: Заслужений юрист України (1999 р.); Почесна грамота МЗС України (2000 р.). Відмінник освіти (2004 р.)
Основні праці:
Довгерт А.С. Актуальні проблеми методології приватного права: Колективна монографія./ За заг. ред. О.Д. Крупчана. – К.: Науково - дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2005.
Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Отв. ред. проф. А.Довгерт. – К.: Істина, 2006.- 1006 с. (власна частина - 0,5 д.а.,  редагування).                                                  
Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. / Керівник авторського колективу та відповідальний редактор проф. А.С.Довгерт. – К.: Істина, 2006. – 928 с.
Довгерт А.С. Проблеми систематизації приватного права України та Європи: монографія / за заг. ред. Ю.В. Білоусов. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2009. – 204 с.
 Довгерт А.С. Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій: монографія. – К., 2013.
Довгерт А.С. Современное международное право России и Евросоюза: монографія. – Книга первая / под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицина-Светланова, А. Трунка. - М.: Норма, 2013. – 656 с.

Кисіль Василь Іванович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: професор
Дисципліни: „Порівняльне цивільне право”, „Міжнародне приватне право”, „Актуальні проблеми міжнародного приватного права”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право (власність, зобов’язання), сімейне право, міжнародне приватне право.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1976 р.).
Професор В.І.Кисіль захистив кандидатську дисертацію у 1980 р. та докторську на тему «Механізми колізійного регулювання у сучасному міжнародному приватному праві» у 2001 р. Певним підсумком досліджень стала монографія В.І.Кисіля «Міжнародне приватне право: питання кодифікації» (2000 р.). Книга є однією з найкращих праць з МПрП на рубежі століть.
В.І. Кисіль є членом Київської міської колегії адвокатів, членом громадської ради при Міністерстві юстиції України, членом Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президенті України, членом Науково-консультаційних рад при Верховному суді України, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, членом Постійного Третейського Суду в Гаазі.
Основні праці:
Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство. – Київ, 1990. – 47 с.
Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. - К.: Україна, 2000. - 429 с.
Кисіль В.І. Міжнародне приватне право. Питання кодифікації: Моногр. / 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Україна, 2005. - 480 с.
Кисіль В.І. Науково-практичний коментар Закону / за ред. Доктора юридичних наук, проф. А. Довгерта. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 352 с. – (Коментар до Ст. 1, 2, 13 (спільно з Щіткою М.В.), 3, 9-12,14,15, Преамбула, Прикінцеві положення).
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2012. – 376 с.

Козьяков Сергій Юрійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Антимонопольне право”, „Приватна юридична практика”, „Адвокатура в Україні”, „Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
Сфера наукових інтересів: корпоративне право, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адвокатура, юридична практика.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1983 р.).
 

Бірюков Олександр Миколайович 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: професор
Дисципліни: «Порівняльне і транскордонне банкрутство»,  «Міжнародне приватне право»,  «Комерційне право».
Сфера наукових інтересів: порівняльне і транскордонне банкрутство, міжнародне приватне право, цінні папери.
Освіта: закінчив у 1984 р. з відзнакою факультет економіки і права Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби з кваліфікацією магістра юридичних наук та перекладача з англійської мови і хінді.
Захистив у 1999 р. в Київському національному університеті кандидатську дисертацію, присвячену порівняльному банкрутству, та докторську на тему транскордонних банкрутств у 2010 р.
Автор має понад 200 наук. праць, у тому числі більше 20 публікацій іноземними мовами: англійською, польською, російською, китайською. Він є автором книги «Law and Legal System of Ukraine» і брошури «Research Guide to Ukrainian Law», що вийшли друком у США.
Бірюков О.М. отримав низку грантів на проведення наукових досліджень у США (1994-95 р., та 1997 р.), Італії (УНІДРУА, 1996 р.), був стипендіатом Програми ім. сенатора Фулбрайта (США, 2000-01 р.), у 2009 р. отримав грант від Міжнародної організації INSOL на проведення досліджень у сфері порівняльного і міжнародного банкрутства.
Бірюков О.М. у 2011 р. був нагороджений Пам’ятною медаллю Інституту міжнародних відносин, у 2012 р. – Грамотою Київського університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
Основні праці:
Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика: монографія. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 276-309.
Вiryukov Alexander. Recent Bankruptcy Law Developments in Ukraine: From Socialist Traditions to Market Oriented Format // Contemporary Issues on Public International and Comparative Law, ed. Centus Nweze (англійською мовою). - USA, Florida, Lake Mary: Vandeplas Publishing Co., 2009. – 786 p.
Бірюков О.М. Судова влада в сучасній Україні // Трансформація в Польщі і в Україні: Вибрані аспекти (укр. мовою). - Вроцлав, за ред. Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика, 2010. – C. 103 –113. (752 с.)
Бірюков О.М. 新近民法法典化语境中的私法二元论:乌克兰的视角 // 转型时期的法律变革与法律文化 – 后苏联国家法律移植的审视  (китайською мовою) (Доктрина дуалізму приватного права у контексті сучасної кодифікації цивільного права: Україна // Перетворення у сфері права і культури у період трансформації: у фокусі трансплантація пострадянських країн. - 清华大学出版社 北京 Shanhai: Tsinghua University Press, 2011. – С. 251-280 (385 с.)
Бірюков О.М. Законодавство про банкрутство: Збірник нормативних матеріалів і аналітичних статей - К.: Юстініан, 2003. – 456 с.

