Викладачі

Викладачі

Матвієнко Віктор Михайлович

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Посада: завідувач кафедри

Дисципліни: «Дипломатична історія України»; «Основи дипломатії та дипломатичної роботи»; «Теорія і практика сучасної дипломатії»; «Право зовнішніх зносин та основи дипломатії».

Сфера наукових інтересів:  міжнародні відносини ХХ ст.; історія української дипломатії; багатостороння дипломатія та інтеграційні процеси сучасності; зовнішня політика та дипломатична практика України.

Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук.

Автор понад 180 наукових публікацій. До основних з них належать:

Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до ХІХ ст.). – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 512 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатія України з найдавніших часів. К.: ВПЦ ІМВ, 2008. – 200 с.

Матвієнко В.М., Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Дипломатична історія України. Ч.2: кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 534 с.

Матвієнко В.М. (у співавт.). Міжнародні відносини та світова політика: підручник з грифом МОН України / кер.авт. кол. В.Ю. Крушинський; за ред. В.А. Манжоли. – Розділ 26. Латинська Америка в міжнародних відносинах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 863 с. – С. 743-770.

Матвієнко В.М., Головченко В.І. Дипломатична історія України: підручник. – Київ: Ніка-Центр, 2018. – 420 с.

Матвієнко В.М. (у співавт.). Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці / наук.ред. В. Балюка, М. Дорошка. – Розділ 1.2. Витоки українсько-польської міжнародної співпраці. – К.: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2019. – 280 с. – С. 28-42.

Відзначений нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, має звання «Заслужений працівник освіти України».

Скороход Юрій Степанович

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Посада: професор

Дисципліни: «Міжнародні організації»; «Теорія і практика ведення переговорів»; «Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності»; «ООН в сучасному світі», «Економічна, культурна та гуманітарна дипломатія країн Азії, Африки та Океанії».

Сфера наукових інтересів: теорія і практика міжнародних організацій; миротворча діяльність ООН; теорія та практика переговорів; інтеграційні процеси в Близькосхідному регіоні; міжнародні відносини на Близькому Сході.

Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук. 

Автор понад 100 наукових праць, зокрема:

Скороход Ю.С. Міжнародний аспект урегулювання Ліванського конфлікту (80-90 – і роки). К.: ВПЦ "Київський університет", 2000. – 264 с.

Міжнародні організації / За заг. редакцією В.М. Матвієнка (у співавторстві: В.С. Бруз, В.М. Матвієнко, Ю.С. Скороход та інші) – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 406 с.

Скороход Ю.С., Парахонський Б.О. та ін. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України. – К.: ПЦ "Фоліант", 2008. – 591 c. – С. 179-195.

Скороход Ю.С. Діяльність міжнародних організацій із врегулювання ліванського конфлікту: навч. посіб. – К.: Київський університет, 2012. – 207 с.

Skorokhod Yu. Syria in Russia’s foreign policy strategy // The World of Islam in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science. – Vol. 1 History and Politics. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – Р. 73-84.

Яковенко Наталя Леонідівна

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Посада:  професор

Дисципліни: «Основи дипломатії та дипломатичної роботи»; «Дипломатичний протокол та етикет»; «Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин»; «Міжнародні організації у сфері безпеки»; «Великі держави в міжнародних організаціях».

Сфера наукових інтересів:  зовнішня та внутрішня політика Великої Британії; особливості та історичний розвиток британської дипломатії, діяльність Великої Британії в міжнародних організаціях; українсько-британські відносини, багатостороння дипломатія, діяльність України в міжнародних організаціях, дипломатія України, євроінтеграційна політика України.

Автор понад 150 наукових публікацій, зокрема:

Яковенко Н.Л. Transformation of  NATO  public diplomacy // Американська історія та політика: наук. журнал. – 2018. – № 5. – С. 197–207. ( в співавторстві з Піскорською Г.А.).

Yakovenko N. Eurointegration crisis and its effect on Ukrainian foreign policy and security // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – 2018. – № 135. – С. 25–35. ( в співавторстві з Г.А. Піскорською).

Яковенко Н.Л. Зміна співвідношення між м’якою та жорсткою силами в міжнародній політиці Європейського  Союзу та Російської Федерації // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2018. – № 47–48. – С. 19–24. (в співавторстві з Піскорською Г.А.).

