Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби

В нижньому ряду зліва направо: к.політ.н, доц. Петюр Р.К., к.політ.н, доц. Сапсай А.П., д.і.н., проф. Яковенко Н.Л., д.і.н., проф. Матвієнко В.М., д.політ.н., проф. Скороход Ю.С., к.і.н., доц. Шинкаренко Т.І., к.політ.н., доц. Ковтун О.Ю.

У верхньому ряду зліва направо: асп. Бомбандьорова Т., асп. Ткач Т., ст. лаб. Сенько В.К., ас. Опанасюк О.І., ас. Кузнєцова К.І., асп. Балюк Н.

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби створена у 1992 році для забезпечення ґрунтовного вивчення в Інституті міжнародних відносин основ дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, історії української дипломатії, теорії та практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних універсальних, регіональних та спеціалізованих міжнародних організацій), дипломатичної практики спеціальних місій, міжнародних конференцій, нарад тощо, що є невід’ємною складовою підготовки фахівців для сфери зовнішніх зносин, в тому числі кадрів для зовнішньополітичної служби України.

Науковий потенціал кафедри складають 9 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 3 доктори наук: д.і.н., професор В.М. Матвієнко; д.політ.н., професор Ю.С. Скороход; д.і.н., професор Н.Л. Яковенко; 4 кандидати наук: к.і.н., доцент Т.І. Шинкаренко, к. політ.н, доцент О.Ю. Ковтун, к.політ. н., доцент А.П. Сапсай та к. політ. н., доцент Р.К. Петюр, асистенти О.І. Опанасюк і К.І. Кузнєцова.

Крім того, для викладання окремих дисциплін на кафедру запрошуються видатні вчені та досвідчені українські дипломати. Так, лекції з навчального курсу „Історія України (Дипломатична історія України)” читає доктор політичних наук, професор В.І. Головченко. Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України, кандидат історичних наук, доцент М.А.Кулінич читає лекції в рамках таких дисциплін, як „Етнокультура і дипломатія країн світу”, „Великі держави в міжнародних організаціях”, "Дипломатична робота та дипломатичні документи"  та „Галузева дипломатія” для спеціалістів і магістрів спеціалізації „Міжнародні організації та дипломатична служба”.

Завідувачі кафедри

Кулінич Микола Андрійович (1992-1994 рр.)

Кандидат історичних наук, професор. Заступник директора Інституту міжнародних відносин (1991-1994). Радник, Радник-посланник Посольства України в Японії (1994-1998). Радник-посланник Посольства України в Республіці Корея (2001-2003). Ректор Дипломатичної академії при МЗС України (2003-2006), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії (з 2007 р.)

Гуменюк Борис Іванович (1995-2003 рр.)

Доктор історичних наук, професор. Заступник директора Інституту міжнародних відносин (1990-1991). Ректор Дипломатичної академії при МЗС України (1996-2003, 2007-2012). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр (2003-2007, з 2012 р. по теперішній час)

Матвієнко Віктор Михайлович (з 2003 року)

Доктор історичних наук, професор.

Заступник директора Інституту міжнародних відносин (з 1997 р.).

Заслужений працівник освіти України (2009 р.).

У різний час на кафедрі працювали:

Бруз

Володимир Семенович

Професор, доктор історичних наук

Заступник директора Центру проти апартеїду Політичного департаменту Секретаріату ООН (1983-1990), відповідальний секретар Національного комітету з підготовки та святкування 50-річчя ООН (1993-1995), член урядової делегації України на 49-й та 50-й сесії ГА ООН (1994-1995)

Решетняк Микола

Постійний Представник України при ЮНЕСКО (1977-1983)

Рилач

Валерій Олександрович

Доцент кафедри, кандидат історичних наук

Перший секретар, Радник Посольства України у Франції (1993-1998), Радник-посланник Посольства України в Росії (2000-2001), Радник Посольства України в Ліванській Республіці (2001-2002), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ліванській Республіці (2002-2005), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туніській Республіці (з 2007 р.)

Кудряченко

Андрій Іванович

Професор, доктор історичних наук

Директор Інституту всесвітньої історії НАН України, Радник-посланник Посольства України у ФРН (1997-2000)

Резніченко

Віталій Іванович

Доцент, кандидат історичних наук

Завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу

Чекаленко

Людмила Дмитрівна

Професор, доктор політичних наук

Перший секретар Посольства України в Російській Федерації (1998-2002)

Рижков Микола Миколайович

Професор, доктор політичних наук

 

Зленко Валентина Андріївна

Професор, доктор історичних наук

Садовенко

Анатолій Павлович

Доцент, кандидат історичних наук

Науменко Галина Олексіївна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

Співробітник служб протоколу МЗС СРСР та УРСР, радник-протоколіст МЗС України

Гуменюк Алла Германівна

Науковий співробітник ІМВ, кандидат політичних наук

Сьомик

Тамара Володимирівна

Асистент, кандидат політичних наук

Шпакова

Наталія Вікторівна

Старший викладач, кандидат історичних наук

Грушова

Алла Тарасівна

Асистент, кандидат політичних наук

Гой

Володимир Анатолійович

Асистент

Синеутцький

Олег Миколайович

Асистент

Черінько Ігор Павлович

Асистент

В останні роки кафедрою міжнародних організацій і дипломатичної служби були запроваджені нові навчальні курси:

 • Дипломатія України;
 • Інтеграційні процеси та об’єднання в сучасних міжнародних відносинах;
 • Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика;
 • Рада Європи в інтеграційних та демократизаційних процесах;
 • Міжнародні організації у сфері безпеки;
 • Міжнародні організацій та глобальні проблеми сучасності;
 • Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин;
 • Етнокультура та дипломатія;
 • Великі держави в міжнародних організаціях;
 • Галузева дипломатія;
 • Неурядові організації та лобістська діяльність у міжнародних відносинах;
 • Інститути регіональної інтеграції в Східній Європі (англомовний курс).

Контакти

 

Завідувач кафедри 

Матвієнко Віктор Михайлович, д.і.н., професор

Старший лаборант кафедри

Сенько Валентина Казимирівна

Електронна адреса imvmods-350@ukr.net
Контактні телефони

 

380(44) 481-45-13 

380(44) 481-45-91