Publications

Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 452 с.

В книзі представлено аналіз внутрішньої структури, тенденцій еволюції і перспектив розвитку міжнародної інформаційної політики як нового наукового напряму міжнародної взаємодії, відображено основоположні ідеї провідних інформаційних парадигм дослідження сучасних процесів міжнародної інформаційної політики, проаналізовано нормативні моделі інформаційного суспільства західного і незахідного світу, розглянуто особливості системного характеру міжнародних відносин у сфері інформації і комунікації.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. – 368 с.

В монографії розглянуто еволюцію глобальних комунікаційних процесів та їхній вплив на європейську інформаційну політику, висвітлено роль європейських міжурядових організацій у реалізації програм становлення інформаційного суспільства, проаналізовано інформаційну політику України в контексті трансформації міжнародних відносин, розкрито прикладні (суспільні, економічні, правові) аспекти глобалізації комунікації.

Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО. - К.: Наша культура і наука, 2001. – 384 с.

В монографії досліджується політика і практика діяльності спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки, культури і комунікації - ЮНЕСКО у галузі міжнародних інформаційних відносин, аналізується трансформація міжнародної інформаційної політики організації в останній чверті XX - початку XXI століття, розглядаються правові, соціокультурні, етичні та технологічні аспекти програм та проектів міжнародної організації.

Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 c.

 

В монографії представлено наукові праці, які відображають стан і тенденції інформаційно-аналітичних досліджень у сфері зовнішньої та  внутрішньої політики, розглядають стратегії міжнародної інформаційної безпеки та проблеми маніпулятивного впливу на суспільство, визначають  перспективи європейської інтеграції, з'ясовують специфіку технологій паблік рілейшнз у системі міжнародних відносин.

Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006.

Книга присвячена проблемам теорії і практики міжнародної інформаційної безпеки та протидії маніпулятивним технологіям у сфері зовнішньої політики. У книзі представлено наукові дослідження, в яких висвітлюються стан і тенденції розвитку міжнародної системи підтримання миру в інформаційну добу, планування і здійснення спеціальних інформаційних операцій, сутність і методи протидії маніпулятивним технологіям, прикладні аспекти інформаційної безпеки у різних сферах суспільного життя.

 

Рижков М.М. "Grand Strategies": актуалізація американського досвіду стратегічного планування. – К.: Видавництво „Алькор”, 2006. – 247 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні особливості головних політичних стратегій США після Другої світової війни та їхній вплив на світову і європейську політику; розглянуто засади інституційного, організаційного і концептуального забезпечення зовнішньої політики США.

 

Запорожець О.Ю.

Кризовий комунікативний менеджмент у міжнародних відносинах: Монографія. - К.: ІМВ, 2006. - 102 с.

Монографія присвячена проблемі управління кризовими комунікаціями як фактору формування іміджу і репутації держав на міжнародній арені. У монографії розкрито теоретичні підходи до сутності і класифікації криз і кризових комунікативних стратегій; висвітлено особливості кризових комунікацій політичного керівництва Росії та України (2000-2004 рр.) та їхній вплив на міжнародну репутацію країн.

ЗМІСТ

Кучмій О.П.

Міжкультурне співробітництво у системі міжнародних відносин: Монографія. – К.: ІМВ, 2006. – 154 с.

Монографія присвячена політичному аналізу міжкультурного співробітництва на глобальному, регіональному та національному рівнях; визначенню ефективності зовнішньої та внутрішньої політики держав в контексті міжкультурної взаємодії; з’ясуванню ідеологічної специфіки культурного середовища провідних країн світу та виокремленню чинників культурного впливу на прикладі культурної експансії США, політики спрямованої Франкофонії Французької Республіки та мультикультуралізму як політичної ідеології Канади.

 

 

Рижков М.М., Бєлоусова Н.Б.

Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: Підручник. - К.: Центр вільної преси, 2009. – 204 с.

 

У підручнику розглянуто прикладні аспекти інформаційного забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності, висвітлено сучасні методи прикладного аналізу даних політичного, соціального та економічного характеру у сфері зовнішніх й внутрішніх відносин та прийоми професійної обробки інформації в галузі міжнародних відносин з використанням прикладних пакетів статистичного аналізу даних.