Yakovenko N. L. Hybrid war of Russia against Ukraine: information aspect // Rosja, UE i przestrzeń poradziecka – problem sąsiedztwa [pod red. Tomasza  Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny e, 2019Nowak-Paralusz]. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018. – S. 198–206. (в співавторстві з Піскорською Г.А.).

Яковенко Н.Л. Етнически измерения в културната дейност на украинските дипломатически представителства зад граница // Насоки в академичното изследоване и преподаване по етнология и антропология. – София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2018. – С. 211–220.

Шинкаренко Тетяна Іванівна

Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

Посада:  доцент

Дисципліни: «Дипломатичний протокол та етикет», «Професійна етика», «Дипломатичний етикет та професійна етика юриста-міжнародника», «Дипломатичний протокол та професійна етика», «Європейська дипломатія, політика, урядування», «Культурна та публічна дипломатія», «Культура міжнародного спілкування і професійна етика», «Мова дипломатичних документів».

Сфера наукових інтересів:  європейська інтеграція, дипломатія, культурна і публічна дипломатія, дипломатичний протокол і етикет, професійна етика, етика міжнародних відносин

Автор 90 публікацій, зокрема:

Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. Навчальний посібник. К. «Фенікс», 2007.  С. 224

Мова дипломатичних документів. Навчальний посібник. К., ВПЦ «Київський університет», 2009. С. 112

Дипломатичний протокол та етикет. Навчальний посібник. К., ВПЦ «Київський університет», 2009. С. 296

Європейський Союз: історія і засади функціонування. К. : Знання, 2012. С. 759

Культура міжнародного спілкування і професійна етика. Підручник. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С.  291 

Ковтун Олена Юріївна

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук

Посада:  доцент

Дисципліни:  «Основи дипломатії та дипломатичної служби», «Дипломатичне листування», «Практична психологія в дипломатії», "Дипломатичний протокол та етикет", "Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах", «Теорія і практика ведення переговорів».

Сфера наукових інтересів:  міжнародні відносини на пострадянському просторі, теорія та практика переговорів, теорія та практика міжнародних організацій, дипломатичний протокол та етикет, інтеграційні процеси у сучасному світі.

Автор понад 20 наукових публікацій, зокрема:

Міжнародні організації. 2-ге вид.,перероб. і доп. / За заг. редакцією В.В. Копійка, Ю.С. Скороход, В.М. Матвієнко, Н.Л. Яковенко та ін. - К.: ВПЦ «Київський Університет», 2015. – 783 с.

Європейський Союз: економіка, політика, право / редкол.: В.В. Копійка, О.І. Шнирков, В.І. Муравйов та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.

Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю. Ковтун. Мова дипломатичних документів. - К., 2009. - С.112.

Коновалова Марта Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Посада: доцент

Дисципліни:  «Лобіювання в міжнародних відносинах», «Стратегічне управління в міжнародних відносинах», «Основи державної служби», «Державне управління і прийняття зовнішньополітичних рішень», «Економічна, культурна, гуманітарна дипломатія».

Сфера наукових інтересів:  тренди соціальної політики Європейського Союзу, стратегічне управління, лобіювання в міжнародних відносинах, корпоративна соціальна відповідальність, міжнародний проєктний менеджмент, інноваційна культура в державному управління.

Автор понад 30 наукових публікацій, зокрема:

Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС / за заг. ред. д.ф.н., проф. А.О. Ярошенко.—К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С.48-70.

Стратегічне управління публічними фінансами / за заг. ред. д.ф.н.,

професора А.О. Ярошенко. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. 208 с.

ISBN 978-966-2188-13-4

Євроспільнота: взаємозв’язок інноваційного та соціального  розвитку/ І.В. Ящишина, М.В. Коновалова// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 12, у 2 т. – 2017. - №12. – С. 286-291.

Інноваційна політика ЄС: соціальні аспекти / збірник міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в XXI столітті”

Петюр Роман Костянтинович

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: «Основи дипломатії та дипломатичної служби»; «Міжнародна ділова етика»; «Економічна дипломатія»; «Основи державної служби»; «Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень».

