Competition of works of International relations, public communications and regional studios specialty

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

У зв'язку із введенням та продовженням карантину та відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» №22.1/10-778 від 31.03.2020 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» був проведений у 2019/2020 н. р. в один етап.

На Конкурс 2019/2020 н. р. зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», надійшло 43 роботи (45 студентів-авторів, 39 наукових керівників) з 21 вищого навчального закладу.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

Дипломи та подяки переможцям конкурсу будуть надіслані впродовж червня-липня 2020 р.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

З роботами переможців можна ознайомитись за посиланням (Звертаємо увагу, що при експортуванні в pdf можливе порушення формату роботи).

З повагою,

Оргкомітет

 

Шановні учасники та зацікавлені колеги,

Повідомляємо, що у зв'язку із введенням та продовженням карантину ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" у 2019/2020 н.р. вирішено провести в один етап.

11 переможців будуть оголошені після завершення процедур узгодження до кінця травня 2020 року.

Тут ви можете ознайомитися з результатами першого етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (2019-2020):

Загальний рейтинг учасників конкурсу

Рецензії на роботи учасників


З повагою,
Оргкомітет

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ІІ тур Конкурс проводитиметься у два етапи:

 • перший етап – до 1 березня 2020 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
 • другий етап – початок квітня 2020 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Зверніть увагу: приймаються до розгляду наукові роботи, які відповідають напрямкам спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»політологія міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, безпекові дослідження, суспільні комунікації, регіональні дослідження (зовнішня політика і безпека)НЕ будуть розглядатися роботи з тематики економічних та правових досліджень, державного управління та інших соціальних наук!

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkurs_ir@ukr.net.

 Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 01.02.2020 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2020 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2020 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати свої контакті дані на випадок, якщо виникне потреба зв’язатися з автором.

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 01 грудня 2019 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 Прохання вказувати контакті дані для оперативного повідомлення членів галузевої комісії щодо перебігу конкурсу.

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4545 

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 044 481 4545.

E-mailkonkurs_ir@ukr.net

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ про проведення Конкурсу

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2018/2019 н.р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 230 – 32 від 11.03.2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 квітня 2019 року відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 16 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 15 студентів з 12 закладів вищої освіти України. У роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 21 провідний науково-педагогічний працівник з 10 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 230 – 32 від 11.03.2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 квітня 2019 року відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 16 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 15 студентів з 12 закладів вищої освіти України. У роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 21 провідний науково-педагогічний працівник з 10 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

THE RESULTS

of the 2nd round of the All-Ukrainian Competition of student research papers

in the specialty «International Relations, Public Communications and Regional Studies»

in 2018/2019 academic year

Name

Supervisor

Institution of Higher Education

Total score

Borzenko Dmytro

Andrushchenko Svitlana, Doctor of Political Sciences, Docent

Taras Shevchenko National University of Kyiv

86

Furman Viktoriia

Atamanenko Alla, Doctor of Historical Sciences, Full Professor

The National University of Ostroh Academy

86

Khomitska Oksana

Heviuk Andrii, Candidate of Political Sciences, Assistant

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

85

Shakhova Oksana

Sliusarenko Iryna, Candidate of Historical Sciences, Docent

Borys Hrinchenko Kyiv University

85

Moroz Halyna

Khylko Olena, Candidate of Political Sciences, Docent

Taras Shevchenko National University of Kyiv

84

Orel Mariia

Maksymets Vira, Candidate of Political Sciences, Docent

Lviv Polytechnic National University

83

Myronchuk Valerii

Sydoruk Tetiana, Doctor of Political Sciences, Docent

The National University of Ostroh Academy

80

Shestova Anna

Rzhevska Nina, Doctor of Political Sciences, Full Professor

National Aviation University

79

Kudelko Bohdan

Stetsiuk Andrii, Candidate of Political Sciences, Docent

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

75

Pohorelenko Anastasiia

Pastushenko Andrii, Candidate of Historical Sciences, Docent

Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets

75

Matiushenko Oleksandr

Sedliar Yuliia, Doctor of Political Sciences, Full Professor

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

73

Kitsiak Mariana

Volynets Oksana, Candidate of Philosophical Sciences, Docent

Lviv Polytechnic National University

72

Babii Daria

Prykhnenko Maksym, Candidate of Political Sciences, Assistant

Vasyl’ Stus Donetsk National University

70

Myropolskyi Veniamin

Yeremieieva Iryna, Candidate of Historical Sciences, Docent

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

68

Romaniuk Kateryna

Habro Iryna, Candidate of Political Sciences, Docent

Petro Mohyla Black Sea National University

67

Nadobko Olesia

Lepska Nataliia, Candidate of Political Sciences, Docent

Zaporizhia National University

Did not appear

 

