Післядипломна освіта і заочна магістратура

Післядипломна освіта і заочна магістратура

Координатор післядипломної освіти та заочної магістратури в ІМВ,
Завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, професор, доктор історичних наук
Матвієнко Віктор Михайлович
 
 
Відділення післядипломної освіти та заочної магістратури здійснює у 2021 році прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.
 
Приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю за такими освітніми програмами:
 
- міжнародна комерція
- міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)
- міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)
- зовнішня політика міжнародне право
- міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси)
 
Форма навчання: заочна
 
Термін навчання: 2 роки
 
Студенти за освітньою програмою «міжнародне право» отримують теоретичні знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, практичні навички, необхідні для участі у діяльності державних органів, громадських організацій у галузі міждержавних відносин і зовнішньоекономічної діяльності, практичній юридичній діяльності.
 
Студенти за освітньою програмою «міжнародна комерція» отримують фундаментальні знання з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів та інвестицій. 
 
Головною метою підготовки фахівців за освітньою програмою «міжнародний бізнес» (менеджмент та маркетинг) є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики функціонування світового господарства на корпоративному рівні, міжнародного менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.
 
Студенти за освітньою програмою «міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)» отримують фундаментальну підготовку з інформаційно- аналітичної діяльності з достатнім рівнем знання історії, політичного устрою, економіки країн та регіонів, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, світової економіки і права.
 
Студенти за освітньою програмою «зовнішня політика» отримують поглиблені знання у сфері зовнішньої політики, міжнародної безпеки, отримують кваліфікацію для аналізу зовнішьої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.
 
Студенти за освітньою програмою «міжнародна комерція» отримують фундаментальні знання з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів та інвестицій.
 
Головною метою підготовки фахівців за освітньою програмою «міжнародні економічні відносини» (комерція та фінанси) є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів.
 
Студенти також отримують фундаментальну підготовку з теорії та практики міжнародної журналістики, кібербезпеки, міжнародних відносин та світової політики, дипломатичного протоколу та ділового етикету, медіаправа і медіаетики, моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах, геополітичних проблем в сучасних медіа, мови сучасних медіа, інформаційних ресурсів державної ідентичності, основ візуальної комунікації, культурної дипломатії, практики переговорів і медіації, системних методів дослідження міжнародних відносин.
 
Вивчення яких дисциплін передбачають навчальні плани:
 
Навчальні плани всіх запропонованих програм включають навчальні предмети циклів фундаментальної, професійної та практичної підготовки відповідних спеціальностей, передбачених навчальними планами Інституту міжнародних відносин, адаптованих для заочного навчання.
 
Які викладачі забезпечуватимуть навчальний процес:
 
Викладачі всіх, без винятку, кафедр Інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного і європейського права, кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри країнознавства, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, кафедри міжнародних фінансів, кафедри міжнародного бізнесу, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій, кафедри іноземних мов. Крім того, до викладання фахових дисциплін циклів професійної і практичної підготовки будуть запрошуватись також вчені-практики з різноманітних установ та організацій.
 
Де зможуть працевлаштовуватися випускники:
 
- у центральних органах влади і управління та міжнародних відділах відповідних міністерств тощо, на виконавських посадах;
- у регіональних державних структурах та відомствах (обласні та міські державні адміністрації);
-у дипломатичних представництвах та консульських установах, представництвах держав у міжнародних організаціях ;
- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.
 
А також, можливе працевлаштування випускників за освітніми програмами:
 
• «міжнародне право»:
 
-у міжнародних та національних фірмах;
-у міжнародних консультативних організаціях;
 
• «міжнародна комерція» :
 
- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємств з іноземним капіталом;
- у міжнародних економічних міжурядових та неурядових організаціях;
- у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн;
 
 
• «міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг»:
 
- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємств з іноземним капіталом;
- у міжнародних економічних організаціях;
- у вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проєкти;
- у вищих навчальних закладах, академних установах України та зарубіжних країн;
- у профільних міністерствах та інших відомчих структурах.
 
 
• «міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)»
 
- у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних комунікацій;
- у міжнародних консультативних, аналітичних організаціях та засобах масової інформації;
- на державних посадах у центральних органах і установах України;
- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
- у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
- у комунікативних департаментах бізнес компаній та організацій;
- редакторами відділів «Міжнародної інформації» у провідних національних засобах масової комунікації та у представництвах світових медіа в Україні;
- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;
 
 
• «зовнішня політика» 
 
- органах державної влади
- міжнародних організаціях, органах місцевого управління та місцевого самоврядування, на підприємтсвах усіх форм власності, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
- консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародних відносин, в системі підготовки кадрів та підвищення їхньої кваліфікації тощо.
 
 
• «міжнародна комерція»
 
- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах
 
 
•  «міжнародні економічні відносини» (комерція та фінанси)
 
- у транснаціональних корпораціях, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
- у міжнародних економічних міжурядових організаціях;
- у бізнес-структурах усіх сфер економіки України та зарубіжних країн;
- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн
 
Випускники можуть займати первинні посади згідно з переліком посад для випускників Інституту міжнародних відносин за відповідними спеціальностями та освітніми програмами підготовки.
 
 
Телефони для довідок:
 
(044)481-44-39 
(044)481-45-84
096 8807482
 
вул. Юрія Іллєнка 36/1