Викладачі

Викладачі

Матвієнко Віктор Михайлович

 

Науковий ступінь: доктор історичних наук
Посада: завідувач кафедри
Дисципліни: «Історія України (Дипломатична історія України)"; "Основи дипломатії та дипломатичної роботи"; "Дипломатична та консульська служба"; "Дипломатія України"
Сфера наукових інтересів:  міжнародні відносини ХХ ст., історія української дипломатії; багатостороння дипломатія та інтеграційні процеси сучасності, зовнішня політика і дипломатична практика України
Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук.
Автор понад 180 наукових публікацій. До основних з них належать:

    В.М. Матвієнко, В.І. Головченко. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях. К.: ВПЦ "Київський університет", 2001. - 126 с.
    В.М. Матвієнко. Українська дипломатія 1917-1921: на теренах постімперської Росії. К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - 373 с.
    Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с.
    В.М. Матвієнко, В.І. Головченко. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до ХІХ ст.). – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 512 с.
    В.М. Матвієнко, В.І. Головченко. Дипломатія України з найдавніших часів. К.: ВПЦ ІМВ, 2008. – 200 с.
    В.М. Матвієнко, В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко. Дипломатична історія України. Ч.2: кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 534 с.
    В.М. Матвієнко (у співав.). Міжнародні відносини та світова політика: підручник з грифом МОН України / кер.авт. кол. В.Ю. Крушинський; за ред. В.А. Манжоли. – Розділ 26. Латинська Америка в міжнародних відносинах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 863 с. – С. 743-770.
    Європейський Союз: економіка, політика, право /редкол.: В.В. Копійка, О.І. Шнирков, В.І.Муравйов та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.

Відзначений нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, має звання "Заслужений працівник освіти України".


 

Скороход Юрій Степанович

Науковий ступінь: доктор політичних наук
Посада:  професор
Дисципліни: "Міжнародні організації"; "Теорія і практика ведення переговорів", "Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій", "ООН в сучасному світі", "Великі держави в міжнародних організаціях".
Сфера наукових інтересів:  теорія і практика міжнародних організацій; миротворча діяльність ООН; теорія та практика переговорів;  інтеграційні процеси в близькосхідному регіоні; міжнародні відносини на Близькому Сході.
Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук.
Автор понад 100 наукових праць, зокрема:

    Ю.С. Скороход. Міжнародний аспект урегулювання Ліванського конфлікту (80-90 – і роки). К.: ВПЦ "Київський університет", 2000. - 264 с.
    Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с.
    Ю.С. Скороход, Б.О. Парахонський та інш. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України. – К.: ПЦ "Фоліант", 2008. – 591 c. – С. 179 – 195
 

Яковенко Наталя Леонідівна

Науковий ступінь: доктор історичних наук
Посада:  професор
Дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)"; "Основи дипломатії та дипломатичної роботи"; "Дипломатичний протокол та етикет"; "Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин"; Міжнародні організації у сфері безпеки; "Великі держави в міжнародних організаціях".
Сфера наукових інтересів:  зовнішня та внутрішня політика Великої Британії; особливості та історичний розвиток британської дипломатії, діяльність Великої Британії в міжнародних організаціях; українсько-британські відносини, багатостороння дипломатія, діяльність України в міжнародних організаціях, дипломатія України, євроінтеграційна політика України.
Працюючи на посаді професора читає навчальні дисципліни: " Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук.
Автор понад 150 наукових публікацій, зокрема:

    Н.Л. Яковенко. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство. К.: Науковий світ, 2003. – 227 с.
    Н.Л. Яковенко. A Concise British History (Коротка історія Британії: курс лекцій для студентів університетів) (англійською мовою). – К.: Богдана, 1999. – 192 с.
    Н.Л. Яковенко, О.І. Яковенко. British History: Advanced Reading: навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей університетів. – К.: Богдана, 2007. – 376 с.
    Н.Л. Яковенко. Велика Британія в міжнародних організаціях. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 400 с.
    Європейський Союз: економіка, політика, право /редкол.: В.В. Копійка, О.І. Шнирков, В.І.Муравйов та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.
 

Шинкаренко Тетяна Іванівна

 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Посада:  доцент

Дисципліни: проблеми європейської інтеграції; Україна в європейських інтеграційних процесах; дипломатичний протокол, церемоніал та етикет, дипломатія та дипломатична служба.


  Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю.Ковтун. Мова дипломатичних документів. - К., 2009. С.112..