In accordance with Regulation branch competition commission chose the winners of the Competition and awarded:

Diploma of I, II and III degree

Student’s name and surname

Surname, name, and position of supervisor

Name of the Institution of Higher Education

Diploma of І degree

Borzenko Dmytro

Andrushchenko Svitlana, Doctor of Political Sciences, Docent

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Diploma of І degree

Furman Viktoriia

Atamanenko Alla, Doctor of Historical Sciences, Full Professor

The National University of Ostroh Academy

Diploma of ІІ degree

Khomitska Oksana

Heviuk Andrii, Candidate of Political Sciences, Assistant

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Diploma of ІІ degree

Shakhova Oksana

Sliusarenko Iryna, Candidate of Historical Sciences, Docent

Borys Grinchenko Kyiv University

Diploma of ІІ degree

Moroz Halyna

Khylko Olena, Candidate of Political Sciences, Docent

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Diploma of ІІІ degree

Orel Mariia

Maksymets Vira, Candidate of Political Sciences, Docent

Lviv Polytechnic National University

Diploma of ІІІ degree

Myronchuk Valerii

Sydoruk Tetiana, Doctor of Political Sciences, Docent

The National University of Ostroh Academy

Diploma of ІІІ degree

Shestova Anna

Rzhevska Nina, Doctor of Political Sciences, Full Professor

National Aviation University

Diploma of ІІІ degree

Kudelko Bohdan

Stetsiuk Andrii, Candidate of Political Sciences, Docent

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Diploma of ІІІ degree

Pohorelenko Anastasiia

Pastushenko Andrii, Candidate of Historical Sciences, Docent

Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets

Diploma of ІІІ degree

Matiushenko Oleksandr

Sedliar Yuliia, Doctor of Political Sciences, Full Professor

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

 

The winners, prizewinners and supervisors of the Competition were greeted by the Chairman of the Organizing Committee, Director of the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor of Political Sciences, Full Professor Kopiika Valerii and Head of the Department of International Information, Doctor of Political Sciences, Full Professor Ryzhkov Mykola.

Congratulations and wishes of inspiration, professional growth, and new victories to the winners of the All-Ukrainian Competition of student research papers in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies".

Final conference of the All-Ukrainian Competition of student research papers on International Relations, Public Communications and Regional Studies and the results of the 1st lap of the 2nd round

The results of the 1st lap of the 2nd round of the All-Ukrainian Competition of student research papers on International Relations, Public Communications and Regional Studies

Here you can get acquainted with the documents of the 1st lap of the 2nd round of the All-Ukrainian competition of student research papers on International Relations, Public Communications and Regional Studies (2018-2019):

Extract from the minutes of the meeting of the branch commission

Overall rating

Invited contestants

Works

Reviews

All-Ukrainian Competition of student research papers in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies" in 2018/2019 academic year

In order to form a generation of young scientists and practitioners in the field of international economic relations, promote the realization of their abilities and intensify students’ research work, in accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 09/18/2018 № 1010 Taras Shevchenko National University of Kyiv appointed as a basic higher educational institution for the 2nd round of the All-Ukrainian competition of student research papers in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies".

All-Ukrainian student scientific research competition in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies" in 2018/2019 academic year.

In order to form a generation of young scientists and practitioners in international economic relations, to promote the realization of their abilities and to enhance the research work of students, in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 18.09.2018 No.1010 Taras Shevchenko National University of Kyiv has been appointed as a basic higher education institution to conduct the second round of the All-Ukrainian competition of student scientific research works in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies".

The second round of the competition will be held in two stages:
• the first stage - until 10 March 2019 – in absentia (review of research papers);
• second stage - beginning of April 2019 - in person in the form of a scientific and practical conference (defense of works by candidates for victory).

Scientific research student works that meet the requirements set by the Regulations on the All-Ukrainian competition of student scientific research works in the fields of knowledge and specialties, which is approved by the Order of the Ministry of Education of Ukraine dated 18.04.2017 No. 605, are accepted for participation in the Competition.

Please note: research papers that are only in line with the specialization areas of International Relations, Public Communications and Regional Studies are accepted: Political Science of International Relations, Sociology of International Relations, History of International Relations, Security Studies, Public Communications, Regional Studies (Foreign Policy and Security). No work in the fields of economic and legal research, public administration and other social sciences will be considered!