 

Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»: підручник / В.П. Гондюл, М.М.Рижков, О.М. Андрєєва . К.: ВПЦ Київський ун-т, 2009. – 383 с.

В підручнику розкрито структуру системи вищої освіти України, галузеві стандарти підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація», висвітлено методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, джерела і канали отримання міжнародної інформації, методи аналізу документів тощо.

 

 

Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с.

У монографії розглянуто питання методології системи національної безпеки України; висвітлено шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

 

Макаренко Є.А., Піпченко Н.О.

Віртуальна дипломатія. Підручник. – К.: Центр вільної преси, 2010. – 302 с.

В підручнику розкрито концепції та методологію віртуальної дипломатії, базові засади, типологію та практику віртуальних представництв у системі

міжнародних відносин провідних міжнародних акторів - США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Ізраїлю, Російської Федерації, Польщі, Японії та України.

ЗМІСТ

 

European communications. Textbook / Makarenko Y., Ozhevan M., Tykhomyrova E., Ryzhkov M., and others. – K., 2010.

Conceptual and theoretical principles of the foundation of information society in Europe are presented in the textbook, the policies of the European intergovernmental organizations in the field of information and communication are analyzed, the institutional support of information activities is demonstrated, applied aspects of European communications in security, economics, foreign policy and media are reviewed.

 

Zaporozhets O./ Crisis communications in international relations. Training Manual. – K.: IIR, 2009. – 75 p.

The training manual is focused on the theory and practice of crisis communications in international relations. The nature and classification of crises and crisis communications, the structure and functions of the crisis team, as well as principles and rules of efficient communications management in crisis conditions are unfolded here. Efficient and inefficient approaches to communications management of crisis situations are presented on specific examples.

 

          

Ryzhkov M., Dobrzhanska O., Lytvynenko N., Panchenko Z. Information resources of state identity. Training Manual. – K., 2012. – 399 p.

The manual provides with the information of methodological approaches to the evaluation and measurement of different types of the collective identity; peculiarities of identity transformations in the post-Soviet region are considered; features of basic approaches to ensuring the common political identity as a constituent part of the European integration program are reviewed; factors and mechanisms of influencing the conceptual support and political and systematic evolution of the Ukraine’s identity are determined.

CONTENTS

Innovative potential of Ukraine in international relations. Monograph. – K.: Free Press Centre, 2014. – 284 p.

Author's team: Ryzhkov Mykola, Makarenko Yevheniia, Piskorska Halyna, Belousova Nataliia, Kuchmii Olena, Frolova Oksana, Kost Iryna, Pipchenko Nataliia.

The book is devoted to the study of innovative aspects of Ukraine’s international integration in the field of information and communication. The scientific work presents Ukraine's international cooperation at the global, regional and national levels in the context of innovative development of the state, the applied aspects of Ukraine’s integration in the global information environment and the innovations of state positioning in international relations are analyzed.

CONTENTS

America and Europe in modern international transformations. Monograph. – K.: Free Press Centre, - 2014. – 472 p.

Author's team: Makarenko Y., Pohorska I., Ryzhkov M., Chekalenko L., Sherhin S., Belousova N., Vasyliieva M., Vradii O., Kovaliova O., Lakishyk D., Mytrofanova O., Movchan V., Pipchenko N., Sushko O., Fesenko M., Khorolskii R.

The monograph is devoted to the study of global trends of modern international development, systemic transformations of the principles of foreign and security policy of leading international actors, the issues of strategic partnership in the context of the impact of modern transformation processes. The peculiarities of the policy of the USA, the EU and countries of the Latin America region at the global, regional and national levels are presented in the scientific work, the strategies of Ukraine’s integration into the arena of international cooperation are analyzed.

Pipchenko N. Social media in the structure of foreign policy of leading international actors. Monograph. – K.: Free Press Centre, 2014. – 334 p.

The monograph is devoted to the study of theoretical and applied problems of international communications via the Internet as a constituent part of foreign policy activities of leading international actors, the comparative analysis of international practice of using social media as a tool to ensure the geopolitical interests of the USA, the EU, the Russian Federation and China is provided. The influence of the Internet technologies on the system of international relations is analyzed, the peculiarities of exercising of foreign policy communication by diplomatic missions and governmental institutions of Ukraine in social networks are considered.

International information: terms and comments. Training Manual / Makarenko Y., Ryzhkov M., Kuchmii O., Frolova O. – K.: Free Press Centre, 2014. – 480 p.

The manual “International information: terms and comments” is devoted to the theoretical and applied problems of international information as a constituent part of modern international relations. It provides with an interpretation of basic notions of international information and an extended commentary on them, modern theories and practice of international information relations are analyzed, thematic anthology is presented. The manual is designed for students studying “international information”, “international relations’, “international law”, “international economic relations”, “international business”, “regional studies”, as well as for scientists, teachers, graduate students and professionals.

International information: terms and comments. Training Manual / Makarenko T., Ryzhkov M., Kuchmii O., Frolova O. – 2nd edition, revised and supplemented. – K.: Free Press Centre, 2016. – 518 p.

The training manual is devoted to the theoretical and applied issues of international information as a constituent part of modern international relations. It provides with an interpretation of basic notions of international information and an extended commentary on them, modern theories and practice of international information relations are analyzed, thematic anthology is presented. The manual is designed for students studying “international information”, “international relations’, “international law”, “international economic relations”, “international business”, “regional studies”, as well as for scientists, teachers, graduate students and professionals.

CONTENTS

International information security: theory and practice. Textbook. – K.: Free Press Centre, 2016. - 418 p.

The textbook is devoted to theoretical and applied research of international information and cybersecurity as a constituent part of the international system of maintaining peace and stability. It provides with an interpretation of basic notions of international information security, modern theories of information security and information confrontation are described, the classification of information and cyber threats to the system of international security are considered, the strategies and practices of international organizations and nations in the field of information security are analyzed, the legal framework of international information security is presented

     

The interaction of BRIC countries in the post-bipolar world

Monograph / M. Ryzhkov, M. Zaitseva - K.: Center of Free Press, 2017. - 234 p.

The monograph "The interaction of BRIC countries in the post-bipolar world" is dedicated to a comprehensive study of the interaction and potential of informal BRIC association in the modern system of international relations, their role in global governance, and the analysis of political, economic, and security factors of BRIC structuring.

The monograph is designed for scientists and researchers in the field of international communications, specialists in international relations, parliamentarians, government officials and diplomatic service, analysts, as well as students majoring in "International Information", "International Relations", "Country Study", "International Business", "International Economic Relations" and "International Law".

The U.S. and European regional strategies: foreign policy and security dimension. Monograph.– Kyiv: Center of Free Press, 2016. - 528 p.

The writing team:  V. Holovchenko, V. Kopiika, E. Makarenko, M. Ozhevan, N. Pipchenko, I. Pohorskaya, N. Rzhevska, M. Ryzhkov, E. Tykhomirova, S. Feduniak, L. Chekalenko, O. Shevchuk, V. Tsivatyi, O. Dobrzhanska, N. Bielousova, O. Kuchmii, I. Minhazutdinov, N. Serbina, K. Serbina.

The monograph is dedicated to the study of foreign policy and security aspects of the U.S. and European regional strategies, analysis of multilateral cooperation between the United States and Europe with the key actors in international cooperation, ascertainment of foreign and security policy in the modern system of international relations. The monograph is designed for specialists in international relations, scholars specializing in the U. S., diplomatic representatives, and parliamentarians.

The U.S. foreign and security policy: analytical studies. Monograph / E. Makarenko, M. Ryzhkov, I. Pohorska, N. Pipchenko - K.: Center of Free Press, 2016. - 456 p.

The monograph is dedicated to the study of conceptual aspects and applications of the modern US foreign and security policy, the evolution of American global leadership strategies of presidential administrations of Bill Clinton, George Walker Bush, and Barack Obama; analysis of U.S. bilateral and multilateral cooperation vectors with key actors in global cooperation system of international relations, elucidation of the peculiarities of the formation and development of the American strategic culture and its influence on the formation of foreign and security strategies of the U.S.; consideration of modern communication tools in the foreign policy of the United States. The monograph is designed for specialists in international relations, scholars specializing in the U.S., diplomatic representatives, parliamentarians, and readers who are interested in the U.S. foreign policymaking activity and the development of modern American studies.

Strategic partnership in international relations. Monograph - K.: Vadeks, 2018. - 542 p.

The writing team: O. Brusylovska, V. Burdiak, M. Zaitseva, V. Kopiika, O. Kuchmiy, Y. Mazurets, E. Makarenko, I. Minhazutdinov, H. Minhazutdinova, M. Ozhevan, V. Ostapyak, N. Pipchenko, I. Pohorska, M. Ryzhkov, E. Tykhomyrova, S. Feduniak, O. Frolova, O. Shevchenko, O. Shevchuk.

The monograph is dedicated to the study of theoretical aspects and application of strategic partnership, elucidation of geostrategic interests of leading international actors, analysis of cooperation of the key actors in various spheres of international cooperation, and ascertainment of the peculiarities of foreign and security policy in the modern system of international relations. The monograph is designed for scholars, researchers of international relations, parliamentarians, government officials, employees of diplomatic agencies, analysts, and practitioners.

Communicative trends in international relations. Monograph - K .: Center of Free Press, 2016. - 614 p.

The writing team: E. Makarenko, M. Ryzhkov, N. Pipchenko, T. Moskalenko, I. Pohorska, N. Bielousova, O. Kuchmiy, N. Serbina, K. Serbina, O. Frolova, O. Shevchenko.

The monograph is dedicated to research of information paradigm of foreign policy, the definition and analysis of communicative trends in international relations, the introduction of the typology of the foreign policy communication technologies, the ascertainment of the role of innovative instruments in the diplomatic practice of leading international actors and Ukraine. The monograph is designed for scholars, researchers of international communications, specialists in international relations, parliamentarians, government officials, employees of diplomatic agencies, analysts, as well as students majoring in "International Information", "International Relations", "Country Study ", "International Business", "International Economic Relations" and "International Law".

Foreign policy communication technologies. Textbook. - Kyiv: Center of Free Press, 2016. - 416 p.

The writing team: E. Makarenko, M. Ryzhkov, N. Pipchenko, T. Moskalenko, O. Kuchmiy, N.Serbina, K.Serbina, O. Frolova, O. Shevchenko.

The textbook is dedicated to the study of the theoretical and practical problems of foreign policy communication technologies as a component of the diplomatic activity of actors in international relations. The textbook introduces the classification of foreign policy communication technologies, analyzes the usage of innovative instruments in international relations, considers the practice of introducing foreign policy communication technologies in the diplomatic activity of Ukraine. The textbook is designed for students majoring in "International Information", "International Relations", "Country Study", "International Business", "International Economic Relations" and "International Law"; scholars, specialists in international relations, researchers of international communications, parliamentarians, government officials, analysts.

Strategic communications. Textbook. - К.: Vadeks, 2019. - 446 p.

The writing team: V. Bebyk, S. Danylenko, V. Kopiika, E. Makarenko, I. Minhazutdinov, H. Minhazutdinova, M. Ozhevan, N. Pipchenko, M. Ryzhkov, V. Petrov, I. Pohorska, E. Tykhomyrova, O. Shevchenko.

The textbook is dedicated to the theory and practice of strategic communications as a component of foreign policy of international actors and the system of international cooperation. The textbook explains the basic concepts of strategic communications, describes modern theories of strategic narrative, surveys the components of strategic communications, analyzes the practice of usage of strategic communications of international organizations and nation states, introduces foreign and domestic educational programs on strategic communications in international relations, security, government communications, media and social networks. The textbook is designed for students majoring in "International Relations, Public Communications, and Regional Studies", scholars, professors, specialists, and postgraduates.