Вступникам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ / ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У 2021 РОЦІ

Інститут післядипломної освіти/Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,
 
292 Міжнародні економічні відносини,
 
293 Міжнародне право
 
за освітнім ступенем МАГІСТР
 
форма навчання заочна
 
за кошти фізичних/юридичних осіб

 

 

Спеціальність

 

Освітня програма

Нормативний термін навчання (в академічних роках)

 

Форма навчання

 

 

Вступні випробування

Вартість за рік  (грн.)

 

293 Міжнародне право

 

 

Міжнародне право

 

 

2 роки

 

заочна

- Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови

 

- Єдине фахове вступне випробування

 

 

 

 

38200

 

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна комерція

 

 

2 роки

 

 

заочна

 

- Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови або вступний іспит з іноземної(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови

 

- Фахове вступне випробування

 

 

38200

Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)

 

 

2 роки

 

 

заочна

 

 

38200


Умови вступу: освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,

 

292 «Міжнародні економічні відносини»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня- 03 червня

(до 18.00)

Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет*

22 червня – 25 червня
 

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступного випробування з іноземної мови, що проводить Університет) та фахового вступного випробування

5 липня-23 липня

 

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

 30 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, вступних випробувань з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 19 липня - 30 липня

 

Надання рекомендацій для зарахування

 

  до 02 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

 07 серпня (до 18-00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 12 серпня

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 11 травня – 03 червня
         (до 18-00)

Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет*

 22 червня-25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

  30 червня

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

 02 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

 05 липня – 23 липня

Надання рекомендацій для зарахування

  до 2 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

  07 серпня (до 18-00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  12 серпня

 

*Див. пункт 1 Додатка 3.3. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Для вступу на всі освітні програми спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО необхідно скласти:

- єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська),

Програму дивіться ТУТ

- єдине фахове вступне випробування з права

Програма  ТУТ

Програму  єдиного іспиту з іноземної мови дивіться на сайті Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Програма  єдиного фахового вступного випробування з права 

Для вступу на всі освітні програми спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Терміни додаткового набору

(на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями:

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право».

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

15  вересня–24 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

25 вересня – 28 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

 

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Понеділок- п’ятниця - 9:00  - 17:00

Інститут міжнародних відносин: вул.Юрія Іллєнка, 36/1 ,

 тел. 481-44-39, 481-45-84 

imvzaochna@gmail.com

 

 
 
 

 

Додатковий набір

Графік проведення консультацій зі вступних випробувань для магістрів усіх спеціальностей, окрім 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" (27.09.2021)

Графік проведення вступних випробувань для магістрів усіх спеціальностей, окрім 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" (27.09.2021)

Графік проведення вступних випробувань для магістрів усіх спеціальностей, окрім 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" (28.09.2021)

 

Консультація ОП МБ

Тема: Консультація ОП МБ (менеджмент та маркетинг)

Время: 27 сент. 2021 04:00 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78182340598?pwd=YTYwTzlmYVVOc2xxaVZzaWEzSlM3Zz09

Идентификатор конференции: 781 8234 0598
Код доступа: 1111

 

Консультація МК/МЖ
 
Время: 27 сент. 2021 02:00 PM Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
 
 
Идентификатор конференции: 935 2019 2301
 
Код доступа: E5crDG
 

Консультація з ОП "Міжнародна комерція"

Время: 27 сент. 2021 04:00 PM Киев
Подключиться к конференции Zoom:
 
 
Идентификатор конференции: 823 056 2536
Код доступа: q03ty0