Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

1 курс
 
1. Вступ до спеціальності «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (4,0)
 
Курс присвячений розкриттю природи і суті міжнародних відносин як явища суспільного життя, історичної та політичної категорії, самостійної науки на основі сучасних теоретико-методологічних підходів.
 
2. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (3,0)
 
Курс включає розгляд основних періодів історії міжнародних відносин і дипломатії з найдавніших часів до 1789 року.
 
3. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (3,0)
 
Курс присвячений вивченню загальних принципів і підходів до організації наукової роботи та здійснення наукових досліджень. Необхідність викладання такого курсу обумовлена ​​вимогами до університетських освітніх курсів і необхідністю підготовки студентів до самостійного виконання численних наукових робіт.
 
2 курс
 
4. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1789-1917) (3,0)
 
Даний курс присвячений вивченню історичних форм дипломатії і зовнішньої політики держав в період з 1789 по 1917 роки.
 
5. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1917-1945) (4,0)
 
Курс присвячений розкриттю основних тенденцій розвитку світової політики і особливостей нової післявоєнної системи міжнародних відносин, створеної на основі побудови міжнародного суспільства за допомогою універсальної організації з підтримання миру.
 
6. ОСНОВИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ (2,0)
 
Даний курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів світової політики, розкриття змісту специфічних понять і підходів, що використовуються світовою наукою у вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені.
 
3 курс
 
7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА ПОЛІТИКА (1945-1979) (3,0)
 
Курс присвячений вивченню еволюції світової політики і МО в період з 1945 по 1979 рр, основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, спільної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних і міжнародно-правових досліджень з питань світової політики і міжнародних відносин.
 
8. КОНФЛІКТОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ (3,0)
 
Курс включає розгляд основних теоретичних підходів до вивчення міжнародних конфліктів; методологію наукових досліджень в конфліктології, проблеми управління конфліктами і теорію переговорів. В рамках курсу розглядаються проблеми поточної конфліктогенної ситуації в світі; типологія сучасних конфліктів і способи їх попередження.
 
9. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (до 1991р.) (5,0)
 
Курс присвячений ознайомленню студентів з основними етапами української державності і пов'язаними з цим зовнішньополітичними проблемами.
 
10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (2,0)
 
Курс присвячений вивченню особливостей екологічної проблематики в міжнародних відносинах. Особливий акцент робиться на принципах екологічної безпеки, міжнародний екологічний режим (Кіотський, пост-Кіотський і т.п.) і альтернативи йому, екологічних конфліктах, боротьбі за ресурси і маршрутах транспортування, водних ресурсах і т.д.
 
11. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА ПОЛІТИКА (1980-2013) (4,0)
 
Курс присвячений вивченню еволюції світової політики і МО в кінці ХХ - на початку ХХІ ст., Основних теорій, доктрин і концепцій світової політики, спільної міжнародної проблематики, регіональної специфіки, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних і міжнародно-правових досліджень з питань світової політики і МО.
 
12. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (1991-2013) (2,0)
 
В курсі розглядаються новітні події української зовнішньої політики, дається оцінка останнім тенденціям її формування та розвитку, розкривається зміст її регіональних і змістовних напрямків, робиться прогностична спроба визначення ролі і місця України на світовій арені в XXI ст.
 
13. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США (4,0)
 
Курс присвячений ознайомленню студентів із зовнішньополітичними концепціями і доктринами американської зовнішньої політики.
 
14. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЇ (2,0)
 
Курс присвячений висвітленню основних тенденцій та особливостей формування і реалізації зовнішньої політики держав, що входять в СНД. В його рамках розглядаються основні елементи зовнішньої політики держав, структури МО на пострадянському просторі.
 
15. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (2,0)
 
Курс присвячений вивченню природи і закономірностей розвитку міжнародних відносин на пострадянському просторі, особливостей формування міждержавних структур співробітництва нових незалежних держав, місця і ролі регіону СНД в сучасних міжнародних відносинах, положень міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних і міжнародно-правових досліджень з питань світової політики і міжнародних відносин на пострадянському просторі.
 
4 курс
 
16. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПИ (5,0)
 
Курс присвячений вивченню зовнішньої політики трьох провідних країн - Великобританії, Франції і ФРН. Це пояснюється особливою роллю цих держав не тільки в європейській політиці, а в міжнародних відносинах.
 
17. транснаціональних акторів В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ (3,0)
 
Курс присвячений вивченню світової політики крізь призму діяльності транснаціональних акторів. Аналізується діяльність конкретних транснаціональних акторів: ТНК, діаспор, терористичних організацій. Аналізуються фундаментальні міжнародно-політичні дослідження з питань світової політики і транснаціональних відносин.
 
18. регіоналізму та РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ (2,0)
 
Предметом навчальної дисципліни є регіональні системи міжнародних відносин і процес регіоналізації в міждержавних відносинах.
 
19. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА США (2,0)
 
Курс присвячений ознайомленню студентів із зовнішньополітичними концепціями і доктринами американської зовнішньої політики.
 
20. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЇ (2,0)
 
Даний курс присвячений вивченню характеру і складових зовнішньої політики Росії на європейському напрямку, принципів її формування.
 
21. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЄС (2,0)
 
Курс спрямований на вивчення загальної зовнішньої політики і загальної політики безпеки ЄС, визначення її значення для розвитку інтеграційних процесів в Європейському Союзі.
 
2 курс магістратури
 
22. СВІТОВИЙ РИНОК озброєнь і КОНВЕРСІЯ У МО (2,0)
 
Курс спрямований на висвітлення основних теоретичних і практичних аспектів ролі і місця проблем демілітаризації і конверсії в міжнародних відносинах, багатосторонності проблем демілітаризації і конверсії в залежності від політико-системної еволюції міжнародних відносин і поточної внутрішньополітичної ситуації, закономірностей цих явищ в конкретних міжнародно-політичних системах.
 
23. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (2,0)
 
Курс присвячений поглибленому вивченню місця і ролі України в європейському міжнародно-політичному просторі, політики держави на європейському, євроатлантичному та євразійському напрямі.
 
24. НАЦІОНАЛІЗМ В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ (2,5)
 
Даний курс присвячений вивченню феномена націоналізму: його витоків, еволюції, форм і проявів, а також ознайомленню з теоретичними підходами в дослідженнях націоналізму, зокрема в контексті його впливу на міжнародні відносини.