Master's Degree Program «International Economic Relations» (distance learning)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ"

 (заочна форма навчання, на базі профільної освіти за ОР «бакалавр») (ОР «магістр»)

 

Гарант програми – к.е.н., доц. Хватов Ю.Ю.

 

Термін навчання - роки

 

Підготовка економістів – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

·       Економіка Європейської інтеграції;

·       Міжнародна комерція;

·       Світова економічна кон’юнктура;

·       Міжнародна сервісна економіка;

·       Міжнародні фінанси;

·       Міжнародні інвестиції.