Цірат Геннадій Артурович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Міжнародний комерційний арбітраж”, „Міжнародне приватне право”, «Міжнародний цивільний процес».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, комерційний арбітраж, міжнародний цивільний процес.
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1988 р.).
Основні праці:
Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч. посібник. – К., 2002
 

Криволапов Богдан Михайлович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Порівняльне цивільне право”, „Міжнародне валютне та торговельне право”, „Міжнародне комерційне право”, „Міжнародне право промислової власності”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, валютне право, банківське право.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1993 р.).
Основні праці:
Криволапов Б.М.  Позовна давність в міжнародному приватному праві: Навчальний посібник. – К., 2001
Криволапов Б.М. Позовна давність в міжнародному приватному праві (рос.) – К., 2002
Криволапов Б.М., Забара І.М. Право інтелектуальної власності: Збірка матеріалів до курсу. – К., 2003
 

Серьогін Олександр Юрійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Актуальні проблеми міжнародного приватного права”, «Міжнародне авторське право», «Міжнародне право промислової власності», «Право та економіка (у т.ч. інтелектуальна власність)».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, правове регулювання туристичної діяльності.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.).
Основні праці:
Серьогін О.Ю., Бургуані Т., Рогачова Г.А. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів. – К., 2003.
Попереджувальне маркування, іноземні громадяни, іноземці, суверенітет, легалізація, рекомендація // Енциклопедія цивільного права України. – Київ, ТОВ «Вид.дім ІнЮре», 2009.–952с.
Сучасні проблеми правового регулювання міжнародних туристичних відносин. // Міжнародне приватне право в Київському Ун-ті. Том 2. Антологія. – Київ, ВПЦ «Київський ун-т», 2009. – 791 с.
Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону.
Ст. 16-23, 44-47. // Харків, вид-во ТОВ «Одіссей», 2008. – 352с.
Постатейний науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. Ч.2. Гл. 63-65, 78-81. // Київ, вид-во Юстиніан, 2005. – 1008 с.
Постатейний науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. Ч.1. Гл.42. // Київ, вид-во Юстиніан, 2005. – 680 с.

Галущенко Герман Валерійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: „Міжнародне приватне право”, «Міжнародний цивільний процес», «Міжнародно-правові питання зовнішньої політики України», «Міжнародний комерційний арбітраж».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, інвестиційне право.
Освіта: Львівський державний університет (1995 р.).
Основні праці:
Г.В. Галущенко. Питання міжнародного приватного права в міжнародних договорах України про правову допомогу.- К., 2005
 

Виговський Олександр Ігорович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: «Банківське право», «Міжнародне фінансове право», «Міжнародний комерційний арбітраж».
Сфера наукових інтересів: корпоративне право, банківське право, міжнародне фінансове право.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001 р.).
Основні праці:    
Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві: монографія / О.І. Виговський. – Х.: СПДФО Чальцев О.В., 2011. – 476 с.
Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до Закону України "Про акціонерні товариства" / О.І. Виговський. – К.: Юстініан, 2009. – 880 с.
Виговський О.І. Колізійні норми речового права: Розділ V (ст.ст. 38-42) / О.І. Виговський // Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону; за ред. доктора юридичних наук, проф. А.С. Довгерта. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 178-194.
Виговський О.І. Проблеми та перспективи міжнародної уніфікації вексельного права / О.І. Виговський // Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2-х тт.; за ред. проф. А.С. Довгерта. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Т. 2: 1992-2007. – С. 346-366.
Виговський О.І. Колізійні питання обігу боргових цінних паперів в міжнародному приватному праві / О.І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К.: "Логос", 2011. – №8-9. – С.81-86.

Черняк Юлія Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: доцент
Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Латинський нотаріат», спеціальні курси «Порівняльний цивільний процес», «Міжнародний цивільний процес», курс «International Civil Procedure» в рамках англомовної магістерської програми «International Litigation».
Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, міжнародний цивільний процес, нотаріат, міжнародне сімейне право.
Освіта: юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000 р.), магістр права, диплом з відзнакою. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію – «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України».
У Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка: 2007-2009 р. – науковий співробітник науково-дослідної частини ІМВ, 2009-2010 р. – асистент каф. міжнародного приватного права ІМВ; з 2011 р. – доцент каф. міжнародного приватного права ІМВ.
Автор понад 43 наук. праць.
Основні праці:
Монографія «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України». ¬¬- К.: Прецедент, 2008; «Міжнародний цивільний процес України»: Навчальний посібник і практикум (за ред. Фурси С.Я.). – К.: КНТ, 2010; посібник «Сімейне законодавство України: Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю» (у співавторстві із д.ю.н. Ромовською З.В.). -К: Прецедент, 2006; є членом авторського колективу Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України за редакцією О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця (К.: Юрінком Інтер, 2005) – Глава 6. «Опіка та піклування» (у співавторстві з О.С. Захаровою) та співавтором Науково-практичного коментаря до Закону України 2005 р. «Про міжнародне приватне право» за редакцією А.С. Довгерта (Х.: Одісей, 2008).

Покачалова Альона Геннадіївна 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Посада: асистент
Дисципліни: „Міжнародне приватне право”, «Порівняльне цивільне право».
Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, міжнародне сімейне право.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2007 р.), магістр права. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення зобов’язань в міжнародному приватному праві».
 

Лазаренко Микола Миколайович

Посада: асистент

Дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльний цивільний процес»

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (магістр правознавства, диплом з відзнакою), 2014 р.