About the Department

Head of Department - Dmytro P. Rasshyvalov 

Associate professor, Ph.D. (International Economics)

About the Department

The scientific work of the   Department

Students receive theoretical knowledge on the basics of international business transactions, practical skills of business organization. During their education, students study, analyze and forecast the current trends and conditions of the international business environment that allows them to navigate in a dynamic economic life.

Contacts

+38044 -481-45-02
kafedra_mbiz@ukr.net

Department of "International Business" trains specialists in the field of international business education and professional programs of Bachelor, Specialist and Master in the following specializations:

Про освітню програму  «Міжнародний бізнес»

Головною метою підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики функціонування світового господарства на корпоративному рівні , міжнародного менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.

Навчальний процес за програмою здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри міжнародного бізнесу.

Підготовка фахівців за напрямом «міжнародний бізнес» в ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється з 1990 року.

Випускники бакалаври отримують:

- освітню кваліфікацію:

бакалавр міжнародних економічних відносин

- професійну кваліфікацію:

фахівець з міжнародного бізнесу

фахівець з перекладу

 

Випускники магістратури отримають:

- освітню кваліфікацію:

магістр міжнародних економічних відносин

- професійну кваліфікацію:

економіст-міжнародник

перекладач

 

Підготовка фахівця за освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» освітнього рівня (ОР) бакалавр здійснюється за такими спеціалізаціями:

1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування;

2. Міжнародний менеджмент і маркетинг;

3. Фінанси міжнародного бізнесу.

 

Підготовка фахівця за освітньою програмою  «Міжнародний бізнес» (ОР) магістр здійснюється за такими спеціалізаціями:

1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування

2. Міжнародний менеджмент і маркетинг

3. Фінанси міжнародного бізнесу

4. GR-менеджмент та лобіювання міжнародних бізнес-проектів

5. Соціальне підприємництво та відповідальність в міжнародному бізнесі.

В рамках освітньої програми з 2014 року запроваджено англомовну магістерську програму «International management and marketing» («Міжнародний менеджмент і маркетинг»). Англомовна магістерська програма є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає курси, в рамках яких студенти вивчають глобальні бізнес процеси та управління компанією в умовах ринкової конкуренції. Після закінчення навчання за магістерською програмою  іноземні студенти отримують професійну кваліфікацію економіст-міжнародник, а українські студенти – кваліфікацію економіст-міжнародник та перекладач з англійської мови.

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного бізнесу, світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, кафедри іноземних мов, інших кафедр інституту міжнародних відносин та факультетів і інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших урядових відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.

Сьогодні у складі кафедри міжнародного бізнесу працюють  19 викладачів. Серед них 5 докторів економічних наук, професорів; 13 кандидатів економічних наук, доцентів та асистентів.

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено проведення таких видів практики:

- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»).

Базами практик для наших студентів є  Міністерство закордонних справ України (територіальні та функціональні департаменти), Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент економіки оборони та безпеки, департамент державної політики у сфері зовнішньої політики, департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, департамент двостороннього торговельно- економічного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом, департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ), Верховна Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, Асоціація економістів-міжнародників, національні та зарубіжні бізнес-структури.

Випускники освітньої програми можуть займати первинні посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з управління активами міжнародних компаній, менеджер міжнародних інвестиційних проектів, економіст-маркетолог, економіст з планування зовнішньоекономічної діяльності,  економіст з фінансової роботи на міжнародних ринках , оглядач з зовнішньоекономічних питань, економіст з договірних та претензійних робіт, викладач (асистент) вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків, консультант з зовнішньоекономічних питань, економічний радник, перекладач, аташе, дипломатичний агент, перекладач з іноземної мови.

Наші випускники працюють:

- у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;

- у міжнародних економічних організаціях;

-  у вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проекти;

- у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;

- у профільних міністерствах та інших відомчих структурах.

СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