Ковтун Олена Юріївна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Посада:  доцент
Дисципліни:  "Дипломатична та консульська служба", "Дипломатичне листування", "Історія України", "Дипломатичний протокол та етикет", "Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах", «Теорія і практика ведення переговорів».
Сфера наукових інтересів:  міжнародні відносини на пострадянському просторі, теорія та практика переговорів, теорія та практика міжнародних організацій, дипломатичний протокол та етикет, інтеграційні процеси у сучасному світі.
Автор понад 20 наукових публікацій, зокрема:

    Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005
    Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю.Ковтун. Мова дипломатичних документів. - К., 2009. С.112..
    Європейський Союз: економіка, політика, право /редкол.: В.В. Копійка, О.І. Шнирков, В.І.Муравйов та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.
 

Сапсай Артем Петрович

Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Посада:  доцент
Дисципліни:  "Міжнародні організації", "Україна в міжнародних організаціях", "Міжнародні неурядові організації", "Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин".
Сфера наукових інтересів:  теорія міжнародних відносин та інтеграційних процесів; міжнародні організації та глобальне управління.
Автор близько 20 наукових публікацій, зокрема:

1. Сапсай А.П. Європейський міжнародно-політичний регіон та Україна // Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи (у співав.). – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – С. 5 – 24.

2. Європейський Союз: економіка, політика, право /редкол.: В.В. Копійка, О.І. Шнирков, В.І.Муравйов та ін.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.
 

Петюр Роман Костянтинович

Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Посада:  доцент
Дисципліни: «Дипломатична та консульська служба», дисципліну спеціалізації: «Міжнародні організації і глобальні проблеми сучасності».
Сфера наукових інтересів:  теорія міжнародних відносин, зовнішня політика України, міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході, відносини України з країнами Близького та Середнього Сходу.
Основні публікації:

    Петюр Р. Межі Близькосхідного регіону в контексті зовнішньополітичних пріоритетів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – К., 2005. - №31-32. – С.95-97.
    Петюр Р., Кушнір Д. Стратегічні пріоритети і концептуальні засади близькосхідної політики України // Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки; Відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ „Фоліант”, 2008. – С.377-387.
    Петюр Р. Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 101. Ч.І (у двох част.). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. - С.73-79.

 

Опанасюк Ольга Іванівна

Посада:  асистент
Дисципліни:  "Історія України", "Українська мова" (за професійним спрямуванням) , "Дипломатичний протокол та етикет", "Право зовнішніх зносин та основи дипломатичної служби".
Сфера наукових інтересів:  сучасні форми та методи дипломатії, публічна, культурна, іміджева дипломатія, дипломатичний протокол та етикет, культура міжнародного спілкування та професійна етика, історія дипломатії, дипломатичне листування, теорія та практика дипломатичної роботи, інтеграційні процеси в Латинській Америці
Основні публікації:

    Опанасюк О. І. Еволюція дипломатії як засобу реалізації зовнішньої політики під впливом процесів глобалізації / Опанасюк О. І. // Друга всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.): у 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3. – С. 16-19.
    Опанасюк О. І. Сучасне осмислення теорії дипломатії / Опанасюк О. І. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р. ): у 3-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 3. – С. 16-19.
    Опанасюк О. І.  Роль міжнародних неурядових організацій в сучасній дипломатії /  Опанасюк О. І. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина І.  К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 63-64
    Matvienko V., Opanasiyk O. New Trends in the Work of a 21st Century Diplomatic Agent / Matvienko V., Opanasiyk O. //  Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 100 Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 8-14.
 

Кузнєцова Катерина Ігорівна

Посада:  асистент
Дисципліни:  "Історія України", "Українська мова" (за професійним спрямуванням) , "Дипломатичний протокол та етикет", "Право зовнішніх зносин та основи дипломатичної служби".
Сфера наукових інтересів:  інтеграційні процеси у сучасному світі, теорія та практика міжнародних організацій, дипломатичний протокол та етикет,історія дипломатії, дипломатичне листування, основи дипломатичної роботи.
Основні публікації:

    Кузнєцова К.І. Вплив участі у Вишеградській групі на європейську інтеграцію Чеської Республіки // Держава і право: Збірник наукових праць.Юридичні і політичні науки. Випуск 57. - К.:Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 462-482.
    Полівода К. Еволюція теорій європейської інтеграції // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Випуск № 2 (55) 2011. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 139-150.
    Полівода К.І. Особливості європейської інтеграції Чеської Республіки в галузі оборони і безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 99. Частина ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 66-73.

Гавриленко Ілля Ігорович

Посада: асистент
(на умовах строкового трудового договору на час відпустки по догляду за дитиною ас. К.І. Кузнєцової)
Сфера наукових інтересів: м’яка сила, публічна та культурна дипломатія, зовнішня політика США, історія дипломатії, основи дипломатичної роботи.