Публікації

В. І. Головченко, В. М. Матвієнко
Дипломатична історія України
 
У підручнику за проблемно-хронологічним принципом і компаративним підходом розглянуто головні періоди дипломатичної історії України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Міжнародно-політичне становище українських земель і державних організмів, що існували на їхній території, а також особливості здійснення ними зовнішньополітичної діяльності розкриваються на тлі загальноєвропейської та світової історії, в контексті вітчизняних концепцій елітарності.

Міжнародні організації : підручник / В. В. Копійка, , Ю. С. Скороход, , В. М. Матвієнко [та ін.] ; за ред. В. В. Копійки ; кер. авт. кол. В. М. Матвієнко
 
Розкрито основні поняття, терміни та категорії, що становлять суть теорії міжнародних організацій, розглянуто їх принципи та механізми функціонування. Подано інформацію про історію створення, структуру й основні напрями діяльності міжнародних організацій системи ООН, провідних міжнародних міжурядових багатоцільових і функціональних регіональних організацій, а також регіональних організацій союзного типу.

 

В. М. Матвієно, А. П. Сапсай
Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність
 
Розкрито концептуально-теоретичні основи та функціонування міжнародних організацій. Здійснено ретроспективний огляд підходів України щодо співробітництва з міжнародними багатосторонніми інститутами, а також проаналізовано діапазон сучасних концепцій участі України в діяльності міжнародних організацій. Розкрито сучасні цілі, практичні завдання й основні напрями взаємодії України з міжнародними глобальними та регіональними організаціями.

 

Ю. С. Скороход
Діяльність міжнародних організацій із врегулювання ліванського конфлікту

Н. Л. Яковенко
Міжнародні організації у сфері безпеки. НАТО, ОБСЄ
 
Висвітлено основні проблеми сучасного розвитку євроатлантичних відносин, досліджено роль і внесок НАТО й ОБСЄ у створення надійних механізмів гарантування європейської та євроатлантичної безпеки та співпрацю України із цими ключовими організаціями. Доведено, що НАТО й ОБСЄ відіграють важливу роль в успішному протистоянні України агресивній політиці Росії. Наголошено, що активна взаємодія України з Північноатлантичним альянсом та її участь у діяльності ОБСЄ позиціонує нашу державу як вагомого гравця на міжнародній арені у сфері безпеки.

 

А. П. Сапсай
Російська Федерація в міжнародних організаціях
 
Пропонований посібник присвячено одному з ключових напрямів зовнішньої політики та дипломатії Російської Федерації - її участі та співробітництву з міжнародними організаціями. Метою посібника є розкриття концептуальних та практичних підходів Російської Федерації щодо окремих міжнародних організацій на нинішньому етапі.

 

А. П. Сапсай
США в міжнародних організаціях та структурах багатостороннього співробітництва
 
Пропонований посібник присвячено одному з ключових напрямів сучасної зовнішньої політики та дипломатії Сполучених Штатів Америки – її участі у роботі міжнародних організацій, а також міждержавних структур багатостороннього співробітництва. Метою посібника є розкриття концептуально-доктринальних засад та практичних зовнішньополітичних підходів США щодо взаємодії та участі в роботі глобальних (ООН, СОТ) і регіональних (ОБСЄ, ЄС, НАТО, АСЕАН, АТЕС, ШОС) міжнародних організацій, а також механізмах багатостороннього міжурядового співробітництва (на прикладі міждержавних «трикутників») на сучасному етапі.
 
Сапсай А. П.
США в міжнародних організаціях та структурах багатостороннього співробітництва: навчальний посібник / А. П. Сапсай. – К., 2020.
 
Пропонований посібник присвячено одному з ключових напрямів сучасної зовнішньої політики та дипломатії Сполучених Штатів Америки – її участі у роботі міжнародних організацій, а також міждержавних структур багатостороннього співробітництва. Метою посібника є розкриття концептуально-доктринальних засад та практичних зовнішньополітичних підходів США щодо взаємодії та участі в роботі глобальних (ООН, СОТ) і регіональних (ОБСЄ, ЄС, НАТО, АСЕАН, АТЕС, ШОС) міжнародних організацій, а також механізмах багатостороннього міжурядового співробітництва (на прикладі міждержавних «трикутників») на сучасному етапі.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, зовнішньої політики держав та діяльності міжнародних організацій.