Наукова робота

Наукова діяльність кафедри концентрується на дослідженні теорії та практики міжнародних організацій, актуальних питань, що торкаються участі України в міжнародних універсальних та регіональних організаціях, проблематики розвитку сучасної дипломатичної служби та дипломатичного протоколу, історії української дипломатії. З 1992 року на кафедрі захищено 3 докторські та 34 кандидатські дисертації. Викладачами кафедри підготовлено більше 40 монографій, підручників і навчальних посібників. Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть активну участь аспіранти, студенти Інституту, представники МЗС України та співробітники представництв міжнародних організацій у нашій країні. У кафедри налагоджені сталі зв’язки з іноземними дипломатичними представництвами в Україні.

Дисертації, захищені на кафедрі

Докторські

Гуменюк Б. І.

Проблема подолання

«відсталості»

 колишніми

 колоніальними

 країнами

1994

Матвієнко В. М.

Політика УНР та

Української Держави

щодо новопосталих

державних утворень на

території колишньої

Російської імперії (1917-

1921)

 

2003

Скороход Ю. С.

Міжнародно-політичний

та регіональний виміри

врегулювання

Ліванського конфлікту

 

2003

Кандидатські

Карленко Т В.

Роль ЮНЕСКО в сохранении и развитии

традиционных культур народов Африки южнее

Сахары (1960-1990 гг.)

1992

Матвієнко В. М.

Політика США та країн Латинської Америки щодо

центральноамериканської проблеми у 80-х рр.

1992

Камар-Уз Заман Хан (Пакистан)

Кашмірська проблема у пакистано-індійських

відносинах (1947 – 1988 рр.)

1993

Луке Аноквірі Чукума Егемба (Нігерія)

Федеративна Республіка Нігерія

у боротьбі ООН проти апартеїду

в Південній Африці (1960-1993 рр.)

1993

Мрідула Гхош (Індія)

Радянсько-китайські відносини у 80-х рр.

 

1993

Абу Салех Тааєр (Ізраїль)

Ізраїль і проблема ядерної

зброї на Близькому Сході

1994

Грабажей В. М.

Роль Організації Об’єднаних Націй

в урегулюванні ірано-іракського

конфлікту і політика США

1994

Гулам Гаус (Афганістан)

Ірано-американські відносини

в період 1979 – 1980-х рр.

1995

Самойленко А. А.

Політика Аргентини

в Латинській Америці

у 80-х – на початку 90-х рр.

1996

Резніченко В. І.

Роль міжнародних та

регіональних організацій

по врегулюванню ірако-кувейтського

конфлікту

1996

Якубенко О. П.

Діалог «північ-південь» в політиці

країн Африки південніше Сахари

у 80-х – на початку 90-х рр.

1996

Шинкаренко Т. І.

Український національно-визвольний рух

в 1920-1923 рр. в контексті

зовнішньої політики західних держав

1999

Хусейн Талаль Маклад (Сирія)

Політика Європейського Союзу

в арабському регіоні (70–90-ті рр.)

1999

Нізар Джаззан (Сирія)

Проблема забезпечення загальноарабської

безпеки в 1990-х роках та роль

Ліги арабських держав

1999

Аль-Рукібат Хайел М. С. (Йорданія)

Діяльність Ліги арабських держав по

врегулюванню палестинської проблеми

(80-ті – перша половина 90-х років)

1999

Тоббіт Д’єдоне (Камерун)

Роль Організації Африканської Єдності у

врегулюванні конфліктів в Африці

1999

Гуменюк А. Г.

Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені

колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.)

2000

Пахіль В. О.

Проблема санкцій в діяльності ООН

 

2000

Балдинюк О. В.

Гуманітарна діяльність ООН у контексті

врегулювання збройних конфліктів

(1990 – 2000 рр.)

2000

Щерба О. В.

Адаптація української дипломатичної

служби до вимог сучасності в

світлі досвіду країн Заходу

2001

Романенко С. О.

Проблема санкцій у зовнішній політиці США

 

2002

Німченко А. В.

Концептуальні засади та політика

США щодо миротворчої діяльності ООН

 

2002

Пантелеймонов О. Є.

Діяльність інформаційних агентств

світу в умовах формування глобального

комунікаційного простору

2003

Полторацький О. C.

Роль НАТО у формуванні сучасної

системи міжнародної безпеки

2003

Грушова А. Т.

Проблеми захисту прав людини

в діяльності ООН

2004

Сьомик Т. В.

Міжнародно-політична протидія

розповсюдженню наркотиків як чинника

деструктивного впливу на суспільний розвиток

2004

Томашевич Олександр (Югославія)

Програми партнерства НАТО

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

2004

В’юницька О.І.

Роль Ради Європи у зміцненні демократії у

країнах Центрально-Східної Європи

2005

Гама Алі Кадер Макван

Курдська проблема в контексті врегулювання

іракської кризи

2007

Чернявська Л.Н.

Суб’єктність міжнародних неурядових організацій

у світовій політиці

2007

Козлов В.А.

Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі

міжнародних відносин

2008

Гуцман М.Я.

Роль ООН у боротьбі проти міжнародного

тероризму

2008

Ковтун О.Ю.

Еволюція багатостороннього співробітництва

держав пострадянського простору

2008

Ковальчук Т.І.

Культурний фактор європейської інтеграції

(на прикладі Європейського Союзу)

2009

Халаджи В.В.

Європейська політика сусідства як напрям

зовнішньої політики Європейського Союзу

2011

Конференції та круглі столи, організовані кафедрою:

 • Проблеми адаптації ООН до реалій ХХІ століття (квітень 2000 р.)
 • Проблеми миротворчої діяльності міжнародних організацій (квітень 2001 р.)
 • Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах (листопад 2002 р.)
 • Історія й традиції української дипломатії та дипломатичної служби ХХ століття (квітень 2003 р.)
 • Етнокультура та дипломатія (травень 2004 р.)
 • Багатостороння дипломатія та інтеграційні процеси сучасності (жовтень 2004 р.)
 • Україна в міжнародних організаціях (листопад 2004 р.)
 • Роль ООН в сучасному світі (жовтень 2005 р.)
 • Національні особливості дипломатичного протоколу та етикету: на прикладі України та Республіки Польща (листопад 2005 р.)
 • Близький Схід у ХХІ столітті: реалії та виклики (квітень 2006 р.)
 • Еволюція зовнішньої політики України в контексті розширення і поглиблення європейських інтеграційних процесів (листопад 2007 р.)
 • Дипломатія України: історія та сучасність (грудень 2007 р.)
 • Ґендерна політика: європейський досвід для України (квітень 2008 р.)
 • НАТО: виклики сучасності (квітень 2009 р.)
 • Загальна декларація прав людини: міжнародне право та історичний розвиток (травень 2009 р.)
 • 65 років ООН: досвід та перспективи (жовтень 2010 р.)
 • Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики (грудень 2013 р.)