Сфера наукових інтересів: теорія міжнародних відносин; зовнішня політика України; міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході; відносини України з країнами Близького та Середнього Сходу.

Основні публікації:

Петюр Р. Межі Близькосхідного регіону в контексті зовнішньополітичних пріоритетів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – К., 2005. - №31-32. – С.95-97.

Петюр Р., Кушнір Д. Стратегічні пріоритети і концептуальні засади близькосхідної політики України // Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки; Відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ „Фоліант”, 2008. – С.377-387.

Петюр Р. Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 101. Ч.І (у двох част.). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 73-79.

Petyur R. Underdevelopment in the Middle East: Implications for Regional Security / The World of Islam in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science, Vol. 1 History and Politics. – Toruń: Adam Marszałek, 2019. – P.11-22.

Гавриленко Ілля Ігорович

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: «Дипломатична історія України»; «Основи дипломатії та дипломатичної роботи»; «М’яка сила в міжнародних відносинах»; «Публічна і культурна дипломатія».

Сфера наукових інтересів: м’яка сила, публічна, культурна та іміджева дипломатія, зовнішня політика США, історія дипломатії, теорія та практика дипломатичної роботи.

Основні публікації:

Гавриленко І.І. Іміджева дипломатія як метод підтримання глобального лідерства США // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – № 7 (2015).

Гавриленко І.І. Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2016. – Вип. 129. – С. 11–14.

Матвієнко В.М., Гавриленко І.І. Електронна дипломатія як інструмент зовнішньої політики Сполучених Штатів // Eurasia Academic Research Journal. – Yerevan, 2017. – № 1 (07). – С. 15-21.

Кузнєцова Катерина Ігорівна 


Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада:  асистент

Дисципліни:  «Міжнародне співробітництво у сфері освіти, науки та культури»

Сфера наукових інтересів:  теорія та практика міжнародних організацій, гуманітарна діяльність, дипломатичний протокол та етикет, міжнародне культурне та освітнє співробітництво.

Основні публікації:

Kuznetsova K. Czech Republic foreign policy: conceptual frameworks // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Випуск 139. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2019. – С. 47 – 57.

Kuznetsova K. The role of government in shaping and implemention of foreign policy of the Czech Republic // European applied sciences. ORT Publishing #3 - 2015. ISSN 2195 - 2183. - P. 48-51.

Кузнєцова К.І. Енергетична безпека ЄС в контексті її політики з Східними партнерами // Racja Stanu (Studia i materialy). Instytut Studiow Miedzynarodowych Uniwersytetu Wroclawskiego. Polrocznik nr. 2 (16) 2014. Wroclaw 2014. ISSN 2081-7991. - Str. 211-221.

Ткач Тетяна Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада:  асистент

Дисципліни:  «Міжнародне співробітництво в сфері освіти, науки та культури”.

Сфера наукових інтересів:  теорія та практика міжнародних організацій, дипломатичний протокол та етикет, гуманітарна діяльність.

Основні публікації:

Tkach T. The United Nations` Coordination Instruments in Disaster Response / Tetyana Tkach. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – No5. – С. 75–80. 

Tkach T. Foreign Military Forces Employment in Humanitarian Operations after Natural Disasters / Tetyana Tkach. // European Poplitical and Law Discourse. – 2015. – С. 83–89. 

Ткач Т. Я. Механізми та інструменти міжнародного співробітництва у подоланні наслідків стихійних лих / Тетяна Ярославівна Ткач. // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2015. – No36. – С. 66–74. 

Авер`янов Сергій Володимирович    

Науковий ступінь: кандидат політичних наук
 
Посада: асистент
 
Сфера наукових інтересів: міжнародна безпека, багатостороння дипломатія, міжнародні організації, країни Південно-Східної Азії.
 
Основні публікації:
 
Авер’янов С. В. (2016). Формування Спільноти Безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць, 110 (7), 414-418.
Авер’янов С. В. (2020). Безпековий аспект відносин АСЕАН та КНР у Південно-Східній Азії. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 28-29, 133-143.
Авер’янов С. В. (2020). АСЕАН в контексті сучасних викликів регіональній стабільності в Південно-Східній Азії. Міжнародні відносини Серія «Політичні науки», 22.