Attention! In accordance with provisions 3.1-3.7 of the Regulation, the research work shall be carried out in Ukrainian and shall have a title, content, introduction, main part, conclusions, list of sources used, as well as an annotation indicating the relevance, purpose, objectives, research methodology used and general characteristics of the work; the text shall be typed in Times New Roman font, line spacing 1.5, font size 14, A4 format sheet; margins: left - 30 mm, right - 10 mm, top and bottom - 20 mm each; the volume of work should not exceed 30 pages without taking into account the list of sources and appendices used. The title page of the scientific work shall exclusively contain the name of the work and the cipher (cipher - no more than two words), which replaces the surnames, initials of the author(s), academic supervisor and the name of the higher education institution. Along with the work, but in a separate sealed envelope (package) under the same cipher, information about the author(s), academic supervisor of the work, as well as copies of patents, scientific articles of the author (authors), if existent, etc.

In order to determine the coincidence of the text and text borrowings in the work without reference to the original sources together with the paper version of the work, it is necessary to send an electronic version of the scientific work (identical to the one that is sent in paper format; it is to be sent in a single Word document with the title consisting the work cipher, information about the author (authors) and the scientific supervisor is not sent) by using electronic media (CD, RW) or to the electronic address of the Organizing Committee of the Competition konkurs_ir@ukr.net with compulsory application of the form (active since December 2018).

The deadline for submitting research papers by students (no more than three papers from the university) for participation in the second round of the competition is 10.02.2019 (the date of dispatch is determined by postmark).

The authors of the best works will be invited to participate in the final scientific and practical conference, which will be held in April 2019. The conference participants shall present their reports on the results of their scientific research, which are reflected in the competition work. The Commission shall decide on the results of the Competition after hearing the scientific research reports.

Invitations will be sent out after 10 March 2019. All expenses related to students' participation in the final conference will be covered by the higher education institution represented by the participant of the second round (provision 7.3. of the Regulation on the All-Ukrainian competition of student scientific research works in the fields of knowledge and specialties, approved by the Order of the Ministry of Education of Ukraine from 18.04.2017 № 605).

Scientific research works shall be sent to the address:
04119
Kyiv
36/1 Yu. Illienko
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of International Relations
Room 255
with the remark "All-Ukrainian competition on "International Relations, Public Communications and Regional Studies".

Please provide your contact details in case it is necessary to contact the author.

Official letters from institutions of higher education for inclusion in the Sectoral Competitive Committee are to be sent to the address by December 10, 2018:
04119
Kyiv
36/1 Yu. Illienko
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of International Relations
Room 255
with the remark "All-Ukrainian competition on "International Relations, Public Communications and Regional Studios".

Please indicate the contact details for prompt notification of the members of the sectoral commission on the course of the competition.

Contact information:
Regarding the inclusion in Sectoral Competitive Committee and Appeals Committee
: +38 044 481 4545
On issues of the presentation and processing submission of student research works: +38 044 481 4545.
E-mail: konkurs_ir@ukr.net.
Here you can find the documents mentioned above:
Regulations on the All-Ukrainian competition of student scientific works in fields of knowledge and specialities

 

II round of All-Ukrainian competition of student scientific works
majored in International Relations, Public Communications and Regional Studies
in 2017/2018 academic year

 

FULL NAME

Stage 1 score

Stage 2 score

General score

Yana Honcharenko                                          80                    82,6                  81,3

Anna Fil                                                           74                    82,56                78,28

Oleksandra Hondiul                                         73                    82,68                77,84

Kateryna Rashevska                                         73                    82,36                77,68

Nataliia Dolishna                                             81                    68,72                74,86

Maryna Yakymchuk                                         77                    71                    74

Silvester Nosenko                                            65                    80,2                  72,6

Vitaliia Klimentieva                                          66                    75,12                70,56

Yelyzaveta Monastyrova                                  70                    71                    70,5

Valeriia Ponomarenko                                      63                    74,12                68,56

Tetiana Pikalova                                              65                    71,48                68,24

Mariana Sheketa                                              63                    69,6                  66,3

Yurii Todosiichuk                                             65                    63,92                64,46

Mariana Lata                                                   65                    61,32                63,16

Vladyslav Poliakov                                           65                    0                      32,5

           

In accordance with the Regulation, the Sectoral Committee has decided to admit the winners and award them:

First degree diploma, second degree diploma, third degree diploma (to be noted)

