Майстер-класи

Майстер-класи

Будуючи стратегію і тактику свого розвитку, Інститут виходить з необхідності посилення практичного компоненту у підготовці майбутніх фахівців. Адже наш сьогоднішній підхід – це реалізація гасла «Навчання не лише заради диплому, а заради належного працевлаштування». Однією з найефективніших форм підвищення компетентності студентів, яка започаткована та всіляко розвивається в Інституті, є регулярне проведення майстер-класів для магістрантів із залученням професіоналів-практиків як з державних, так і бізнесових структур.

Майстер-класи наразі усе ширше використовується в освітньому процесі як оригінальний та дієвий метод навчання. Його принципове завдання полягає у доведенні до студента основ професійного ставлення до обраної спеціальності, навчання професійних навичок, підходів та навіть мови фаху. Крім того, застосування майстер-класів як форми навчання передбачає можливість проходження стажування або практики в установі або фірмі, яку представляє запрошений фахівець (а це, як правило, представник керівної ланки), та, в разі успіху, подальшого працевлаштування у тій самій установі.

Вже не перший рік успішно діє програма співпраці ІМВ з МЗС України, в рамках якої керівники підрозділів Міністерства, згідно затвердженого графіку, проводять майстер-класи зі студентами всіх відділень Інституту. ІМВ не лише закріплює, а й розширює таку практику у кооперації з іншими профільними інституціями, а також окремими знаними професіоналами.

В Інституті міжнародних відносин розпочали роботу практичні майстер-класи з різних спеціальностей.

З метою набуття студентами практичного досвіду на спеціальності «Міжнародний бізнес»  з 04 вересня по 21 листопада 2013 року проводився 10-тижневий англомовний тренінг на тему: «Мистецтво професійної презентації та ведення переговорів у бізнесі» за участі керівників відомих іноземних компаній.

У грудні 2013 року та у березні 2014 року на спеціальності «Міжнародна інформація»  було проведено перший та другий сезони інтелектуально-практичної гри «PRактика», де три команди боролися за перемогу та стажування в одній з провідних піар-агенцій України - SPN Ogilvy. 

З другого семестру 2013-2014 навчального року на спеціальності "Міжнародне право"  розпочинає свою роботу «Юридична лабораторія Рижого В.І.», у рамках якої студенти ІМВ матимуть змогу опанувати основи та набути практичний досвід щодо своєї майбутньої професії.

Партнер Інституту - Освітній центр для підприємців Startup Ukraine пропонує студентам ІМВ майстер-класи із набуття практичних навичок підприємництва.