Conferences

27 жовтня 2016 р. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ЧАСТИНА I 

20 жовтня 2016 р. МАТЕРІАЛИ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ПРАВОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ» (програма конференції)

7 квітня 2016 року МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» ЧАСТИНА I (Програма конференції)

28 January, 2016 - International symposium "Social and Solidarity Economy – Ukrainian Option"

June 18, 2014 - Scientific conference “Collective Rights in International Law"

April 10, 2014 - XI International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Shevchenko`s Spring"