First name, surname of the student (in full)

First name, surname (in full) and position of scientific supervisor

Name of the higher education institution (in full)

1

2

3

4

First degree diploma

Yana Honcharenko     

Doctor of Political Sciences, Docent Nina Rzhevska

National Aviation University

First degree diploma

Anna Fil

Doctor of Political Sciences, Full Prof. Yevheniia Makarenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Second degree diploma

Oleksandra Hondiul    

Candidate of Political Sciences, Docent Maksym Aliiev

Boris Hrinchenko Kyiv University

Second degree diploma

Kateryna Rashevska

Doctor of Historical Sciences, Full Prof. Mykola Doroshko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Second degree diploma

Nataliia Dolishna

Candidate of Juridical Sciences Andrii Hachkevych

Lviv Polytechnic National University

Second degree diploma

Maryna Yakymchuk

Candidate of Historical Sciences Liubov Korniichuk

The National University of Ostroh Academy

Second degree diploma

Silvester Nosenko

Candidate of Political Sciences, Docent Olena Kovtun

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Second degree diploma

Vitaliia Klimentieva     

Doctor of Historical Sciences, Full Prof. Alla Atamanenko

The National University of Ostroh Academy

Second degree diploma

Yelyzaveta Monastyrova

Candidate of Historical Sciences Oleksandra Dvurechenska

Oles Honchar Dnipro National University

Second degree diploma

Valeriia Ponomarenko

Candidate of Historical Sciences, Docent Mykhailo Pokas

Odessa I.I. Mechnikov National University

Second degree diploma

Tetiana Pikalova

Doctor of Political Sciences, Full Prof. Oleksandr Shevchuk

Petro Mohyla Black Sea National University

We congratulate the winners of the All-Ukrainian competition of student research works on International Relations, Public Communications and Regional Studies, and wish them inspiration, professional growth and new awards!

All-Ukrainian competition of student scientific works
on International Relations, Public Communications and Regional Studies in 2017/2018 academic year

Results of the first stage of Round II of
All-Ukrainian competition of student scientific works on International Relations, Public Communications and Regional Studies

Pursuant to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 10.10.2017 No.1364 and the order of the Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv No.33-32 of January 23, 2018 "On conducting the II round of the All-Ukrainian competition of student research works on International Relations, Public Communications and Regional Studies” in 2017/2018 academic year at the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv was held the first stage of the II round of the All-Ukrainian competition of student research works on International Relations, Public Communications and Regional Studies.

42 student research papers were sent to the competition. The Sectoral Competition Commission of the II round of the All-Ukrainian competition of student scientific works on International Relations, Public Communications and Regional Studies in 2017/2018, formed by statements of universities and approved by order of the Rector of the University No.33-32 of January 23, 2018, included 26 leading researchers and tutors from 13 universities of Ukraine and 5 departments of the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Each work was reviewed by two independent members of the Sectoral Competition Commission on a 100-point scale, followed by a summary score and a rating of student research papers. At the meeting of the Sectoral Competition Commission on April 4, 2018 on the basis of discussion of the results of student research papers by the Sectoral Competition Commission the authors of 15 student papers, who took 1-15 place in the ranking to win this competition were identified and invited to participate in the final scientific and practical conference on April 27, 2018.

Here you can find the documents mentioned above:

Extract from the Protocol of the Sectoral Commission meeting

Rating

Invited Contestants

Works

Reviews

We would like to express our gratitude to:

All-Ukrainian competition of student research works in the specialty "International Relations, Public Communications and Regional Studies" in 2017-2018 academic year

Working group to organize the competition:

1) Volodymyr Manzhola

2) Roman Kryvonos

3) Kseniia Denysenko

4) Hanna Hrydasova

Members of the Sectoral Competition Commission:

 1. Valerii Kopiika
 2. Vodymyr Manzhola
 3. Nataliia Pipchenko
 4. Yurii Romanenko
 5. Maksym Kamenetskyi
 6. Nataliia Vesela
 7. Svitlana Andrushchenko
 8. Mykola Kapitonenko
 9. Olena Khylko
 10. Roman Kryvonos
 11. Olena Kovtun
 12. Anatolii Yakovets
 13. Oksana Frolova

Member of the Appeals Committee:

1) Olena Koppel

Contact information:
Regarding the inclusion in the Sectoral and Appeals committee: +38 044 481 4557, +38 050 586 9848;
On issues of the presentation and submission of student research papers: +38 050 586 9848.
E-mail: konkurs_ir@ukr.net