Магістерська програма "Дипломатія і міжнародне співробітництво"

Освітня програма

«Дипломатія і міжнародне співробітництво»

 

Головною метою освітньо-професійної програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» є підготовка фахівців для діяльності в сфері міжнародних відносин і дипломатії та практичного здійснення міжнародного співробітництва.

Щоб переглянути презентацію програми, натисність на зображення нижче:

 

Керівник програми:

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Матвієнко Віктор Михайлович.

 

Кваліфікація, що присвоюється:

Освітня: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією «дипломатія і міжнародне співробітництво».

Професійна: експерт з суспільно-політичних питань (дипломатія і міжнародне співробітництво).

 

Профіль програми: Викладання всіх навчальних дисциплін здійснюватиметься українською мовою.

Цільова аудиторія програми – українські громадяни й іноземці (за умови володіння державною мовою після навчання на підготовчому факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка), котрі мають базову вищу освіту ОР «бакалавр» і «спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини», а також допускається прийом на навчання випускників освітнього рівня «бакалавр», здобутого за іншими спеціальностями, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування «Зовнішня політика та дипломатія України».

 

Підготовка студентів здійснюється за спеціалізацією:

 • Дипломатія і міжнародне співробітництво.

 

Предмети курсу магістерської програми.

Нормативні дисципліни:

 • Теорія та практика сучасної дипломатії;
 • Міжнародні організації  та глобальні проблеми сучасності;
 • Світова дипломатія;
 • Дипломатична служба та право зовнішніх зносин;
 • Дипломатичний протокол та професійна етика;
 • Іноземна мова;
 • Європейська політика, урядування, дипломатія;
 • Теорія і практика міжнародних переговорів;
 • Національна пам’ять у міжнародних відносинах;
 • Інтеграційні процеси та об’єднання;
 • Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин;
 • Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень;
 • Недержавні актори та лобістська діяльність в міжнародних відносинах.

 

Вступникам магістерської програми пропонується також вибірковий блок дисциплін, спрямованих на розвиток професійних навичок у сфері дипломатичного забезпечення міжнародного співробітництва. Успішне опанування вибіркових курсів (отримання середнього балу не нижче 75 зі 100) є передумовою присвоєння професійної кваліфікації випускникам магістерської програми.

Дисципліни вільного вибору студентів:

Спеціалізація «Дипломатія і міжнародне співробітництво»

 • Економічна дипломатія;
 • Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці;
 • Мова дипломатичних документів (практикум);
 • Публічна і культурна дипломатія;
 • Практична психологія в дипломатії;
 • Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва / Міжнародні організації в сфері безпеки;
 • Стратегічне планування в міжнародних відносинах / М’яка сила в міжнародних відносинах;
 • Зовнішньополітичні комунікативні технології / Віртуальна дипломатія.

Професійні компетенції, що формуються:

 • Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики та дипломатії.
 • Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини загалом і дипломатичне забезпечення міжнародного співробітництва зокрема.
 • Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини та дипломатичну взаємодію між міжнародними акторами у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
 • Поглиблені знання про теоретичні та прикладні дослідження міжнародних відносин, світової політики та дипломатії у політичній, економічній, юридичній науках, а також у міждисциплінарних дослідженнях.
 • Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики та дипломатії держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики та дипломатії, принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики та дипломатії.
 • Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну апробацію.
 • Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних відносин та світової політики та дипломатії,  професійно готувати аналітичні матеріали та довідки.
 • Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі, дипломатичні переговори, працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм практичного міжнародного співробітництва, працювати  з дипломатичними та міжнародними документами.
 • Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України.
 • Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних і локальних процесів, та місця в них України.
 • Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики та дипломатії (зокрема, щодо врегулювання міжнародних і внутрішньодержавних конфліктів).
 • Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин..

З метою набуття студентами практичних навичок у навчальному плані магістерської програми передбачено проходження виробничої (переддипломної) практики впродовж семестру без відриву від навчальних занять у територіальних і функціональних підрозділах МЗС України (згідно з Договором про співробітництво між Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міністерством закордонних справ України від 30 травня 2017 р.).

Наші випускники можуть працювати в наступних установах:

 • центральні органи влади, що здійснюють повноваження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії (Міністерство закордонних справ України, Адміністрація Президента України, Кабінет міністрів України, департаменти міжнародного співробітництва інших міністерств і відомств України);
 • департаменти міжнародного співробітництва місцевих органів влади;
 • міжнародні міжурядові організації (організації системи ООН, регіональні організації);
 • неурядові міжнародні організації;
 • українські компанії, що здійснюють міжнародну діяльність;
 • представництва транснаціональних компаній;
 • заклади вищої освіти, академічні установи України та зарубіжних країн;
 • українські та міжнародні аналітичні, дослідницькі та консалтингові агентства.

Форма навчання:

Денна

 

Термін навчання:

1 рік 4 місяці

 

Студенти магістерської програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» також користуються можливостями академічної мобільності Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що передбачено угодами з навчальними закладами Азербайджану, Бангладеш, Боснії та Герцеговини, Бельгії, Греції, Грузії, Індії, Іспанії, Італії, Казахстану, Китаю, Кіпру, Литви, Марокко, Німеччини, Польщі, США, Угорщини, Узбекистану, Франції, Хорватії ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ.