Абітурієнтам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


ДО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ / ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 2020 РОЦІ

Інститут післядипломної освіти/Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 
292 Міжнародні економічні відносини,
293 Міжнародне право

за освітнім ступенем МАГІСТР форма навчання заочна
за кошти фізичних/юридичних осіб

 

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

(англійської або німецької або французької або іспанської мови) ** Вартість навчання у 201році

Умови вступуосвітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.

Додаткове вступне випробування обов’язкове  для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю. 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

 

***- див. Додаток 3.2 розділу ІІІ «Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»

 

Терміни додаткового набору

(на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму навчання здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями:

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
292 «Міжнародні економічні відносини»,
293 «Міжнародне право».

 

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:


Понеділокп’ятниця - 900 - 1700

Інститут міжнародних відносин: вул.Юрія Іллєнка, 36/1,

тел. 481-44-39, 481-45-84

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році

Правила прийому до Інституту післядипломної освіти 2020 року

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 291:

"МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ / МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА" - Програма вступних випробувань

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 292:

"МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЯ" - Програма вступних випробувань

"МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС"  - Програма вступних випробувань

 

Додаткове вступне випробування обов’язкове  для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю.