Media

У сучасному глобалізованому світі успішний розвиток кожної країни нерозривно пов’язаний із системою міжнародних відносин, що виявляє себе у багатьох вимірах – історичному, економічному, правовому, інформаційному тощо. Дослідження міжнародних відносин і підготовка фахівців для цієї сфери людської діяльності є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої держави. Інститут міжнародних відносин Указом Президента (від 30 травня 1995 року) було визначено головним науково-методичним центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики нашої держави.

В Інституті відбуваються численні заходи науково-практичного та освітньо- пізнавального характеру, присвячені актуальним явищам і проблемам міжнародних відносин, що висвітлюються у ЗМІ (Ми на ТБ).

Викладачі Інституту виступають провідними експертами у різних галузях міжнародних відносин (Ми в друкованих виданнях).

В Інституті міжнародних відносин вперше впроваджуються інноваційні освітні проекти – англомовні магістерські програми, фонд розвитку, що, безумовно, викликає зацікавленість ЗМІ.